Srážkové a šedé vody aneb „colors of water“ – cyklus seminářů ASIO

Datum: 17.1.2013  |  Organizace: ASIO NEW, spol. s r.o.  |  Firemní článek

Již v lednu začíná tradiční „kolečko“ po ČR, seminář se zabývá zejména novými řešeními při odvádění a využívání srážkových a šedých vod (recyklace) a v neposlední řadě využitím energie z vypouštěných vod. Je zaměřen zejména na praktické příklady, nejčastější chyby, legislativní návaznosti a návratnost řešení.

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno

tel.:548 428 111
e-mail:
web:www.asio.cz

Témata:

1) HDV (hospodaření s dešťovými vodami), předčištění / odlehčení – objekty pro odvádění a hospodaření s vodami

Hospodaření se srážkovými vodami je diskutovaným tématem, jsou vydány (připraveny) nové normy, přesto je to téma stále aktuální – zejména při uplatnění v praxi dochází k řadě chyb majících vliv na kvalitu staveb a jejich životnost. Objekty pro HDV vyžadují pečlivé zpracování i v detailech a pro funkci celého systému mají velký význam jak objekty na předčištění vod, tak i objekty na kanalizaci. V rámci semináře budou představeny zejména nové konstrukce předčisticích zařízení a uspořádání akumulačních objektů zabezpečujících zvýšenou životnost těchto objektů.

Přednáší: Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.)

2) Využití vody v domě
 1. srážkové vody
 2. šedé vody
 3. využití energie z vod

Představena bude strategie NEW na příkladech řešení vodního hospodářství v budovách, a to i veřejných (hotely, administrativní centra). Řešení NEW – šetří zejména energii a jsou tak součástí budov s nízkoenergetickým standardem. Představeny budou i nové výrobky tvořící tyto systémy – řada čistíren, výměníky, tepelná čerpadla, …

Přednáší: Ing. Karel Plotěný, Ing. Milan Uher (ASIO, spol. s r.o.)

3) Hydrogeologie pro vodaře

Význam hydrogeologie při projektování a schvalování vodohospodářských staveb vzrostl po tom, co u HDV jsou vyšší požadavky na zasakování srážkových vod a po tom, co se rozšířila možnost zasakování vyčištěných odpadních vod. Téma hydrologie bude prezentováno odborníky na tuto problematiku, a to na seminářích v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Hradci Králové a Ostravě – zkrácená prezentace pak proběhne na seminářích v ostatních městech.

Přednáší: RNDr. Svatopluk Šeda (OHGS s.r.o.)

TermínAdresaMěsto
29. 01. 20139:00–13:00Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124,709 24  Ostrava
31. 01. 20139:00–13:00MěÚ Hodonín, Horní Valy 2,695 35  Hodonín
05. 02. 20139:00–13:00Hotel Čertousy, Bártlova 35/10,193 00  Praha
06. 02. 20139:00–13:00Dům kultury, Mírové náměstí 2950,415 80  Teplice
07. 02. 20139:00–13:00Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2,301 00  Plzeň
12. 02. 20139:00–13:00CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167,760 01  Zlín
14. 02. 20139:00–13:00Hotel Hesperia, Brněnská 55,779 00  Olomouc
19. 02. 20139:00–13:00ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2,370 10  České Budějovice
21. 02. 20139:00–13:00Kongresové centrum Aldis a.s., Eliščino nábřeží 375,500 02  Hradec Králové
26. 02. 20139:00–13:00Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1,647 00  Brno

Semináře jsou zařazeny do:

 • programu celoživotního vzdělávání ČKAIT – 1 bod
 • programu celoživotního vzdělávání ČKA – 2 body
 • vzdělávacího programu pro pracovníky veřejné správy (vzdělávací instituce ASIO, spol. s r.o., AK/I-30/2006)

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář)

přihlašovací formulář (on-line), pozvánka v pdf ke stažení/tisku


Novela Stavebního zákona a změny ve Vodním zákoně

Lektoři:
 • JUDr. Alena Kliková, Ph.D. – právnická fakulta MU Brno, Katedra správní vědy a správního práva, členka Výkladové komise pro vodní právo Mze, členka pracovní komise pro veřejné právo I. legislativní rady vlády
 • Ing. Karel Plotěný – člen CzWA, mluvčí skupiny pro malé ČOV a odlučovače
Termín:

23. 1. 2013, v době od 9:00 do 13:30 hod. (prezence od 8:30 hod.)

Místo:
Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, Brno, sál C
Informace:

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti tzv. „velká“ novela stavebního zákona a s ní související novela vodního zákona. Jedná se o rozsáhlou úpravu, která se dotkne praktického jednání jak projektantů, tak i vodoprávních a stavebních úřadů, a nejen jich. Proto jsme se jako firma ASIO, spol. s r.o. rozhodli oslovit s nabídkou semináře s tímto tématem ty, kteří se pravidelně účastní našich seminářů a nabídnout jim toto téma právě z pohledu vodohospodářské legislativní praxe – tj. v návaznostech na správní řád a v návaznostech na činnosti spojené např. s povolováním domovních čistíren.

Program:

Stavební zákon patří mezi základní právní předpisy regulující vodní hospodářství, a to zejména ve vztahu k procesům týkajícím se vodních děl a vodohospodářských úprav. Cílem semináře je proto seznámit posluchače se změnami čekajícími vodní hospodářství po uvedeném datu a ve stručnosti s dalšími otázkami aplikace vodního zákona v praxi.

 • Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi
 • Představení „velké novely“ stavebního zákona účinné k 1. 1. 2013
  • Související novela vodního zákona
  • Povolování vodních děl a související změny po novele (účastníci po novele atd.)
  • Ohlašování vodních děl a související změny po novele (doručování, přezkoumatelnost, platnost atd.)
  • Závazná stanoviska vodoprávních úřadů a související změny po novele
  • Další významné změny v aplikaci vodního zákona v praxi
 • Diskuse
 • Přestávka na občerstvení
 • Novinky z oblasti čištění a úpravy vod
 • Nový přístup k navrhování vodohospodářských zařízení z pohledu udržitelnosti - NEW
 • Závěr
Vložné:

1000 Kč s DPH, převodem na účet do 19. 1. 2013, zasílejte na č.ú. 2502440101/2600 Citibank a.s., Brno. Jako variabilní symbol uvádějte IČ vaší organizace. Závaznou přihlášku najdete zde. Vyplněnou přihlášku prosím zasílejte na asio@asio.cz.

Seminář je ohodnocen v rámci ČKAIT – 1 bod a ČKA – 2 body. Budeme se těšit na viděnou.

 

Datum: 17.1.2013
Organizace: ASIO NEW, spol. s r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Projekty 2017

Partneři - Voda, kanalizace

logo MEA
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo NICOLL ČR
logo ASIO
logo GRUNDFOS
logo AUSTRIA EMAIL
 
 

Aktuální články na ESTAV.czVodní elektrárnu staví již přes 45 let. Stavbu dokončí čínská firmaAirbnb omezí v Paříži pronájmy na 120 dní v roce pouze v bytech v centruCez zimu si dajte urobiť ponuku na zariadenia OZE a na jar máte energie takmer zadarmoMěsta s nejvíce znečištěným ovzduším na světě