Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČOV pro hotely a penziony

Jak navrhnout čistírnu odpadních vod tak, aby respektovala velkou denní nerovnoměrnost produkce odpadních vod?

Složení odpadních vod, které jsou produkovány v hotelech a penzionech se příliš neliší od běžné splaškové vody v domácnostech. Řeší se především nerozpuštěné látky (NL), organické znečištění (CHSK, BSK5), dusík (N) a fosfor (P).

Hlavním problémem je velká denní nerovnoměrnost. Produkce odpadních vod v hotelech a penzionech bývá obvykle nejvyšší v ranních hodinách, kdy hosté vstávají a nejvyšší večer, kdy se naopak do hotelu vrací na noc. Přes den bývá naopak velmi nízká. Mění se také během jednotlivých dní a v závislosti na sezóně.

Jak tedy zajistit, aby ČOV plnila dané emisní limity, byla bezúdržbová, spolehlivá, neobtěžovala zápachem své okolí a nebyla finančně nákladná na provoz?

Více v článku Čištění odpadních vod pro hotely a penziony

EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..

 
 
Reklama