Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řízený svod dešťových vod u cyklocentra na Orlicku

V regionu Orlicko – Třebovsko vzniká 60 km nových singletracků a dalších stezek pro milovníky horských kol vybudovaných z přírodních materiálů, které se rozkládají na obou stranách česko-polské hranice. Program přeshraniční spolupráce ČR a Polska s sebou přinesl řadu nových možností pro sportovce. Součástí projektu je i vyřešení infrastruktury a parkoviště se zázemím pro návštěvníky.

Ekologické odvodnění areálu je nutnou součástí dokončení výstavby. V Bike resortu Orlicko/Třebovsko se právě instaluje podzemní retenční nádrž o objemu 160 m3 vystavěná z boxů MEA SP, které po překrytí a svaření silnostěnnou folií tvoří kompaktní podzemní prostor pro akumulaci přívalových dešťových vod. Následné vsakování zpět do půdy nebylo v tomto případě možné vzhledem k nepříznivým půdním podmínkám. Tyto vody se následně řízeně pouští dál v regulovaném množství, aby se nepřetížila kanalizační síť. Součástí celého systému je také odlučovač ropných látek pro odstranění toxických nečistot a odvodňovací žlaby, které jsou dimenzovány pro zachycení i prudkých dešťů.

Projekční tým MEA Water Management navrhl celý systém řízeného odvodnění podle specifických podmínek místa.

více o technické řešení čištění a zasakování dešťových vod

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...