Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nebezpečí nárůstu biofilmů v dlouhodobě nepoužívaných rozvodech vody

K tvorbě biofilmů dochází častěji v případech, kdy se voda v rozvodech nehýbe, jak tomu je například za současné situace epidemie nového typu koronaviru, kdy je mnoho veřejných zařízení uzavřeno.

Problematiku potlačení mikrobiální kontaminace v pitné vodě a rozvodů, jimiž je distribuována do spotřeby, dnes aktivně řeší celá řada subjektů. V pokročilejších stádiích znečištění vytváří kontaminující mikroorganismy tzv. biofilmy, které značně ztěžují jejich dezinfekci a často vyžadují nasazení nadstandardních opatření spojených s vysokými investicemi.

Nebezpečné bakterie jako je například legionella a další kontaminující mikroorganismy společně tvoří povlaky na vnitřním povrchu potrubí, budují si v takovýchto uskupeních distribuční sítě živin a své společenství chrání vylučováním extracelulárních látek, které zvyšují jejich odolnost vůči dezinfekci.

Více v článku Nebezpečí nárůstu biofilmů v dlouhodobě nepoužívaných rozvodech vody.

EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..

 
 
Reklama