Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rekonstrukce ploch v areálu Správy a údržby dálnic na Moravě

Ředitelství silnic a dálnic spravuje nejen 1300 km dálnic a 5800 km silnic I. třídy, ale také vlastní areály středisek SSÚD po celé České republice. Rekonstrukce ploch v jednom z areálů v Ivanovicích na Hané proběhla koncem roku 2017. Součástí rekonstrukce bylo i řešení odvodnění.

Ředitelství silnic a dálnic spravuje nejen 1300 km dálnic a 5800 km silnic I. třídy, ale také vlastní areály středisek SSÚD po celé České republice. Rekonstrukce ploch v jednom z areálů v Ivanovicích na Hané proběhla koncem roku 2017. Součástí rekonstrukce ploch bylo i řešení odvodnění. V areálu je intenzivní provoz nákladních vozidel, vozů pro údržbu silnic a dálnic a také se skladují posypové materiály. Na všechny předměty na venkovní ploše je tedy kladen vysoký požadavek na odolnost proti zátěži a hlavně proti agresivnímu prostředí (posypové soli).

Z tohoto důvodu byl vedením areálu zvolen materiál žlabů z polymerického betonu s požadavkem bez litinových mřížek, konkrétně MEA DM 2000. Tento žlab je monolitické konstrukce bez mřížek a je určený pro zátěžové třídy až do F900 kN podle ČSN EN 1433. Polymerický beton je odolný i v prostředí s posypovou solí, takže žlaby MEA DM byly použity i přímo kolem skladovacích ploch.

Více o systému žlabů MEA DM 2000.
Video o monolitických žlabech MEA DM 2000:

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Firma nabízí - odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, odlučovače ropných látek a tuků, ...