Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Autosalon Lexus zachycuje dešťovou vodu do retenční nádrže s regulovaným průtokem a ORL

Autosalon Lexus v Čestlicích u Prahy řešil svedení dešťových vod ze střechy a zpevněných ploch ve svých prostorách. Nepříznivé vsakovací podmínky neumožnily běžné řešení odvodnění, ale musela být instalována retenční nádrž s regulovaným průtokem.

Projekční tým MEA navrhl podle individuálních podmínek objektu autosalonu instalovat retenční nádrž o objemu cca. 100 m3 v kombinaci s polyetylenovým odlučovačem ropných látek MEA ARRONDE na průtok 30 l/s.

Vsakovací systémy MEA jsou složeny z jednotlivých dílců Enregis X-Boxů v rozmezí standardních výšek 100-200-300-400-500-600 mm (pro speciální požadavky i výšky po 5 cm). Tak vysoká variabilita systému umožňuje vyřešit téměř veškeré požadavky na uložení a dostatečnou kapacitu. Nosnost boxů je 600 kN/m2, takže vydrží i pojezd vozidel. Při využití dodatečné filtrace substrátem Enregis Biocalith MR se z vody odbourávají i ropné látky a těžké kovy.

V případě autosalonu byl využit ještě navíc odlučovač ropných látek ARRONDE, který má nátok a odtok z PVC, příčku z polyetylenu s košem na filtr a vyjímatelným koalescenčním filtrem.

Více o vsakování a retenci dešťové vody na https://www.mea-odvodneni.cz/vsakovaci-bloky/sortiment/42

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...