Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Platíte hodně za vodu? Využívejte odpadní vodu z domovní čistírny!

Klima se mění nejen v subtropech, ale i u nás a mnoho majitelů zahrad bude mít stále častěji problém, čím zalévat v době sucha. Zalévat pitnou vodou je nejjednodušší, ale také nejdražší. Při opravdovém suchu je to navíc obvykle zakázáno. Voda ze studny je sice zadarmo, avšak zahrada potřebuje nejvíce zalévat v období sucha. Právě v tomto období je spotřeba vody největší a vydatnost studny obvykle nejnižší. Jako další zdroje vody se nabízí voda dešťová a vyčištěná voda odpadní, které jsou jako zdroj vody pro zálivku k dispozici prakticky neustále.

Množství odpadní a dešťové vody v domácnosti

Spotřeba vody v běžné domácnosti je cca 120 litrů na osobu a den. To znamená, že je možné využít pro zalévání cca 500 litrů odpadní vody za den. Pokud chcete pro zálivku využít také vodu dešťovou, je třeba se rozhodnout, jaké množství vody chcete akumulovat. Za kvalitní plastovou nádrž zaplatíte minimálně 4 000 Kč /m3 objemu. Levnější nádrže obvykle dlouho nevydrží nebo výrobce požaduje takové stavební úpravy při osazení do země, že se prakticky zbavuje jakékoliv záruky a konečná cena je nakonec ještě vyšší než při koupi kvalitní nádrže. Potřebná velikost akumulační nádrže bude záviset na velikosti plochy, kterou budete zavlažovat. Pokud budete jímat jen vodu dešťovou, půjde o nárazový přítok vody a bude tedy potřeba větší nádrž na akumulaci vody, než v kombinaci vody dešťové s vodou odpadní, kdy bude přítok vody pravidelný a tím nebude nutné zajistit akumulaci vody na tolik dní najednou.

Je třeba si uvědomit tato fakta: Při prudkém letním dešti naprší cca 3 – 5 m3 za 20 minut na 100 m2 střechy. Obdobné množství vody naprší na 100 m2 při mírném dešti za cca 10 – 12 hodin. V letním dni rostliny spotřebují na evapotranspiraci cca 0,5 m3 vody na 100 m2. Pokud chcete vodou šetřit, je nejúspornější kapénková zálivka, protože např. postřikem v letním dni se ztrácí výparem i více než 30 % vody.

Vybavení ČOV v závislosti na využití odpadní vody

Volba typu domovní čistírny bude záležet na tom, jakým způsobem budete závlahu provádět. Pokud Vám postačí vložit do akumulační nádrže ponorné kalové čerpadlo a zaléváte ručně hadicí, pak vyhoví většina levných běžně dostupných domovních čistíren a svod dešťové vody můžete zavést přímo do akumulační nádrže. Kalové čerpadlo si poradí se vším. Tento způsob je také vyhovující, pokud zalévat nepotřebujete a chcete se vody zbavit jako nepotřebné.

Pokud potřebujete opravdu čistou vodu na kapénkovou závlahu nebo pro rozstřik jemnými tryskami, pak potřebujete čistírnu kategorie III (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.), která by měla být vybavená takto: „DČOV doplněné např. membránovou filtrací nebo jiným dalším stupněm čištění – chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod. Tyto DČOV musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.“ Slovní popis, co všechno má obsahovat čistírna nejvyšší kvality – kategorie III, nebyl dán do zákona odborníky náhodou, ale na základě praktické zkušenosti s dlouhodobým provozem různých DČOV.

Pro účel zálivky a zpětného využití vody není podstatné, jaké účinnosti čištění dosáhl daný typ čistírny při testování. To probíhá za přesně stanovených podmínek a s odbornou obsluhou. Vy potřebujete především spolehlivost a následnou filtraci vody, která zamezí úniku hrubých částic z čistírny. Filtr by měl být čištěn automaticky minimálně 1 x denně. Dále potřebujete i filtr na dešťovou vodu, která úplně čistá není.

Samozřejmě, že čistírny s vybavením kategorie III nepatří k nejlevnějším. Pokud tedy chcete hodně šetřit, musíte se smířit s ručním zaléváním hadicí. Nejdražší řešení pak je, když si pořídíte levnou čistírnu a drahou automatickou závlahu, která vám pak funguje jen na pitnou vodu.

Z hlediska technického řešení je možné realizovat mnoho variant. Podle velikosti a sklonu pozemku, umístění čistírny, umístění svodu okapů apod. dodává společnost TopolWater, s.r.o. jak samostatné čistírny bez zásobníku na vyčištěnou odpadní vodu, kdy si zákazník akumulační nádrž pořídí samostatně, tak kompletní řešení, kdy v jednom výrobku je již vše propojeno. Tyto kompletní výrobky mají rozměry: 2,6 x 1,1 m (akumulace 2,5 m3); 3,9 x 1,1 m (5m3); 5,2 x 1,1 m (7,5 m3). Samozřejmě, že čím je nádrž větší, tím větší je bezpečnost provozu i cena.

Využití odpadní a dešťové vody (ČOV TOPAS, www.topas.org)
Využití odpadní a dešťové vody (ČOV TOPAS, www.topas.org)

Všechny čistírny TOPAS jsou vybaveny plnou automatikou

Čistírny odpadních vod TOPAS jsou řízeny sofistikovaným programem, který optimalizuje proces čištění, jak z hlediska kvality a množství vody na přítoku, tak z hlediska minimalizace spotřeby elektrické energie nebo dávkování chemikálií. Řídicí jednotka má samozřejmě i další funkce, které by měly být dnes u obdobných technických výrobků běžné. Jde např. o hlášení všech závad na displeji, evidenci provozních hodin všech strojů, evidenci o průtoku vody čistírnou v m3/den (součet, průměr, denní max.), možnost přenosu a nastavování všech provozních dat systémem GSM apod. Při úplném přerušení přítoku splašků se automaticky zapíná speciální udržovací režim, který zaručí, že čistírna je plně biologicky funkční po dobu minimálně tří měsíců. Testování ve Švédsku prokázalo plnou funkci i po 6 měsících bez přítoku. Jedná se tedy o domovní čistírnu, plně vhodnou i pro rekreační objekty. Pokud chcete použít kapénkovou nebo automatickou závlahu, pak potřebujete DČOV kategorie III. Základní typ čistírny TOPAS je pak doplněn o vestavěný pískový filtr s automatickým praním (Evropský patent). Při závlaze postřikem a zpětném využití vody v domácnosti je nezbytné vodu dezinfikovat. Nejlépe UV lampou, která je součástí čistírny. Čistírna je vybavena i programem a zařízením k přesnému dávkování chemikálií. Toho je možné využít např. pro dávkování tekutých hnojiv.

Finanční náklady na pořízení ČOV

Čistírna pro 5 osob stojí běžně 40 000 – 45 000 Kč. To platí i pro čistírny TOPAS v základním provedení, s plnou automatikou a přítokem v hloubce 0,7 m pod terénem. Toto provedení plně vyhovuje pro zálivku ponorným kalovým čerpadlem. Podle zvolené velikosti akumulační nádrže je třeba počítat s navýšením ceny o cca 4 000 Kč/m3 nádrže. Pokud chcete čistírnu TOPAS kategorie III, pak potřebujete variantu s dočištěním na pískovém filtru. To představuje navýšení ceny o cca 6 000 Kč. Dále je možné doobjednat dezinfekci UV lampou (8 500 Kč), dávkování chemikálií (6 000 Kč) a dálkový přenos dat GSM (5 400 Kč).

Optimální řešení ČOV pro využití odpadní vody

Za optimální řešení považujeme výrobek Topas 5 EO s pískovým filtrem, dezinfekcí UV lampou a akumulací vyčištěné vody 5 m3. Do akumulace je možné napojit přes jednoduchý filtr i dešťovou vodu. Cena tohoto výrobku (bez čerpání čisté vody k dalšímu užití) bude cca 75 000 Kč. Výhodou tohoto řešení je fakt, že tento systém můžete využívat po celý rok. Tím se podstatně sníží pořizovací náklady. Většinou platí, že v teplejších oblastech ČR, kde jsou mírné zimy, také méně prší. Pokud máte vyřízeno povolení k vypouštění vody z čistírny do podzemních vod, nemusíte budovat nákladný zasakovací systém. Akumulace 5 m3 obvykle postačí na 10 – 15 dní provozu nemovitosti. V zimě mrazy většinou trvají max. 10 dní, kdy by mohl být v některých lokalitách problém čerpat vodu na zmrzlý povrch. Na tuto dobu Vám postačí akumulace 5 m3. Akumulační nádrž je pak v zimě většinou udržována prázdná pro případ mrazů a v létě plná pro případ sucha. Pokud nepotřebujete zalévat, ponorné čerpadlo vodu automaticky odčerpává do vhodného místa na zahradě, kde se voda bez problémů vsákne.

Dotace na využití vyčištěné odpadní vody

Přímá podpora pořízení domovních čistíren je určena jen pro obce a to jen v lokalitách, kde se neplánuje vybudování centrální kanalizace. V roce 2018 probíhá příjem žádostí o dotaci SFŽP v dotačním titulu „Dešťovka“. Dotace se poskytuje v těchto dotačních titulech:

  • Využití dešťové vody k zálivce (pouze pro vybrané suché oblasti)
  • Využití dešťové vody k zálivce a splachování WC
  • Využití předčištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Podrobnosti k jednotlivým dotačním titulům jsou uvedeny na stránkách MŽP.

Poznámka: Všechny ceny uvedené v článku jsou bez DPH.

TopolWater, s.r.o. , Specialista na čistírny již více než 20 let!,
tel.: 327 313 001–3 • e-mail: topas@topolwater.comwww.topas.org


TopolWater, s.r.o.
logo TopolWater, s.r.o.

Výroba a prodej domovních čistíren odpadních vod TOPAS pro 5 - 300 osob, kompletní dodávky komunálních ČOV s obchodními názvy MONOBLOK-T a FLEXIDIBLOK, subdodávky technologických celků, systémy pro čištění průmyslových odpadních vod.