Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odstraňování těžkých kovů z průmyslových odpadních vod je nutností

V průmyslových vodách bývají často přítomny těžké kovy(olovo, nikl, kadmium, měď, zinek , arsen a rtuť), které je nutné vhodným čištěním odstranit.

Vody produkované průmyslovými závody se nazývají průmyslové odpadní vody a jejich složení je často typické pro dané průmyslové odvětví. Mohou obsahovat jak látky organického původu (cukry, tuky, ropné produkty, papír, plasty, bakterie, tuky a oleje, mastné kyseliny), tak anorganické látky (zbytky brusných materiálů, písek, skelný prach). V průmyslových vodách bývají také často přítomny těžké kovy, mezi nejčastěji se vyskytující kontaminanty patří zejména olovo (Pb), nikl (Ni), kadmium (Cd), měď (Cu), zinek (Zn), arsen (As) a rtuť (Hg).

Zdrojem těchto kontaminantů jsou zejména provozy zabývající se metalurgií a zpracováním rud, zpracováním komunálního odpadu, výrobou barev a pigmentů, výrobou pesticidů apod. Velké průmyslové závody mají většinou vlastní ČOV, ze které vyčištěné vody vypouští buď do městské kanalizace nebo přímo do vodního toku.

U středních a menších provozů je k čištění odpadních vod nutný individuálnější přístup, který zajistí nezávadnost vypouštěné vody dle platných legislativních požadavků a zároveň je pro daný podnik ekonomicky únosný.

EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..

 
 
Reklama