Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Štěrbinové odvodnění zámeckého nádvoří na Moravě

V současné době probíhá rekonstrukce Červeného zámku v Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském regionu. Rekonstrukce bude pravděpodobně probíhat až do roku 2020 a je rozdělena na tři etapy. Nejdříve se řeší statika, nádvoří a vyhlídka, v další fázi střechy a finální část se bude věnovat interiérům.

Při rekonstrukci nádvoří bylo nutné navrhnout i způsob odvodnění plochy tak, aby bylo možné použít velkoformátovou dlažbu. Projektant vybral systém štěrbinových nerezových žlabů MEA TopSlot, protože úzká štěrbina 20 mm a spodní žlab se světlostí 100 mm dobře zapadne mezi dlažbu a současně objem zachycené dešťové vody zůstane v kompozitních žlabech MEARIN PLUS pod dlažbou. Objem žlabů se dimenzoval individuálně podle potřeby. Nutnou podmínkou také bylo dodržení konstrukční výšky dlažby a lože 160 mm. Štěrbinové systémy odvodnění vyhoví náročným architektonickým požadavkům.

Více informací o štěrbinovém odvodnění TopSlot

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...