Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Ochranné boxy pro kořeny stromů ve městech

Dlouhá období sucha ohrožují vysázenou zeleň v zastavěném městském území. Zelená infrastruktura je utlačována konstrukcemi vozovky, chodníků, parkovišť, systémem inženýrských sítí atd. Na kořenový systém je vyvíjen značný tlak a v omezeném prostoru půdy se neudrží dostatek závlahy pro trvalý růst. Značná část stromů časem usychá nebo se výrazně snižuje jejich vitalita.

Řešením pro udržení a rozšíření zeleně i v nevyhovujícím prostoru je jejich výsadba novou technologií pomocí ochranných vysokokapacitních boxů. Jednou z novinek je systém podzemních ochranných boxů MEA ECO TreeBox. Technologie se může instalovat i k již stávající výsadbě zeleně.


Vysokokapacitní boxy jsou navržené tak, aby mohly absorbovat velké množství zeminy a poskytovaly kořenům dostatek okysličení. Hlavní kořenové prameny rostou přirozeně bez překážek všemi směry v podzemních kanálcích, které mají průměr 500 milimetrů. Tlaková síla vozovky nebo jiných ploch (např. parkoviště, pěší zóny) je absorbována vertikálně i horizontálně celým systémem a bezpečně přenášena do spodních vrstev. Boxy zvládnou zatížení až 600 kN/m2. Systém také vytváří vodní zásobárnu, která je velice efektivní z dlouhodobého hlediska. Ochranné boxy nenahrazují podkladní vrstvy, ale umožňují okysličení zeminy a zabraňují jejímu zhutňování od tlaků z vozovky.

Podkladní vrstva se podle standardních norem vytváří nad celým systémem. MEA TreeBoxy mohou být uzavřené, částečně otevřené nebo úplně otevřené do stran a směrem dolů. To kořenům umožňuje další rozvoj už mimo ochranný systém.

Nový impulz pro stávající kořenový systém může vnést také provzdušnění či nový způsob zavlažování. Skloubením propustného povrchu a plochých systémových prvků MEA/Enregis X-Box může dodat kořenům potřebné okysličení a vodu. Tento systém se dá instalovat pod chodníkem nebo cyklostezkou k už stávajícímu stromořadí. Vsakovací prvek X-box se dá použít od výšky 100 milimetrů až po 600 milimetrů. Celý systém je tedy variabilní a dá se přizpůsobit i nevhodnému terénu.

Vsakování dešťové vody ze znečištěných zpevněných ploch ropnými látkami může být vyřešeno dočištěním filtračním substrátem Biocalith MR. Tento substrát biologicky zneškodní ropné látky a zpětně se dokáže zregenerovat. Podle naměřených hodnot IUT je voda vyčištěna na 88–94 % od solí, ropných látek a těžkých kovů bez snížení hydraulických schopností. Velikost vsakovacích systémů posuzuje a nastavuje projekční tým MEA vždy individuálně.
Nedílnou součástí efektivního využití dešťových vod jsou podzemní nebo nadzemní nádrže. V době deště se nádrže naplní a vodu z nich zpětně využijeme později v době sucha. Může být použita kdykoliv dle potřeby na zalévání veřejné zeleně, na zvlhčování či úklid zpevněných ploch, nebo může sloužit jako zásobárna vody v případě požáru. Systémové nádrže MEA INFINITANK umožňují optimalizovat tvar podle potřebného objemu a dispozičního prostoru. Složené z jednotlivých prvků lze nádrže zhotovit od objemu 6 000 litrů až do 200 000 litrů, nebo propojit i více jednotlivých nádrží mezi sebou.

Nesmíme ovšem zapomenout, že do nádrží se musí dostat voda již čistá, proto je třeba ji předčistit –⁠ nejen od jemných prachových částic, ale také od zbytkových solí nebo ropných látek z povrchu.


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...