Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Katexové úpravny pitné vody pro domácí využití

Největšími výhodami používání změkčené vody v domácnosti je výrazné snížení nákladů na opravy a údržbu zařízení a spotřeby pracích prostředků a saponátů používaných v domácnosti. Brilon navíc nabízí moderní úpravnu vody, která v procesu změkčování snižuje spotřebu vody a soli.

Tvrdost vody popisuje podíl mineralizace vody. Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Obsah vápníku ve vodě přímo souvisí s charakterem hornin, kterými voda protéká. Proto se tvrdost vody v jednotlivých geografických oblastech často liší. Voda pocházející z křídovité oblasti je tvrdší než ta, která se čerpá v oblasti žulové.

Tvrdá voda způsobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních trubkách, v ohřívačích vody, v kotlích a v domácích elektrospotřebičích a bělavých povlaků na vanách, umyvadlech, bateriích a sprchových koutech. V běžném provozu domácnosti je tvrdá voda příčinou vyšší spotřeby pracích a mycích prostředků, prodloužení doby vaření masa a zeleniny, horších senzorických a chuťových vlastnostech jídel, kávy a čaje. Z technického hlediska není žádoucí ani velmi měkká voda, která bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí. Ze zdravotních hledisek dáváme přednost spíše vodě tvrdší. Optimum v pitné vodě je uvedeno ve vyhlášce pro pitnou vodu.

Meze tvrdosti vody
Principem změkčování pitné vody je chemický proces, při kterém jsou vázány kationty vápníku a magnézia obsažené v pitné vodě přiváděné do objektu z vodovodního řadu nebo vlastní studny na pryskyřici. Po nasycení dochází ke ztrátě schopnosti pryskyřice změkčovat a proto je prováděna její cyklická regenerace pomocí regenerační soli.

Největšími výhodami používání změkčené vody v domácnosti jsou

 • až o 1/3 nižší spotřeba energií pro vytápění a přípravu teplé vody
 • až o 3/4 nižší náklady na opravy a údržbu zařízení v domácnosti
 • až o 1/2 nižší spotřeba pracích prostředků a saponátů používaných v domácnosti


Úpravny vody Brilon

Ochrana systémů vytápění a zásobníků teplé vody
Šetří energii díky zachování čistoty a vysoké účinnosti předávacích ploch tepla a eliminuje poruchy výměníků způsobené jejich zanášením vodním kamenem.

Ochrana rozvodů pitné vody
Řeší problém se zanášením trubek vodním kamenem, který snižuje průtok a tlak ve vodovodním řadu.

Ochrana vodovodních baterií
Odstraňuje zarůstání vodovodních baterií uvnitř uzavíracích armatur a zamezuje vzniku usazenin a map na jejich vnějších plochách.

Ochrana toalet
Odstraňuje zarůstání napouštěcích armatur a tím zamezuje zbytečnému protékání vody toaletou. Řeší problém usazování vodního kamene uvnitř záchodové mísy.

Ochrana praček a myček nádobí
Výrazně prodlužuje životnost a snižuje energetickou náročnost i množství čistících prostředků.

Ochrana pleti a vlasů
Zamezuje podráždění pleti.

NEJVĚTŠÍ VÝHODY KATEXOVÝCH ÚPRAVEN VODY SOFTENA, MAXIMA

Na český trh společnost Brilon uvádí úpravny vody belgického výrobce s dlouholetou tradicí. Zákazníci ocení moderní design a velmi tichý chod zařízení během regenerace, ale tyto úpravny přinášejí především finanční úspory při provozu a jednodušší provoz.

Úspory:
 • Nízká spotřeba soli (až o 1/3) oproti běžným úpravnám.
 • Při nevyužití kapacity katexu pro úpravu za nastavený čas se provede tzv. částečná regenerace (např. 60 %).
 • Vytváření solného roztoku až těsně před regenerací.
 • Úpravna před regenerací napustí do zásobníku se solí jen takové množství vody, které bude následně potřebovat. Tím si vytvoří regenerační roztok v celém svém objemu, aniž by docházelo k rozvrstvení vlivem různých koncentrací a tím nižší účinnosti při regeneraci.

Výhody při montáži a provozu:
 • Dopouštěná voda do tohoto zásobníku je měkká, čímž zabraňuje snižování kapacity katexu při konečném proplachu.
 • Intuitivní ovládání řídicí jednotky s nastavením parametrů v českém jazyce.
 • Ventil je ovládán pomocí solenoidních ventilů - v případě, že dojde k výpadku el. energie a zařízení regeneruje, je zabráněno trvalému protékání vody hydraulickým ventilem.
 • Plně automatický a bezúdržbový provoz -; je potřeba pouze doplňovat regenerační sůl.
 • Lehce přístupná historie zařízení včetně diagnostiky (např. počet regenerací a množství změkčené vody od prvního spuštění, max. naměřený průtok, průměrná spotřeba…).
 • Možnost přesného nastavení zbytkové tvrdosti přímo na hydraulickém bypassu - nastavuje se až na výstupním potrubí za vodoměrem, čímž neovlivňuje vypočtenou výměnnou kapacitu zařízení.
 • Hydraulický bypass v ceně zařízení - snadná montáž, možnost rychlého odstavení úpravny např. pro zalévání, nebo napouštění bazénu.
 • Uložení všech zadaných dat při krátkodobém výpadku el. energie.
 • Proplach katexu solným roztokem je protiproudý - ochrana proti spékání a znehodnocení katexu.


Úpravny vody pro domácnost Brilon

ÚPRAVNY PROFLOW PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ:

 • jsou vybaveny speciálním high-fl ow ventilem s měřičem průtoku vody;
 • jsou osazeny elektronickou řídicí jednotkou s intuitivním ovládáním NOVARM®;
 • řídí regeneraci na základě výměnné kapacity pryskyřice a nebo předvoleného času;
 • je možné použít v provedení Simplex (až 150 l katexu), paralerní duplex (až 2 x 150 l katexu), nebo paralelní triplex (3 x 150 l katexu);
 • umožňují systémem duplex a triplex neustálou dodávku upravené vody do objektu i v době regenerace.


Úpravny vody PROFLOW od Brilon

Úpravny vody PROFLOW od Brilon- zapojeníProjekční podklady pro úpravny vody


Úpravny vody Brilon - provozní schema


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...