Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Estetické a funkční odvodnění venkovních ploch u nákupního centra OC Chodov Praha

Jedno z největších nákupních center v České republice, OC Chodov Praha, otevřelo po dostavbě novou část koncem roku 2017. Kromě uzavřených objektů jsou součástí komplexu i náměstí a venkovní plochy pro volnočasové aktivity. Vysoké architektonické požadavky musely splnit i technické detaily návrhu. Jedním z nich bylo i nenápadné odvodnění zpevněných ploch a stavebních prvků v místech, kde se pohybuje velké množství osob.

Jak vypadá realizace se štěrbinovými žlaby TSH uvidíte ve videu

Bezpečný pohyb lidí byl také jeden z klíčových zadání pro projektanty. Generální dodavatel stavby, společnost STRABAG a.s., společně s investorem udělali výběrové řízení na návrh a řešení, ve kterém nejlépe obstál projekční tým MEA. Specialisté navrhli odvodnění parteru a zpevněných ploch před vstupy do objektu, kolem schodišť, okrajích chodníků, pásů zeleně a elipsovité fontány celonerezovým žlabem, systémem štěrbinových žlabů, nerezových obrubníků a také využili zadlažďovací poklopy.

odvodnění MEA

Systém štěrbinového odvodnění MEA TSH v sobě spojuje odvodňovací žlab, který je skrytý v dolní části konstrukce a kryt, ze kterého je na povrchu vidět pouze úzká, téměř neviditelná spára. Žlab pod povrchem je navržen podle potřebné kapacity a je schopen odvést velké množství vody a zvládne i požadavky na vysoké zatížení.

Pro plochy se zátěží D400 až E600 kN, jako jsou pěší zóny nebo náměstí, se používá žlab s příčnými mikro žebry nahoře, které zamezují propadávání hrubých nečistot do spodního žlabu. Možnost volby spodních žlabů z polymerického betonu nebo SMC kompozitu (MEARIN) až do šířky 200 mm umožňuje odvodnit i rozsáhlé zpevněné plochy nebo dlouhé ulice. Je tak zachována plná průtočnost i v případě omezené stavební výšky. Celonerezové provedení zaručuje životnost po celou dobu užívání stavby.

Atypický tvar fontány před objektem s navrženým elipsovitým tvarem v délce 37,5 m byl výzvou i pro zkušený projekční a výrobní tým. Nerezový radiální štěrbinový žlab byl vyroben v tloušťce 3 mm s 20 mm štěrbinou. Součástí řešení bylo umístění pouze 3 čistících boxů s vpustí a osazení do betonového lože.

více informací o nerezových štěrbinových systémech MEA TSH

odvodnění MEA
odvodnění MEA

odvodnění MEA
odvodnění MEA

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...