Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vodohospodářské jednohubky ... aneb přijďte ochutnat novinky

Únorový cyklus seminářů představí novinky - TNV 75 9011, hospodaření se srážkovými vodami, bude se mluvit o metodickém pokynu MŽP k NV 416/2011, o nových možnostech pro čerpání odpadních vod. Semináře i konference společnosti ASIO jsou akreditovány MVČR, ČKAIT, ČKA a jsou určeny pro státní správu, projektanty a odbornou veřejnost.

Obsah semináře

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (NOVINKA)

(vliv na tok, volba řešení, objekty na předčištění, zasakování a akumulaci)
Novinky: OLK v betonu, vírový separátor, kalová jímka pro zasakovací a akumulační objekty
Přednášející: Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.)

Zasakování odpadních vod – Metodický pokyn MŽP k NV 416/2011 (NOVINKA)

(technická řešení – rakouská ÖN, české předpisy a zvyklosti, řešení, rizika)
Novinka: domovní čistírna třídy PZV, možnosti intenzifikace a rekonstrukce ČOV pro zásak
Přednášející: Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

Intenzifikace a provoz čistíren – zvýšení kapacity stávajících ČOV, zlepšení odtokových parametrů ČOV, dozor ČOV, provoz, závady, dálkový přenos – Metodika MŽP (NOVINKA)

Přednášející: Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

Čerpání odpadních vod – nové možnosti

Novinka: nové uspořádání čerpacích šachet, betonové provedení
Přednášející: Ing. Milan Uher (ASIO, spol. s r.o.)

Využití energie z odpadních vod pro potřeby komunální sféry

Nový inovativní pohled na odpadní vody a využití energie v nich
Přednášející: Ing. Marek Holba, Ph.D. (BÚ AV ČR, v.v.i.)

Termíny a místa konání
31.01.20129:00–13:00Hodonín, MěÚ Hodonín, Horní Valy 2
07.02.20129:00–13:00Teplice, Dům kultury, Mírové náměstí 2
08.02.20129:00–13:00Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
14.02.20129:00–13:00Zlín, CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167
16.02.20129:00–13:00Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1
17.02.20129:00–13:00Hradec Králové, Aldis a.s., Eliščino nábřeží 375
21.02.20129:00–13:00České Budějovice, VaK Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 2/12
22.02.20129:00–13:00Ostrava, Dům kultury Vítkovice, 28. října 124
23.02.20129:00–13:00Olomouc, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10
28.02.20129:00–13:00Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická 952

Pro přihlášení můžete použít přihlašovací formulář nebo přihlášky zasílejte na asio@asio.cz.

Semináře i konference jsou akreditovány MVČR, ČKAIT, ČKA a jsou určeny pro státní správu, projektanty a další odbornou veřejnost.

Vložné 500 Kč/os. vč. DPH.

  • členové ASIOklubu mají vstup zdarma, na základě vyplněné a zaslané přihlášky
  • ČKAIT, ČKA … −50 % z ceny vložného
  • státní a veřejná správa má vstup zdarma (zástupci státní a veřejné správy platí poplatek 500 Kč pouze v případě požadavku o vypsání Certifikátu o akreditaci)
  • zaslání sborníku 250 Kč (+ poštovné)

Více informací a přihlášky na http://www.asio.cz/cz/seminare

Pokud chcete být průběžně informováni o školeních či seminářích, které pořádá firma ASIO, spol. s r.o., jejich termínech a tématech, >> klikněte zde <<.

Výstavy a konference s účastí firmy ASIO, spol. s r.o.
TermínNázev výstavyMěsto
24.–28. 04. 2012IBF BrnoBrno
24.–27. 04. 2012 ENVI BrnoBrno