Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dávkovací technologie a sanitace pro bezpečnost a hygienu v domech a domácnostech

Vodní kámen a koroze může způsobit velké nečistoty ve vodovodním potrubí. Přidáním aktivního přípravku se zabrání nebezpečným nánosům a následným poškozením.

Dávkovací počítač EXADOS®, Dávkovací systém GENODOS® DM, GENO®-proplachovací kompresor 1988 K
Dávkovací počítač EXADOS®    Dávkovací systém GENODOS® DM    GENO®-proplachovací kompresor
1988 K
 

Dávkování nabízí ochranu od vápenatých nánosů v instalacích na horkou vodu – dokonce i ve Vašich solárních kolektorech.
Dávkování nabízí ochranu od vápenatých nánosů v instalacích na horkou vodu – dokonce i ve Vašich solárních kolektorech.
Kontinuální dávkování zabraňuje tvorbě korozi v potrubí.
Kontinuální dávkování zabraňuje tvorbě korozi v potrubí.
Po sanitaci, teče opět čistá pitná voda. Dávkování zajišťuje dlouho trvající ochranu.
Po sanitaci, teče opět čistá pitná voda. Dávkování zajišťuje dlouho trvající ochranu.

DIN 1988-7/DIN 50930-6

Koroze způsobuje poškození kovových instalací a proto je nutné tomu zabránit vhodnými způsoby. Kroky, které vedou k ošetření vody snižují korozi a zabraňují poškození. Tato opatření se týkají upravování vlivů vody, nemohou však zpětně odstranit následky materiálových vad, vad po řemeslných zásazích nebo nepředvídatelných podmínkách, ale pouze zmírňují tyto problémy.

Preventivní opatření

Správné plánování včetně dodržování norem na úpravu vody:

 1. Instalace filtru
 2. Spuštění proplachu potrubí pitnou vodou po tlakové zkoušce Proces: míchání vzduchu a vody prerušovaně s tlakem (proplachovací kompresor!)
 3. Dávkování alkalického přípravku a/nebo přípravku na minerální bázi (pokud má voda vlastnosti, které podporují korozi). Také v kombinaci se změkčováním vody v případě srážení vápniku a korozivních vlastností.
 4. Odstranění substancí ve vodě, které způsobují korozi, např. nanofiltrací nebo iontovou výměnou sulfátů a dusičnanů (GENO®-OSMO-MSR, filtr na odstranění dusičnanů WINNI-mat® VGX-N).

Sanitace

Potrubí v provedení galvanické oceli, které je již poškozené může být sanitováno proplachováním a dávkováním, čímž se snižuje proces poškození. V mnoha případech se eliminací koroze ve vodě vyřeší zbývající problémy. V případě koroze mědi, materiálového poškození a vzniklých problémů, které nemohou být vyřešeny ani pomocí nové úpravy vody. V případě agresivní vody (nízké pH) a nebezpečného složení vody, měděné potrubí může být ochráněno proti typu I a II hloubkové koroze. U Typu I, redukce sulfátů a dusičnanů (GENO®-OSMO-MSR) a/nebo dávkování minerální látky EXADOS® může zastavit proces poškozování dokonce i později. Sanitární práce a údržba musí být prováděna specialisty - odborníky.

Kroky nutné v případě potrubí z galvanizované oceli

 • Rozhodnutí z důvodu poškození (analýza vody, demontáž dílů, vyhodnocení)
 • Proplach kompresorem (pokud je to nutné, dávkování pro odstranění rzi)
 • Instalace EXADOS® SP dávkovací počítače
 • Dávkování EXADOS®-special, kontrola zkušebních vzorků, vzorky vody odebrané z nejvzdálenějšího místa užívání a jejich analýza
 • Vyměnit dávkování jako preventivní ochrana (odstanit SP čerpadlo a nahradit ho za ES/EGS)
 • Vyměnit dávkovací roztok, jako EXADOS®-red nebo green

Odstraňování vodního kamene
(Ochrana proti vodnímu kameni)

Metody:

 1. Stabilizace
  Dávkování minerálních dávek
 2. Stabilizace
  Za pomoci ochranných prostředků proti tvorbě vodního kamene
 3. Změkčování
  Za pomoci změkčovacích zařízení

Poznámka: Při používání EXADOS® SP dávkovacího počítače limitní hodnoty přípravků na úpravu vody jsou uvedeny v § II v Německých předpisech na pitnou vodu a nesmí být překročeny. V případě aplikace této látky ve veřejných budovách musí být informovány zdravotní ústavy.

 

Prevence proti korozi a tvorbě vodního kamene
EXADOS® dávkovací počítač

EXADOS® EK 6 dávkovací počítač
EXADOS® EK 6 dávkovací počítač

Vaše výhody na první pohled:

 • Vhodná ochrana proti korozi a nánosů vodního kamene
 • Vyhneme se poškození kvůli rozpuštěným minerálům a také kvůli oxidu uhličitému pocházejícímu z veřejného potrubí pitné vody
 • Osvědčený proces a absolutně spolehlivá tecnologie
 • Ochrana dokonce pro tepelné výměníky solárních kolektorů

Technické údaje:

 • Dodávka el. zdroje 230 V, 50 Hz (provoz při ochranném nízkém napětí 24 V, 50 Hz)
 • Jmenovitý tlak PN 10
 • Max. teplota vody 30 °C
 • Dávkovací objem 100 ml/m³ (250 ml/m³ pro SP)
 • Řídící jednotka může být namontována na zdi nebo na potrubí
EXADOS® dávkovací technologieEK 6ES 6ES 12EGS 20EGS 30EGS 80EGS 100
Jmenovité přípojení [R]1"1"1 1/4"1 1/2"2"DN 80DN 100
Pracovní rozsah max. [m3/h]6610203080100
Dávkovací kontejnery max.láhevkanystrkanystrkanystrkanystrkanystrkanystr
Instalační délka* [mm]276276280312356
Objednací č.115 100115 200115 300115 400115 500115 501115 502
Dosiertechnik EXADOS®SP 6SP 12SP 20SP 30
Objednací č.115 290115 390115 490115 590
EXADOS® ES 6 dávkovací počítač
EXADOS® ES 6 dávkovací počítač
EXADOS® SP dávkovací počítač
EXADOS® SP dávkovací počítač
Spolehlivá ochrana Vašeho solárního systému
Spolehlivá ochrana Vašeho solárního systému

Dávkovací počítač EXADOS®

Elektronicky řízená dávkovací technika R 1"–DN 100 proti korozi a proti tvorbě vodního kamene dle DIN 1988. Průtokoměr s impulsním podavačem a s řízením dle množství spotřebované vody včetně šroubení, řídící jednotky a čerpadla. Upevňovací montážní materiál na potrubí nebo stěnu, kabel na připojení do elektrické sítě se zástrčkou 1,5 m, dávkovací vedení a očkovací ventil, hlášení o prázdném stavu jako ochrana proti chodu na sucho včetně optického ukazatele a akustického signálu a dopravy dávkovací látky z 3litrových lahví dávkovacím počítačem EXADOS® EK nebo ES a EGS.

EXADOS® SP dávkovací technologie

Speciání design s červeným víčkem a 2,5× výkonnost čerpadla pro sanitaci (250 ml/m³) v případě již silně zkorodovaného potrubí, technické specifikace – to stejné pro ES/EGS.

Ochrana dokonce pro solární kolektory

Tepelná přechodová strana ve výměnících sololárních kolektorů může být nanapadena nánosem vodního kamene. Výkonostní ztráta min. 30 % není vůbec neobvyklá. Dávkování EXADOS® – yellow zajišťuje spolehlivou ochranu pro bojlery a potrubí. Díky dávkování minerálních substancí vápenec zůstává ve vodě rozpuštěný a nevytváří se tak vodní kámen v potrubí.

Koroze a vodní kámen

Koroze způsobuje zabarvení vody a nemá pouze nepříznivý dopad na pitnou vodu, ale také zanechává stopy v sanitárnínch příslušenstvích respektive je kompletně zničí. Při používání EXADOS® dávkovací technologie je tomuto problému zabráněno díky tvorbě ochranné vrstvy v potrubí. DVGW certifikovaná technologie, zajišťuje,aby se nepřekročila limitní hodnota dávkovací látky, která je podmíněna v Německých předpisech na pitnou vodu. Se zvyšující se teplotou je tendence vody srážet vodní kámen. Dávkováním polyfosfátu se vodní kámen redukuje.

Výběr minerálních přípravků EXADOS®

Jednorázový kanystr 10/20 kg
Jednorázový kanystr 10/20 kg
 • Minerální přípravky jsou sterilní, hygienicky zabaleny
 • Minerální látka již připravená na dávkování je přizpůsobena na dávkovací kapacitu dávkovacího počítače (100 ml/m³ a 250 ml/m³ pro SP).
 • Skladovací délka tohoto minerálního přípravku je 3 roky (v chladném a na tmavém místě).
 • Po otevření kanystru spotřebovat do 6 měsíců.
 • Deklarujeme, že minerální látky obsažené v tekutých koncentracích odpovídají potravinářským normám a normám na manipulaci s aditivy dle Německých předpisů na pitnou vodu stejně tak všem příslušným normám (DIN EN 869, DIN EN 898, DIN EN 1198, DIN EN 1209, DIN EN 1212)
 • Chemická odolnost pro EXADOS®: standard
 
Speciálně k desinfekciSanitace v pozinkovaných ocelových trubkách (pro sanitární účely), které jsou již zkorodované, rychle vytvoření ochranné vrstvy. Ochrana proti korozi v pozinkovaných ocelových trubkách vytvořením alkalické krycí vrstvy, po provedení sanace přejděte na EXADOS® speciál nebo EXADOS® červený.1
do 7 °dH
Speciál P
(proti korozi)
Ochrana proti korozi v pozinkovaných ocelových trubkách, které jsou již zkorodované, vytvoření ochranné vrstvy. Ochrana proti korozi v pozinkovaných ocelových trubkách alkalizací a vytvořením křemičito-fosfátové ochranné vrstvy.1
do 7 °dH
Modrý
(proti korozi)
Ochrana proti korozi v soustavách z kovových materiálů (měď a pozinkovaná ocel) zvýšením pH (alkalizace). Pro měkkou vodu s vysokým obsahem oxidu uhličitého, rovněž za změkčovací systémy, ochrana proti korozi vázáním volného oxidu uhličitého a zvýšením hodnoty pH.1
do 7 °dH
Červený
(proti rzi)
Ochrana proti korozi v soustavách z kovových materiálů (měď, pozinkovaná ocel a olovo). Brání tvoření zrnitosti zinku. Měkká voda s uhličitanovou tvrdosti alespoň 2 °G, rovněž za změkčovací systémy pro vytvoření pevné a trvanlivé ochranné vrsty.1
3 až 7 °dH
> 2 °d KH
Zelený ST
(proti vodnímu kameni a rzi)
Ochrana proti korozi v soustavách z kovových materiálů (měď, pozinkovaná ocel, olovo). Brání tvoření zrnitosti zinku a stabilizace tvrdosti horké vody až do 60 °C. Ochrana proti korozi a vodnímu kameni jedním činidlem! Zvláště vhodný v případě vysoké koncentrace dusičnanů, za změkčovací systémy se zbytkovou tvrdostí > 7 ° G th.1–2
3 až 14 °dH
< 10 °d
karbonátová tvrdost
Zelený
(proti vodnímu kameni a rzi)
Ochrana proti korozi a proti tvoření vodního kamene v soustavách z kovových materiálů (měď, pozinkovaná ocel a kombinované instalace). Stabilizace tvrdosti horké vody až do 60 °C. Ochrana proti korozi a vodnímu kameni jedním činidlem! Rovněž vhodný pro nestabilní rozsah tvrdosti (smíšená voda), za změkčovací systémy se zbytkovou tvrdostí > 8 °G th.2–3
15 až 21 °dH
5 až 15 °d KH
karbonátová tvrdost
Žlutý
(proti vodnímu kameni)
Ochrana proti tvoření vodního kamene v horké vodě až do 80 °C; také pro solární systémy. Ochrana proti tvoření vodního kamene v horké vodě až do 80 °C; s decentralizovanou instalací dávkovacího systému.3**
začínající od 15 °dH
Light
(proti vodnímu kameni a rzi)
Redukce usazenin a antikorozní ochrana pro soustavy z kovových materiálů (měď, pozinkovaná ocel, nerezová ocel a kombinované instalace) a plastů v nových instalacích. Komplementární dávkování u centrálního dávkování z vodárny. Ochrana ochrana proti korozi.1–3**
do 25 °dH
* Závisí na zamýšlené aplikaci, minerální přípravek EXADOS® se může používat pro různé rozsahy tvrdosti. Ovšem nejdříve specialisté z Grünbecku musí doporučit návrh řešení.

Dávkování závislé na průtoku
Dávkovací systém GENODOS® DM | GENODOS® DME

Dávkovací systém GENODOS® DM
Dávkovací systém GENODOS® DM
Dávkovací systém GENODOS® DME
Dávkovací systém GENODOS® DME

Technické údaje (GENODOS® DM):

 • Sací výška max. 1,5 m VS
 • Teplota min. 5 °C – max. 30 °C
 • Tlak sání max. 8 bar do DM 30,
  6 bar od DM 80
 • Elektrické připojení 230 V, 50/60 Hz
 

Dávkovací systém GENODOS® DM

Pro dávkování minerální látky EXADOS®, které je závislé na průtoku. Dávkování z kanystru nebo z dávkovacích kontejnerů do distribučních vodovodních systémů.

Dávkovací čerpadlo GENODOS® GP/40 jako samonasávací membránové čerpadlo, samoodvzdušňovací, kontinuální nastavení, nehlučné zařízení, hlava čerpadla je vyrobena, z chemicky odolného plastu, synchronní motor 230 V, 50/60 Hz.

Montáž na podlahu s možnostmi připojení na vzdáné řízení. Hlášení o prázdném dávkovacím kanystru včetně chybovém hlášením. Kontaktní vodoměr s impulsním kablem k elektronice čerpadla včetně šroubení nebo přírub (dávkovací vedení, dávkovací skupina, sací hadice a dávkovací nádrž musí být jednoznačně zvolena).

Dávkovací systém GENODOS® DME

Pro dávkování minerální látky EXADOS®, které je závislé na průtoku. Dávkování z kanystru nebo z dávkovacích kontejnerů do distribučních vodovodních systémů za pomocí sací hadice.

GENODOS® DM především se sací hadicí pro kanystry 10/20 kg, očkovací ventil a dávkovací hadice 1,5 m, zpětný tlak dávkovacího objemu pro doúpravu pitné vody s minerální látkou EXADOS® při 5 barech.

DVGW-certifikováno do a včetně DM/DME 10

Dávkovací čerpadlo GENODOS® DM610203080100
Typ dávkovací čerpadla1/402/406/406/4010/4010/40
Jmenovitý průměr připojeníR 1"R 1 1/4"R 1 1/2"R 2"DN 80DN 100
Standardní kapacita [m3/h]610203080100
Tlaková ztráta jako standardní kapacita [bar]0,50,80,80,80,60,8
Pulsní sekvence [litr]0,330,500,931,333,803,80
Objednací č. (bez dávkovacího kontejneru)163 145163 155163 165163 175163 185163 195
Dávkovací čerpadlo GENODOS® DME*610203080100
Objednací č.163 435163 445163 455163 465163 475163 485

GENO® Proplachovací kompresor a dávkovací systém GENODOS® DM-SK

GENO® Proplachovací kompresor 1988 K
GENO® Proplachovací kompresor 1988 K
Dávkovací systém GENODOS® DM-SK
Dávkovací systém GENODOS® DM-SK

Vaše výhody na první pohled:

 • Proplach a čištění zkorodovaného potrubí
 • Odkalení podlahové vytápění
 • Desinfekce potrubí
 • Využití kompresorového vzduchu je možné
 

GENO® Proplachovací kompresor

Kompaktní, mobilní zařízení s kompresorem a elektronickou řídící jednotkou pro automatické proplachy. Vhodné pro potrubí do R 2”. Kompresor s připojením zařízení na stlačený vzduch, připojení pro desinfekční dávkování, dvě připojovací hadice s GK spojkou, sada certifikátů.

Dávkovací systém GENODOS® DM-SK

K desinfekci potrubí pomocí chloru (peroxidu vodíku v případě VA potrubí) v kombinaci s proplachovacím kompresorem.

 • Dávkovací čerpadlo GP 10/40, automatické odvětrání vzlínavých medií, řízeno kontaktním vodoměrem proplachovacího kompresoru, dodávka el. proudu 230 V, 50/60 Hz
 • Testovač na měření chloru 10–160 mg/l
 • Sací hadice se signál s hlášením prázdného Kanystru, pro kanystr 10/20 kg
 • Dávkovací vedení a ventil
Logo Grünbeck

Grünbeck Prozeßtechnik GmbH
Leithastraße 25   1200 Wien AUSTRIA
Tel. +43 1 3329416 Fax +43 1 332941618
www.gruenbeck.at       office@gruenbeck.at
Tel. +420 602 174 947 indrakova@gruenbeck.at
Tel. +420 607 925 688 konecny@gruenbeck.at

logo
GENO® Proplachovací kompresor1988 K
Jmenovitý průměr připojení [R]1" GK-Spojka
Max. průtok [m3/h]5
Dodávka el. proudu [V, Hz, A]230, 50, 16
Objednací č.151 200
Dávkovací systém GENODOS® DM-SKDM-SK
Objednací č.160 442

Drekoma
logo Drekoma

DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.