Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Amonné ionty, amoniak ve vodě - jak odstranit

Někdy se může stát, že je z vody cítit typický štiplavý zápach čpavku. Jak z vody amoniak odstranit?

Amonné ionty, amoniak ve vodě - jak odstranit

Problém se týká převážně studní a vrtů na vlastních pozemcích. Do vody se amonné ionty dostávají zpravidla průsakem ze septiků nebo okolních polí. K tomu dochází při rozkladu bílkovin a močoviny, která bývá součástí hnojiv používaných v zemědělství. Přítomnost amonných iontů ve vodě bývá tedy znakem mikrobiologické aktivity, většinou výsledkem hnojení, kontaminace  a někdy může být i geologického původu. Samotné amonné ionty nejsou pro člověka většinou toxické. Signalizují však další závažnější problémy: prosakování odpadní vody, bakteriální kontaminaci a jiné znečištění zdroje vody. Pro ryby a vodní organismy jsou silně toxické.

Odstraňování amonných iontů z vody

Odstranění amonných iontů (čpavku) z vody se provádí ve speciálních filtrech AquaEmix pomocí filtrační směsi ECOMIX. Ta kromě redukce amoniaku zbaví vodu i organických nečistot, redukuje obsah železa a manganu, vápníku a hořčíku. Snižuje tak i celkovou tvrdost vody. Pro svou univerzálnost je tedy velmi oblíbeným řešením při úpravě vody. Více na odstranění amonných iontů z vody.
EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.

 
 
Reklama