Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Příležitost, nikoli zbytečnost. Směrnice o energetické účinnosti nabízí lidem kontrolu spotřeby i úspory

Lepší kontrola spotřeby energií, včasné odhalení závad či příležitost výrazně ušetřit – to jsou jen některé z benefitů, které spotřebitelům přináší nová pravidla vázaná na směrnici o energetické účinnosti. Prostřednictvím té se státy sedmadvacítky zavázaly ke snížení energetické spotřeby nemovitostí, což je v souladu se snahou Evropské unie o budoucí uhlíkovou neutralitu. Ačkoli je tak dané nařízení někdy vnímáno jakožto nadbytečná legislativní povinnost, jde mnohem spíše o příležitost, jak zefektivnit své nakládání s vodou a teplem. Další podrobnosti přidává ve svém komentáři Petr Holyszewski ze společnosti Enbra.

V roce 2012 vydal Evropský parlament a Rada EU směrnici o energetické účinnosti obecně známou pod zkratkou EED (Energy Efficiency Directive). Ta vytyčila energetické a environmentální cíle k roku 2020, které byly později s ohledem na tehdejší situaci aktualizovány do roku 2030. Hlavním posláním nařízení je zlepšit energetickou účinnost v celém energetickém řetězci, což prospěje životnímu prostředí, zlepší kvalitu veřejného zdraví, zvýší energetickou bezpečnost a sníží náklady na energie pro domácnosti i podniky. Nová pravidla rovněž pomohou zmírnit energetickou chudobu a povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti, vyšší zaměstnanosti a zintenzivnění hospodářské aktivity v celé ekonomice.

Směrnice EED byla implementována do české legislativy formou novely několika legislativních předpisů, zejména energetického zákona, zákona o hospodaření energií a zákona 67/2013. Zákon o hospodaření energií ukládá od 1. ledna 2022 povinnost instalovat stanovená měřidla – v praxi bytové vodoměry a měřiče tepla – a indikátory na radiátorech s dálkovým odečtem. Tato podmínka byla značně medializována a v diskuzích zaznělo mnoho argumentů, které poukazovaly na další zbytečnou povinnost ukládanou majitelům, správcům objektů a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ). Opak je pravdou.

Zákon definuje dálkově odečitatelné měřidlo nebo indikátor jako zařízení, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Této definici tak vyhovuje jak měřidlo nevybavené žádným sofistikovaným komunikačním rozhraním, je-li instalováno ve společných prostorech domu, tak i měřidlo či indikátor, jenž je odečítán pochůzkovým způsobem. Taková zařízení jsou instalována již mnoho let a jedná se o naprosto standardní technologii. Budovy s takto odečítanými měřidly lze kdykoliv dodatečně vybavit komunikačními uzly a celý odečtový proces plně automatizovat.

Spotřeba i závady pod kontrolou v reálném čase


Budovy umožňující on-line odečet měřidel nabízejí svým obyvatelům mnoho možností, které aktuálně používané odečty neposkytují. Velkou výhodou je například průběžný dohled měřidel, kdy je informace o poruše měřidla nebo indikátoru k dispozici prakticky okamžitě.

Velká překvapení při platbě nákladů na spotřebu vody přinášejí nenápadní žrouti, jako jsou protékající splachovače WC nebo pojistných ventilů zásobníkových ohřívačů. Přes ně může v průběhu roku protéci mnoho desítek kubíků vody. Inteligentní on-line odečtový systém takové úniky snadno identifikuje a podá hlášení majiteli bytu prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

Řada spotřebičů vody v bytech je připojována pomocí pružné připojovací hadice. Častou závadou těchto hadic je jejich prasknutí, následkem čehož dojde k nekontrolovanému úniku vody. Inteligentní on-line odečtový systém zvládne zpracovat takovou událost jako havarijní stav a opět dokáže velmi rychle na vzniklou závadu upozornit, či dokonce přívod vody do bytu uzavřít.

Novela zákona 67/2013 zavádí od 1. ledna 2027 povinnost informovat spotřebitele o jejich spotřebách tepla a teplé vody v bytech nejméně jedenkrát měsíčně. Vzhledem k dramatickému nárůstu cen energií v posledních měsících se mnoho majitelů objektů, především bytových družstev a SVJ, rozhodlo nečekat na termín stanovený zákonem, ale realizovat technická opatření tak, aby byly měsíční informace spotřebitelům předávány co nejdříve. Dává jim to možnost upravovat své spotřebitelské chování a dosáhnout tím výrazných finančních úspor. Obecně se jedná o velmi prozíravý krok, který lze ostatním pouze doporučit.

Autor komentáře: Petr Holyszewski, vedoucí technického oddělení Měření a regulace společnosti Enbra


ENBRA, a.s.
logo ENBRA, a.s.

ENBRA, a. s. je lídrem v prodeji vodoměrů a v první trojce dodavatelů měřičů tepla. Nabízí sortiment tepelné techniky, vzduchotechniky, chlazení a fotovoltaiky. Je dodavatelem produktů i poskytovatelem služeb - patří k vedoucí trojici rozúčtovatelů nákladů ...