Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ocenění CTI ČR

V rámci předání Zlatých medailí Stavebních veletrhů Brno v roce 2018 CTI ČR udělil Výroční topenářskou cenu, Výroční instalatérskou cenu, Výroční topenářské uznání, Výroční instalatérské uznání, Dílo roku 2018, Cenu Franze Zieglera – THERMIA 2018.

Bohuslav Hamrozi, prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, a Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka AMSP ČR – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR při zahájení Stavebních veletrhů v Brně v rámci slavnostního aktu udílení Zlatých medailí předávali oceněným diplomy a křišťálové ceny v kongresovém sále brněnských veletrhů v pavilonu P.

Nositelem Výroční topenářské ceny za rok 2018, která je udělována CTI ČR firmám, institucím a osobám za významné činy v oboru topenářství a instalatérství, a to v ČR i v zahraničí se stal Jan Hladík, jednatel společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.
Jan Hladík je od roku 1995 jednatelem společnosti MTH Kolín, která dodává tepelnou energii do 528 odběrných míst, provozuje 43 předávacích stanic pára – voda, 62 domovních teplovodních předávacích stanic, 53 kotelen na zemní plyn a 2 kotelny na topný olej. V rámci služeb poskytuje topenářské i instalatérské služby, pohotovostí služby, realizaci revizí, realizaci rekonstrukcí kotelen, předávacích stanic a potrubí, rozúčtování topných nákladů, termovizní měření a poradenství v oblasti energetických úspor. MHT Kolín prosadila projekt s bytovými předávacími stanicemi, který svým komfortem předčí ostatní konkurenční projekty. Za základ úspěchu společnosti v posledních letech je možno považovat: orientace na spokojenost zákazníků, stálá a rozumná investiční aktivita, spolupráce v rámci skupiny Energie AG a v neposlední řadě výborná práce kolektivu zaměstnanců pod vedením pana Jana Hladíka.


Nositelem Výroční instalatérské ceny za rok 2018 se stala společnost Cvrček, s.r.o. Cenu si převzal jednatel společnosti Petr Cvrček.

Společnost Cvrček, s.r.o. vznikla 1992. Zaměřujeme se na instalatérské, plynařské, topenářské a zednické práce, a to jak pro domácnosti, tak pro velké a komplexní stavby v průmyslové sféře. Pořádá konzultace a poradenství, projektovou činnost. Působnost v prvních letech byla pouze na území Ústí nad Labem a postupně se rozšiřovala na Ústecký kraj, Středočeský kraj a na konec na celou Českou republiku. Spolupracujeme s OHK Ústí nad Labem. Je členem společenství EKOMPLEX. V posledních letech byla úspěšně navázána spolupráce s podniky ve Spolkové republice Německo. Dlouhodobým cílem společnosti je udržet a zvyšovat pružnost, kvalitu, technickou úroveň a komplexnost poskytovaných služeb tak, aby se společnost stala vítaným partnerem investorů.

Výroční topenářské uznání za rok 2018, které je udělováno cechem, firmám, institucím a osobám za inovace v oboru topenářství v České republice získala společnost Viessmann, spol. s r.o. Výroční topenářské uznání za společnost si převzal Ing. Jan Horáček, zástupce jednatele společnosti.
Skupina Viessmann je předním mezinárodním výrobcem systémů vytápěcí, chladicí a klimatizační techniky. Skupina Viessmann má mezinárodní působnost, patří k ní 22 výrobních společností v 11 zemích. Jako ekologický a technologický průkopník dodává Viessmann již po desetiletí energeticky efektivní topné systémy na olej a plyn s nízkým obsahem škodlivin i solární systémy, kotle na dřevo a tepelná čerpadla. Součástí nabídky regenerativních energetických systémů jsou termická solární zařízení s plochými a vakuovými trubicovými kolektory k ohřevu pitné vody, podpoře vytápění a solárnímu chlazení budov, speciální kotle a topná zařízení od 4 kW do 50MW na kusové dřevo, štěpku a dřevěné pelety, tepelná čerpadla od 1,7 do 2.000 kW k využití tepla ze země, spodní vody nebo okolního vzduchu i fotovoltaické systémy. Firma Viessmann přistupuje k otázkám trvalé udržitelnosti tak, aby byla ekonomie, ekologie a sociální odpovědnost v celém podniku v souladu. Uspokojuje tak dnešní potřeby, aniž by narušovala základy života budoucích generací.

Nositelem Výročního instalatérského uznání za rok 2018, které je udělováno cechem, firmám, institucím a osobám za inovace v oboru instalatérství České republice jsou Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. Výroční instalatérské uznání si převzal ředitel českého prodeje Jaroslav Oliva.
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o. jsou největším výrobcem ohřívačů vody v České republice, známým po celé Evropě. Základní činností společnosti DZ Dražice je výroba a prodej ohřívačů vody. Jedná se o modely v provedení svislém, vodorovném, stacionárním, elektrickém a kombinovaném v objemech od 5 l do 1000 l. Dále pak nepřímotopné stacionární zásobníky vody o objemech od 100 l do 1000 l. Neméně důležitým předmětem činnosti je i výroba zásobníků vody s nepřímým ohřevem pro výrobce plynových kotlů. Český trh s ohřívači vody letos obohatí novinka společnosti Družstevní závody Dražice, která naplňuje moderní požadavky na efektivní a rychlý ohřev vody v obytných budovách. Plochý elektrický bojler OKHE ONE, který je vhodný do malých a úzkých prostor a slouží tak i jako adekvátní náhrada plynového ohřívače vody. Cílem DZ Dražice je posílit pozici na trhu. Pevným základem pro to je vynikající tradice a kvalita jejich produktů, zodpovědná a dokonalá služba zákazníkům i pověst společnosti zodpovědné vůči životnímu prostředí.

I v letošním roce cech udělil cenu Dílo roku která je určena pro realizovaná díla v řemeslném oboru, která přispívají ke zvýšení kreditu řemeslné dovednosti. Pro rok 2018 cenu získává společnost ETL-EKOTHERM, a.s. Cenu Dílo roku 2018 si osobně převzal předseda představenstva Zdeněk Lovicar.
Společnost ETL-EKOTHERM, a.s. je od roku 1992 autorizovaný distributorem společnosti Alfa Laval, deskové výměníky a předávací stanice tepla, pro Prahu a střední Čechy, Brno a jižní Moravu. ETL - Ekotherm a.s. je zapojena do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů EKO - KOM. Mezi stěžejní výrobky společnosti patří: expanzní automaty - vyrovnávací a doplňovací zařízení (VDZ) kompaktní předávací stanice tepla, kombinované sdružené rozdělovače-sběrače RS KOMBI a klasické trubkové rozdělovače, atypické sestavy pro parní systémy, hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků (HVDT), svařence pro tepelnou techniku, zakázkové konstrukce z oceli, nerezu či hliníkových slitin. V roce 2017 byl spuštěn volně přístupný bezplatný software ETL Designer v cloudovém prostředí pro návrh sdružených rozdělovačů RS KOMBI i klasických trubkových rozdělovačů, vhodný jak pro projektanty, tak pro nabídková oddělení firem a velkoobchodů.

Závěrem slavnostního večera byla udělena cena FRANZE ZIEGLERA – Thermia za rok 2018 Ing. Renatě Topinkové. Cena je udělována jako ocenění za dlouholetou spolupráci a osvětu v Cechu topenářů a instalatérů České republiky
Ing. Renata Topinková pracuje v oboru TZB jako projektantka od roku 1984. V roce 1993 začala projektovat jako OSVČ a projektuje dodnes. Složila zkoušky na energetického auditora a byla zapsána do seznamu energetických auditorů, energetických specialistů. Jako energetický specialista zpracovává Energetické audity, Energeticé posudky, Průkazy a kontroly kotelen. Od září 2007 začala učit na Střední škole polytechnické Brno, Jílova, p.o. Jako učitelka má velice dobré výsledky, je i přes svoji přísnost mezi studenty oblíbená a uznávaná. Dlouhodobě působí v Cechu topenářů a instalatérů České republiky (CTI ČR) ve kterém se zabývá odbornou osvětou, určenou i pro řemeslníky. Cena je udělena za zhodnocení a ocenění dlouholeté a cílevědomé spolupráce s CTI ČR.

Foto:Jiří Pospíšil
Tisková zpráva CTI ČR


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...