Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Problém chloridů ve vodě a jejich odstranění

Chloridy ve vodě nebývají většinou problémem zdravotním. Při vyšší koncentraci ve vodě mohou způsobovat slanou chuť vody, riziko ale spočívá především v jejich negativním vlivu na kovová zařízení.

Problém chloridů ve vodě a jejich odstranění

Cesty chloridů do vody

Do podzemních vod se chloridy dostávají zřídka, pokud se v ní objeví je to většinou v případě specifického geologického podloží. Nejvíce se v přírodě vyskytuje chlorid sodný NaCl a chlorid draselný KCl. Vyšší koncentrace chloridů je přirozeně obsažena v mořské vodě, a proto se v podzemních vodách a řekách obsah chloridů zvyšuje směrem k ústí řeky do moře. V některých případech koncentrace chloridů a dalších solí v těchto vodách dosáhne hodnot, které jsou už vyšší než koncentrace solí ve sladkých vodách, ale menší než koncentrace solí v mořských vodách. Takové vody se označují jako brakické a v Evropě je to například případ Temže v místě ústí do Severního moře. V našich zeměpisných šířkách tento ale problém nehrozí. Větší problém představuje například solení komunikací, chloridy jsou do vody jsou také uvolňovány selektivními ionexy odstraňující z vody dusičnany a další nežádoucí látky.

Odstranění chloridů z vody

K odstranění chloridů z vody je v malém měříku nejčastěji využívána reverzní osmóza. Zjednodušeně se jedná o membránový proces, kdy rozpouštědlo, kterým je v tomto případě voda protéká skrz polopropustnou membránu, z koncentrovanějšího do zředěnějšího prostředí. Membrána vodu propustí, ale nízkomolekulární látky jako jsou například ve vodě rozpuštěné soli zachytí. Tok rozpouštědla je v tomto případě opačný než u osmózy (proto také onen přídomek reverzní v názvu), a tlak na straně koncentrovanějšího systému musí být proto větší než tlak osmotický, aby proces mohl probíhat. Voda je tak tlačena přes membrány pod tlakem pohybujícím se okolo 10 až 50 barů. Tato metoda je ovšem neselektivní a z vody odstraní i ty ionty, jejichž přítomnost je v ní potřebná. Existují sice technologie remineralizace takto upravené vody rozpuštěním vápence (uhličitanu vápenatého CaCO3) nebo dolomitu (uhličitanu hořečnatého MgCO3), ale pokud s nimi není ve vodě současně rozpouštěn i oxid uhličitý, nebývá proces příliš úspěšný. V případě chloridů je jednodušší vést část vody tzv. by-passem okolo reverzní osmózy a zařízením jí smíchat s demineralizovanou vodou.
EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.

 
 
Reklama