Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Proč je hospodaření s povrchovými vodami dnes tak důležité?

ACO nabízí v oblasti hospodaření s odpadními vodami řešení pro regulaci průtoku vody od jejího sběru, čištění, zadržení až po vypuštění zpět do přírody. Stejně jako v předchozích letech jsme připravili semináře ACO AQUA TOUR, které Vám pomohou lépe se zorientovat nejen v celé problematice hospodaření s povrchovými vodami, ale seznámí Vás i s novinkami a změnami v legislativě.

Globální změny klimatu jsou příčinou častějších extrémních výkyvů počasí, mezi které patří na jedné straně extrémní sucha a na druhé straně silné přívalové deště. Do roku 2050 je zároveň plánováno zdvojnásobení urbanizace a tento fakt klade velký důraz hlavně na projekty městských kanalizací. Průmyslové a komerční projekty proto potřebují už nyní zahrnout i oblast udržitelného hospodaření s vodou. Její sběr, čištění a opětovné využití, za účelem pozdějšího snížení rizik poškození majetku a ohrožení bezpečnosti a zdraví obyvatel.

Graf vsakování
 

V důsledku rychlé urbanizace je přírodní koloběh vody drasticky narušen

V přírodě se 50 % srážek vsákne do půdy a přibližně 10 % zůstane na povrchu.
Ve vysoce urbanizovaných oblastech 55 % všech srážek zůstává na povrchu a pouze 15 % proniká do zastavěného okolí, které zabraňuje pronikání vody do půdy. Vodní zdroje se ztenčují a s tím se zhoršuje i jejich kvalita. Tento stav má stejný dopad na lidi, zvěř i přírodu.

Jak může ACO pomoci? Na seminářích ACO AQUA Tour

ACO nabízí v oblasti hospodaření s odpadními vodami řešení pro další generace. Jedná se o regulaci průtoku vody od jejího sběru, čištění, zadržení až po vypuštění zpět do přírody, tak aby byl dodržen přirozený koloběh vody. Řešení ACO jsou trvale udržitelná, praktická, efektivní a pomáhají chránit bezpečnost lidí, ale i naše životní prostředí.

Společnost ACO Stavební prvky spol. s r.o. pro Vás stejně jako v předchozích letech připravila semináře ACO AQUA TOUR, které Vám pomohou lépe se zorientovat nejen v celé problematice hospodaření s povrchovými vodami, ale seznámí Vás i s novinkami a změnami v legislativě týkající se vsakování.

Data a místa konání jednotlivých seminářů naleznete v Kalendáři akcí na TZB-info a na stránkách ACO Stavební prvky, www.aco.cz

Logo
  • čtvrtek 28. 3. 2013Ústí nad Labem – Interhotel Bohemia
  • úterý     9. 4. 2013Jihlava – ACO Pávov
  • čtvrtek 11. 4. 2013České Budějovice – Hotel Budweis
  • úterý   16. 4. 2013Brno – Hotel Myslivna
  • čtvrtek 18. 4. 2013Plzeň – Conress Centre Park Hotel
  • úterý   23. 4. 2013Ostrava – Clarion Congress Hotel Ostrava
  • středa 24. 4. 2013Praha – Nadace ABF
  • úterý   14. 5. 2013Hradec Králové – ALDIS-Labský sál
  • čtvrtek 16. 5. 2013Olomouc – nH Olomouc Congress
ACO stavební prvky spol. s r.o.
logo ACO stavební prvky spol. s r.o.

Jako lídr na trhu hospodaření s dešťovou vodou a čištěním odpadních vod nabízí společnost ACO vždy řešení této problematiky. Kromě toho podporujeme také projekty v oblasti odvodňování zpevněných ploch a také dodávky stavebních prvků pro pozemní ...