Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Podzemní nádrž Li-lo na dešťovou vodu pro problematické lokality

Podzemní plastová nádrž Garantia Li-lo společnosti Glynwed je díky speciální konstrukci vhodná zejména do složitých hydrogeologických podmínek. Zároveň má nižší hmotnost a objemnost nádrže a nízkou stavební výšku, což znamená, že uspoříte na zemních pracích. Nádrž Li-lo má unikátní odolnost vůči spodní vodě a je variabilní.

Podzemní plastová nádrž Garantia Li-lo je díky své speciální konstrukci vhodná všude tam, kde se potýkáte se složitými hydrogeologickými podmínkami – ať je to vysoká hladina spodní vody, která by běžnou nádrž působením vztlaku vytlačila, či skalní podloží, které nedovoluje přípravu hlubokého výkopu, nebo nedostatečně propustné podloží, které by při srážkách opět mohlo zapříčinit vyplavání běžné nádrže.

Poslechněte si rozhovor v mp3 na téma Využití dešťové vody s Ing. Patrikem Tůmou.
Rozhovor na téma Využití dešťové vody

Popis nádrže

Jedna z největších forem na rotační tváření plastů v Evropě dává této nádrži speciální vlastnosti. Unikátnost ale získává nádrž díky plochému tvaru a svislým průchodům v konstrukci. Jímka je monolitická, tedy vyrobena z jednoho kusu bez jakýchkoliv spojů. Schopnost lépe odolávat vztlaku podzemní vody je dána právě sloupcovými otvory skrz nádrž (viz bílá kolečka na obrázku č.1 a schéma a způsob zásypu na obrázku 2).


Obr. 1 Pohled na půdorys nádrže – bílá místa ve středu nádrže jsou svislé průchody skrz Obr. 2 Pohled na průchody nádrží v řezu. Při zásypu nádrže zeminou je třeba klást důraz na dostatečné hutnění.

Výhody a porovnání

Instalace plastové nádrže Li-lo na jímání a následné využití dešťových vod přináší mnoho výhod oproti jiným typům nádrží.


Obr. 3 Plochá nádrž Li-lo přináší uživateli mnoho výhod

I. Nízká hmotnost a objemnost se současnou vysokou stabilitou

Je to především díky nižší hmotnosti a objemnosti nádrže. Technologická výroba tohoto typu nádrží z plastu umožňuje vyrábět nádrže s relativně tenkými stěnami se současnou vysokou stabilitou. Stěny by měly být dostatečně odolné na přenesení očekávaného zatížení. Nádrž Li-lo umožňuje zatížení vozidlem do 3,5 tuny – to především díky dostatečné tloušťce stěny, která je cca 1 cm (viz obr. 4).


Obr. 4 Tloušťka stěny u nádrží Li-lo a Columbus vyráběných rotačním litím dosahuje cca 1 cm

Na obrázku č. 5 je demonstrována menší pracnost a nákladnost instalace nádrže Li-lo např. oproti betonové nádrži. Výkopů je výrazně méně (až o 75 %). Úspora je dána také tím, že jímka má obdélníkový tvar, stačí tedy menší výkopová jáma. V přepočtu můžete ušetřit výkop a přepravu více než 100 koleček! Další úspora je dána tím, že odpadá potřeba těžké mechanizace na manipulaci a uložení nádrže. Manipulaci zvládne dle velikosti nádrže adekvátní počet siláků.


Obr. 5 Porovnání prostorové náročnosti nádrží

Obr. 6 Schéma uložení nádrže 1,6 m3, které lze hravě zvládnout i svépomocí bez jakékoliv mechanizace

II. Minimální stavební výška

Nízká stavební výška přináší úsporu času na zabudování a celkových nákladech. I největší nádrž o objemu 5 m3 má včetně hrdla výšku 1,26 m. To umožňuje jímku instalovat i tam, kde jsou základové poměry komplikovány třeba výskytem skalního podloží a výkop pro běžnou nádrž je tedy nemožný či po všech stránkách náročný.

III. Odolnost vůči spodní vodě

Unikátní konstrukce zajišťuje odolnost vůči spodní vodě. Hladina vody může dosahovat až po horní hranu těla nádrže. Není potřeba žádného dalšího obetonování nádrže, postačuje pouze její přitížení zeminou dle montážního návodu.

IV. Variabilita způsobu využití

Při instalaci kompletního systému pro využití dešťové vody v kombinaci s jímkou Li-lo lze uspořit až 50% pitné vody spotřebovávané v domácnosti. Dešťovou vodu je možno využívat na zahradě například na závlahu vegetace či oplach ploch apod. Při využití i v domácnosti se dešťová voda používá na splachování toalet eventuelně praní prádla a jako náhrada užitkové vody například na úklid. Oba systémy se od sebe liší především typem použité filtrace a čerpadla. Při variantě domácího využití je kladen větší důraz na čistotu vody a domácí vodárna čerpající vodu z dešťové nádrže navíc musí umět použít pitnou vodu z vodovodního řadu při nedostatku vody dešťové.


Obr. 7. Řešení Li-lo pro využití dešťové vody (DV) v domě. Pro čištění DV je použito filtrační šachty možnost doplnění klidného nátoku a plovoucího sání. Pro čerpání je použita domácí vodárna, která v případě potřeby doplňuje z vodovodu pitnou vodu. Přepad přebytečné vody je zaústěn do vsakování či do dešťové kanalizace.

V. Variabilita příslušenství

a. Filtrace
  • Dokonalejší filtrace pomocí předsazené filtrační šachty (využití v domě či při využití automatické závlahy v zahradě). Tuto filtraci je možno použít bez ohledu na použitý typ šachtové kopule
  • Pomocí filtračních košíků (využití v zahradě), vhodný typ košíku je odvislý od použitého typu šachtové kopule
b. Prodloužení pomocí šachtová kopule
  • Kopule s DN100 otvory (v tomto případě je možno v nádrži použít oba typy košíků)
  • Kopule bez otvorů (pouze v kombinaci s košíkem Li-lo s otvorem)
c. Poklop
  • Pochozí plastový poklop opatřený dětskou pojistkou
  • Litinový poklop pojízdný osobním automobilem (automobil do 3,5 t)
 
 
Reklama