Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Anglické dvorky MEA MULTINORM prosvětlí suterénní prostory BD Cikánka v Radotíně

Při právě probíhající nové výstavbě bytových domů jsou na místě bývalého zámečku v Radotíně Na Cikánce instalovány anglické dvorky MEA MULTINORM.

Přes 20 oken bytového domu umístěných částečně pod úrovní terénu mají dostatečné světlo a větrání zajištěné pomocí sklepních světlíků. Ty jsou upevněny přes izolaci pro zabránění vzniku tepelných mostů a napojeny na odpadní potrubí.

Systém anglických dvorků má vyřešeno i vodotěsné ukotvení při vysoké spodní vodě. Odvodňovací přípojky mají zpětnou klapku nebo zápachovou uzávěrku pro větší komfort obyvatel. Nástavec pro přívod světla a vzduchu může vést až několik metrů pod úroveň terénu. Pochozí mřížky unesou i auto (zátěž B125 kN).

Anglické dvorky MEA MULTINORM jsou oblíbené pro svou snadnou montáž a kvalitu.

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...