Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odvodnění ploch nové haly výrobce kosmetiky v Brněnském kraji

Na podzim roku 2017 byla dokončena výstavba nové výrobní, skladovací a expediční haly výrobce přírodní kosmetiky a doplňků stravy Topvet v obci Kuřim. Součástí projekčních i stavebních prací bylo vyřešení retence a odvodnění dešťových vod ze střech a zpevněných ploch.

Součástí systému bylo navržení variabilní vsakovací galerie MEA X-BOX, systém předčištění vod od nebezpečných látek pomocí ORL (odlučovače ropných látek) a nerezového regulátoru průtoku, včetně šachet. Celá instalace retenčního a odvodňovacího systému trvala přibližně 3 dny.

Vodu, která projde ORL systémem, je možné bezpečně vypouštět do vodotečí nebo do veřejné kanalizace. Turbulentní proudění podporuje shromažďování jemných kapek lehkých kapalin v suspenzi s vodou a zvyšuje objem pro podporu flotace. Ropné látky plavající na povrchu se poté v pravidelných intervalech odsají. Velikost jednotlivých komor je dána maximálním průtokem, vypočteným z ošetřené plochy a intenzity deště a charakteru znečištění.

Zadržení dešťové vody a její vsáknutí do půdy je řešeno vsakovací galerií s nosností přes 600 kN/m2. Vydrží tedy i pojezd nákladních vozidel a působení tlaků od zeminy. Možnost sestavy bloků ve výškách od 100 mm po 600 mm dává stavitelům možnost vypořádat se s terénními nerovnostmi i menší disponibilní plochou.
Informace o odlučovačích ropných látek najdete zde.
Informace o vsakovacích galeriích MEA najdete zde.

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...