Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rajská zahrada v Emauzích bez vody

Rajský dvůr v pražském Emauzském klášteře je bez vody, ale jen v místech, kde voda nemá být. Nadpis se snažil ve zkratce vystihnout rekonstrukci, která letos proběhla v prostorách benediktinského kláštera.V areálu se realizovalo již několik rekonstrukcí a jedna z nich se dotkala i zahrady uzavřené křížovou chodbou. Historická památka ze 14. století má samozřejmě přísné požadavky na všechny novodobé stavitele a restauratéry. A není tomu jinak ani u obnovy vnitřního prostranství.

Jeden z důležitých prvků bylo i navržení systému odvodnění – zajistit, aby voda zůstala tam, kde má a odtekla co nejrychleji z míst, která může poškodit. Navíc musí splňovat estetické požadavky a pokud možno být téměř neviditelný.

Pro tyto potřeby byl zvolen systém nerezového štěrbinového odvodnění RONN MEA TSH. Ocelový žárově pozinkovaný štěrbinový kryt s příčnými žebry je certifikován až pro zatížení E600 kN. Příčná žebra lépe zachycují vodu a také zabraňují zapadávání větších předmětů do štěrbiny. Snižují tak nároky na pravidelnou údržbu. Samotný žlab se štěrbinou je možné optimalizovat podle množství zachycované vody správnou volbou šířky. Při velkém množství vody nebo velké vzdálenosti ke kanalizaci lze použít žlab šířky 100 až 200 mm.

Štěrbinové odvodnění je vhodné pro odvodnění esteticky náročných objektů, jako jsou náměstí, historické objekty, terasy, pěší zóny. V případě odvodnění zahrad v pražském klášteře Emauzy bylo využito stavebnicového systému žlabů z polymerického betonu, které jsou odolné proti tlaku a ohybu, a nerezových štěrbin s čisticími kusy v rozích. Do systému jsou napojeny přes filtrační šachty také svody z okolních klášterních střech.

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama