Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Retenční suchá nádrž v povodí Odry s kompozitním zábradlím

Nedávno byla zbudována retenční suchá nádrž Choltický v povodí Odry proti povodňovým průtokům a pro ochranu městyse Litultovice v okrese Opava. Nádrž má obec ochránit před nebezpečím povodňových vod způsobených přívalovými srážkami.

Součástí terénních úprav, vybudování hráze s odpadním korytem a nouzovým přelivem byla i instalace zařízení pro měření, pozorování a také obslužné lávky. Na lávku bylo použito bezúdržbové kompozitní zábradlí MEA se svislou výplní. Montáž zábradlí byla realizována na ocelové trny nosné ocelové konstrukce během cca 3 dnů. Kompozitní materiál je odolný i v mrazu, bezúdržbový a vyniká nízkou hmotností. Lze využít různé barevné kombinace. Pro suchou nádrž Choltický bylo zvoleno madlo ve žluté barvě pro bezpečnější pohyb.

Video o možnostech kompozitních konstrukcí MEA Water Management pro vodohospodářské stavby najdete na webu.

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama