Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Štěrbinové odvodnění náměstí v Soběslavi

V průběhu roku 2018 probíhá rekonstrukce centrální části náměstí Republiky v Soběslavi. Závěrečná etapa je spojena s výměnou chodníků a zpevněných ploch, jejich odvodněním, instalací nového veřejného osvětlení, mobiliáře, nového vodního prvku a úpravou stávající zeleně.

Nedávno proběhla realizace odvodnění a instalace nerezového štěrbinového systému MEA TSH 1500 se žlaby z polymerického betonu. Pohledově čisté řešení odvodnění zpevněné plochy je tvořeno úzkou štěrbinou na povrchu a potřebná kapacita odvodňovacího systému je tvořena podpovrchovým žlabem. Štěrbinový systém MEA s lapačem nečistot zvládne i vysoké zátěže, takže pohyb zásobovacích vozidel není žádnou komplikací.

Žlab je volen individuálně podle předpokládaného objemu vody. V Soběslavi byl vybrán žlab MEA TL1500, který pojme vodu i při přívalových deštích z odvodňované plochy rekonstruované části náměstí.

Štěrbinové odvodnění náměstí v Soběslavi
Štěrbinové odvodnění náměstí v Soběslavi
Více o žlabu TSH na webu.
MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama