Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Doporučení EU - splachovací nádržky na maximálně 5 litrů vody a Ecolabel

Brusel představí plán regulace velikosti splachovacích nádržek WC. Evropská komise vychází ze studie z roku 2009, dle které našimi záchody „proteče“ zhruba čtvrtina celé vodní spotřeby domácnosti. Přečtěte si také reakce výrobců na toto připravované doporučení.

Evropská unie chystá nový standard, který upraví množství vody ve splachovacích nádržích na záchodech a pisoárech. Oproti současným 6-11 litrům, kterými splachuje většina českých záchodů, by to znamenalo omezení o necelou polovinu. Návrh EU bude mít formu doporučení, nikoli povinné normy, a vychází ze závěru výzkumu, jak ušetřit na kontinentu pitnou vodu.


Pokud by 1/5 prodejců WC nádržek získala pro svoje kolektory "ekolabel", tj. nádržky by byly na 3,5 až maximálně 5 litrů vody - ušetřilo by se na spotřebě pitné vody až 2 500 litrů vody na každý jeden evropský záchod ročně. Každý pisoár řídící se tímto doporučením by ušetřil okolo 210 litrů vody/rok.

Úsporné splachování bude doporučený standard

Plán evropské komise počítá s dobrovolnou účastí výrobců sanitárních zařízení. Ti, kteří se zavážou dodržet doporučení EU, obdrží oficiální ekologický certifikát, který spotřebitelům dokáže nejen ekologickou vhodnost záchodů, ale i jistotu nižších nákladů na vodu. Průměrný evropský záchod totiž použije na jedno spláchnutí okolo 11 litrů, což je dle přibývajících čísel silně neefektivní. "Nejde nám jen o ekologii; chceme i ušetřit peněženkám občanů," tvrdí mluvčí komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika.

Přestože se odborníci shodují na ekologické prospěšnosti celého návrhu, z kritičtějšího křídla se ozývají i hlasy, podle kterých jde o zbytečné plýtvání evropských peněz na další "nesmyslnou" regulaci. EU za studie o využití odpadní vody v domácnostech už utratila přes dva miliony korun.


iCon Rimfree,Keramag

Předpokládá se maximální limit pro plné spláchnutí pisoáru max. 1 litr, na toalety - pět litrů plné spláchnutí. Původní návrh omezit spláchnutí pisoáru na 0,5 l byl zamítnut jako " neproveditelný ". Návrh na omezení množství vody na spláchnutí toalet na 3 litry byl také zamítnut, protože tak razantní omezení by umožnilo požádat o ekoznačku EU jen výrobcům se zanedbatelným podílem na trhu.
NÁVRHY: Development of EU Ecolabel Criteria for Flushing Toilets and Urinals , Ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for flushing toilets and urinals

Kritéria pro Ecolabel jsou vyvíjena s European Union Ecolabelling Board, která se skládá ze zástupců Evropské konfederace asociací malých a středních podniků (CEA- PME), Business Europe, Eurocoop, Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků (UEAPME) , EUROCOMMERCE , BEUC aEEB.
Průzkum EU k Ecolabel. Pravidla pro udělování Ecolabel stanovují kritéria, podle nichž mohou členské státy udělovat ekoznačky výrobků. Ekoznačka pak slouží pro spotřebitele, podniky, místní orgány atd., kteří chtějí kupovat ekologicky šetrné výrobky. Ekoznačka je zcela dobrovolná .

Co na to výrobci?

 • Laufen CZ
  „Na nové požadavky Evropské komise jsme připraveni,“ uvádí Ladislav Dvořák, generální ředitel společnosti Laufen CZ, jež na domácím trhu zastupuje značky Roca a Laufen a je výrobcem tradiční české značky Jika. „V současnosti standardně nabízíme u prodávaného sortimentu klozetů splachování 3/6l. Například u naší značky Jika si mohou zákazníci zakoupit kombinační klozet setu Tigo s úsporným splachováním 3/ 4,5l. Urinály pak lze pořídit jako jednolitrové nebo bezvodé typy.“ Celé vyjádření k ecolabel.

 • AZP Brno s.r.o.
  "Většina produkce naší společnosti je orientována především na úsporu vody v sociálních zařízeních, takže AZP automatické inteligentní (IQ) splachovače pisoárů tento požadavek již splňují.", řekl pro TZB-info Ing. Michal Pytlíček, ředitel společnosti AZP Brno s.r.o.

 • SFA-SANIBROY, spol. s r.o.
  Ing. Jiří Kučera, obchodní ředitel SFA-SANIBROY, spol. s r.o. k problematice řekl:
  • nedomnívám se, že objem nádržky zásadním způsobem ovlivní množství spotřebované vody, vzhledem k tomu, že již dnes je standard (u podomítkových či „kombi“) systém splachování 3/6 l. Velice často se však v praxi potkávám s následující situací: co zvládlo dříve používaných 9l bez problému, je v případě 6l nutno řešit opakovaným spláchnutím. Jak je tato realita podchycena statisticky
  • ve vztahu k horizontálnímu kanalizačnímu potrubí v objektech považuji 6l za minimum, které je schopno solidně zvládnout transport odpadu z WC. Bylo by tedy vhodné upozornit uživatele na skutečnost, že mohou dosaženou roční úsporu při současné cenové hladině vody vynaložit v násobné výši na čištění zaneseného odpadního potrubí.
  • vzhledem k tomu, že dnes je již 6l objemu nádržky vcelku standardní záležitostí, přichází EK s doporučením na max. 5l. Bohužel mi to připomíná jedno heslo z doby minulé : „doženeme a předeženeme“. Nakonec - v případě EK docela běžná záležitost.
 • SCHELL GmbH & Co. KG
  "Pokud jde o plán snižování spotřeby vody při splachování WC nebo pisoáru, pro firmu Schell Armaturen to není problém, protože již dnes lze na našich výrobcích jak samouzavíracích, tak elektronických, nastavovat splachovací množství.
  Problém vidím tedy nikoli na "začátku" u splachovacích systémů, ale spíše na "konci" u zařizovacích předmětů a hlavně v odpadové instalaci - jak kvalitě odpadního potrubí, tak správnosti jeho instalace.
  Většina moderních keramických nebo nerezových WC mís a urinálů spláchne 3 - 4 litry (resp. 1 litr u pisoáru), ale problém je nespláchnutí v odpadním potrubí. Důsledkem je přinejmenším nepříjemný zápach (pokud ne přímo množení bakterií).
  Jestliže řekne EU "A", musí současně říci "B", tzn. pokud bude použit splachovací systém vč. keramiky na 5 resp. 1 litr, musí být současně řešen odpad v odpovídající kvalitě. A v tom vidím problém, jak toto specifikovat a následně vyžadovat nebo dokonce kontrolovat. Pokud není celý systém odpadního potrubí v pořádku, můžete mít nejúspornější techniku, ale stejně musíte vícekrát splachovat a úspora se nemůže dostavit. Konkrétní možnosti, podmínky i úskalí dopadu snižování splachovacího množství na kvalitu odpadu jistě nejlépe doplní renomovaní výrobci tohoto sortimentu"
  , komentoval doporučení EU Ing. Aleš Řezáč, obchodní manažer SCHELL GmbH & Co. KG

 • TECE Česká republika, s. r. o.
  „Společnost TECE jako první již v roce 2008 představila úsporný dvoumnožstevní vypouštěcí ventil se splachovacím poměrem 3 / 4,5 litru. Tento ventil je s oblibou využíván v řadě developerských projektů oceněných prestižními certifikáty LEED nebo BREEAM za šetrnost k životnímu prostředí. Získání „ekolabelu“ tak pouze úředně stvrdí naší dlouhodobou snahu o úsporu vody při splachování WC.“ reagoval souhlasně Ing. Petr Ajm, Product Manager TECE Česká republika, s. r. o.

 • Geberit spol. s r.o.
  Komentář v širších souvislostech nám poskytl Ing.Miroslav Hartl, Product Manager Geberit spol. s r.o.:

  Výrobky firmy Geberit jsou na nové požadavky na úsporné splachování připraveny. Firma Geberit vždy zastávala názor, že s pitnou vodou je nutné šetřit a podřizuje tomuto směru i vývoj svých výrobků. Již několik desetiletí vyrábí splachovací nádržky s možností úsporného ovládání splachování start/stop a již patnáct let jsou splachovací nádržky vybaveny i technologií pro dvě množství splachovací vody, kdy je pro splachování použito 3 a 6 litrů vody (malé a velké spláchnutí). Ale ani s těmito parametry jsme se nespokojili. Od roku 2011 jsou splachovací nádržky pod omítku Geberit s označením Sigma a sanitární moduly Monolith pro WC vybaveny vypouštěcími ventily s možností nastavení velkého splachovacího množství na hodnotu 4,5 l. Také u splachování pisoárů jsme nezůstali pozadu. Konstrukce našich zápachových uzávěrek (sifonů) včetně elektronického ovládání umožňuje ve spojení s odpovídajícím typem pisoáru použít splachovací množství o objemu 1 litr.

  Současně bych chtěl ale upozornit na to, že je nutné se na problematiku úsporného splachování dívat komplexně. Není možné se zaměřit pouze na co nejmenší množství splachovací vody zajištěné splachovací nádržkou. Pokud se použije menší množství splachovací vody v nádržce, je nutné ve spojení s touto splachovací nádržkou použít také odpovídající keramickou WC mísu. To znamená, že keramická WC mísa musí být také konstruovaná na toto menší množství splachovací vody, aby došlo k dokonalému propláchnutí zápachové uzávěrky. Dále je nutné zohlednit úsporné splachovací množství (pod 6 l) při návrhu kanalizačního potrubí.
  Podle naší národní normy ČSN 75 6760 se pro návrh vnitřní kanalizace používá Systém I, který uvažuje pro výpočet dimenzí potrubí pouze záchodové mísy se splachováním o objemu 6,0 l. Pokud se v kanalizačním systému použijí záchodové mísy se splachovací nádržkou o objemu menším (4,0 l nebo 4,5 l) musí se pro návrh vnitřní kanalizace podle ČSN EN 12056-2 použít Systém II. Tato norma však řeší tuto problematiku jen obecně a nejsou zde uvedeny požadavky pro návrh. Systém II používají především skandinávské země, které mají tuto problematiku řešenou v národních normách.

  V poslední době se také objevují nové projekty obchodních center nebo administrativních budov, které chtějí získat například prestižní certifikát BREEAM, který je udělován ekologicky koncipovaným stavbám. Projektanti zdravotně technických instalací v těchto objektech navrhují záchodové mísy se splachováním 4,0 nebo 4,5 l. Většina z nich si problém odlišného návrhu vnitřní kanalizace ani neuvědomí a návrh provádějí podle normy ČSN 75 6760. Problém pak může nastat u ležatých úseků kanalizačního potrubí (připojovací potrubí, ležaté úseky splaškových odpadních potrubí a svodné potrubí), kdy v těchto úsecích nemusí být dosažena dostatečná průtočná rychlost a může docházet k ucpávání potrubí.

 • Grohe ČR s.r.o.
  Josef Mařík, manager showroomu GROHELIVE Centrum Praha k tématu sdělil: „Společnost Grohe vždy zaměřovala vývoj svých technologií k hospodárnému využití pitné vody, je to jedním z hlavních pilířů naší společnosti. My nečekáme na politiky. Již nyní Grohe disponuje nádržkami, které jsou standardně z výroby nastavené na 6l velké a 3l malé splachování. Dokonce jednoduchou úpravou lze dosáhnout snížení spotřeby pod 4l u velkého spláchnutí. Toto řešení společnost Grohe nabízí svým zákazníkům z řad developerů, kteří chtějí získat certifikáty LEED nebo BREEM.“

Co na to Ing. Jakub Vrána, Ph.D., který se podílel na českých normách pro vnitřní kanalizaci:

v souvislosti s úspornými nádržkovými splachovači je třeba upozornit na několik skutečností:
 1. Pokud fekálie, a popř. papíry, odtečou ze záchodové mísy konstruované na splachování množstvím vody např. 4,5 l, neznamená to, že odtečou také až do kanalizační stoky. U svodného (lažatého) potrubí DN 100 dotečou podle německých výzkumů pouze do vzdálenosti 4 až 5 m, a potom zůstanou v potrubí stát, což může po určité době způsobit ucpání potrubí.
 2. Do jaké vzdálenosti odtečou fekálie ve svodných (ležatých) potrubích DN 125 a DN 150 používaných často u nás nebylo zřejmě zkoumáno. Tato vzdálenost bude jistě menší.
 3. Vzdálenost, do které v potrubí dotečou fekálie, závisí na stupni plnění a rychlosti proudění vody ve svodném potrubí.
 4. Pro odvádění odpadních vod od úsporných záchodů je tedy často nutné použít potrubí o u nás méně známé jmenovité světlosti DN 90.
 5. Použití úsporných nádržkových splachovačů je tedy v podmínkách ČR možné jen u velkých budov, u kterých jsou svodná potrubí dobře proplachována také vodou vypouštěnou z van apod.
 6. Průtoky odpadních vod z jednotlivých sprch nebo umyvadel nemohou fekálie ze svodného potrubí odplavit.
 7. V systému I podle ČSN EN 12056-2 používaném u nás nejsou nádržkové splachovače o objemu menším než 6 l přípustné. Proto bude revidovaná ČSN 75 6760 při použití záchodových mís splachovaných objemem vody 4 a 4,5 l požadovat posouzení dostatečné rychlosti a stupně plnění ve svodných potrubích o jmenovitých světlostech DN 100 a větších výpočtem.
 8. Pokud jsou svodná potrubí zaústěna do čerpací stanice odpadních vod, je třeba si uvědomit, že tato čerpací stanice je konstruována na čerpání zejména vody, nikoliv pouze fekálií a papírů. Z praxe vím, že úsporné splachování WC způsobuje poruchy ve funkci čerpacích stanic.
Souhlasím tedy s těmi, kteří se na používání úsporných záchodů dívají s obavami. Pokud se týká pisoárů bez splachování, znám z praxe případ, kdy ucpané potrubí od takových pisoárů muselo být po každých cca 14 dnech čištěno spirálou.

Situace ve mimo EU

Spojené státy už v roce 1992 přijaly zákon o energiích, který určil stejný americký standard pro objem splachovacích nádržek, o který nyní usiluje Evropa, a omezil je na 6 litrů vody. K podobným číslům se dostala i část států západní Evropy vlastní cestou. Nizozemské – a brzy i francouzské a portugalské - úřady zakázaly instalaci nádrží s objemem nad 6 litrů. Stejné nařízení platí i ve Velké Británii, která zároveň zvýhodňuje prodejce menších nádrží.

Názor českých europoslanců

Čeští politici naopak iniciativu komise chválí.
"Plýtvá jen blbec a jen blbec se snaze zamezit plýtvání směje," kritizuje UKIP lidovecký europoslanec Jan Březina. Spolu s Vladimírem Špidlou se Březina shoduje na vhodnosti unijního ekolabelu.
"Nikoho do ničeho to nenutí. Je to jen doporučení pro výrobce, které je navíc potřebné. Pitná voda je strategická surovina a je nezbytně nutné ji chránit," řekl na dotaz webu ČT24 Špidla. Optimistický byl i zástupce ODS Miroslav Ouzký, dle kterého se doporučení "může zdát jako šílené, ale je nutné."

Úsporné splachování toalet je významným krokem k úsporám vody

Voda je nezbytná pro život, je nepostradatelným zdrojem pro ekonomiku, a také hraje zásadní roli v cyklu regulace klimatu.Správa a ochrana vodních zdrojů je proto jedním ze základních kamenů ochrany životního prostředí.
V absolutních hodnotách jsou zdroje sladké vody velmi podobné v Německu, Francii, Švédsku, Velké Británii a Itálii, protože každý z těchto členských států vykázal dlouhodobý průměr ročních sladkovodních zdrojů mezi 188 000 milionů m3 a 164 300 milionů m3. Vyjádříme-li zdroje sladké vody ve vztahu k velikosti populace Finsko a Švédsko zaznamenaly nejvyšší sladkovodní ročních finančních zdrojů na obyvatele (asi 20 000 m3 a více). Naopak relativně nízké úrovně na jednoho obyvatele (pod 3 000 m3) jsou v šesti největších členských státech (Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Německo a Polsko), stejně jako v Rumunsku, Belgii a České republice, nejnižší úroveň je na Kypru (410 m3 na obyvatele) a na Maltě (190 m3 na obyvatele).

 
Komentář recenzenta Ing. Zdeněk Žabička

Úsporné splachování? Ing. Zdeněk Žabička

Souhlasím s názorem, že splachování pitnou vodou je plýtváním většinou nákladně upravovanou a dopravovanou potravinou. Přístup ke splachování hygienických (prosím, ne sociálních) zařízení je třeba posuzovat velmi komplexně.
Doprava fekálií pomocí vody zlepšila hygienické prostředí v okolí lidských sídel (středověký způsob vylévání nočníků z okna na ulici je od té doby minulostí).
Zmenšení objemu vody pro jedno spláchnutí neřeší celkovou potřebu vody pro vyčištění mísy. Silně potřísněná mísa vyžaduje násobné opláchnutí povrchu mísy. Podotýkám, že podobná situace byla i u splachování 10 l z vysoko uložené nádržky.
Finanční úspora je velmi malá, současný trend na snižování cen projektů a investičních nákladů vede k navrhování a výstavbě tradičními zažitými způsoby. Připusťme cenu vody 100 Kč/m3. Při úspoře vody uvedené v úvodu článku bude finanční úspora u pisoárů 21 Kč/rok, u záchodových mís 250 Kč/rok. Stojí taková úspora za plošnou výměnu nádržek, sanitární keramiky a většinou i připojovacích potrubí (vč. nákladů na stavební práce) za to?
Nebezpečí při zavádění směrnic číhá také v tom, že stávající kanalizační systémy (od vnitřní kanalizace po čistírny odpadních vod) nejsou na snížení unášecího množství vody provedeny. Už dnes se řeší ucpávání kanalizačních připojovacích potrubí používáním „malého“ splachování převážně na WC ženy. Pod tlakem ekologů se obyvatelstvo naučilo používat tento typ splachování. Pokud na WC chybí koš na pevný odpad, tak „malé“ splachování nemá dostatečnou unášecí schopnost pro odplavení pevných textilních látek na dámských toaletách už dnes. Umím si představit překvapení aktivních ochránců životního prostředí, kteří si iniciativně vymění splachovací nádržky ve stávajících objektech. Nejen že budou muset vícekrát splachovat, ale budou muset hledat důvody ucpávání potrubí. Doufám, že se nedopracujeme až k zákazu vhazování toaletního papíru do klozetů. Snížení unášecího objemu vody v kanalizaci ovlivní průtoky ve stokách a při celoplošném používání (doufám, že v dohledné době nepřichází v úvahu) by ovlivnilo koncentraci BSK5/l odpadní vody.
Na straně zařizovacích předmětů lze řešit problém očisty povrchu mísy takovou úpravou, která radikálně sníží ulpívání exkrementů na povrchu. V současné době jsou takové mísy velmi drahé, do budoucna se může s tímto typem keramiky počítat.
Úsporu pitné vody je možné dosáhnout použitím jiného zdroje vody. Nabízí se využití srážkové vody ze střech domů – bohužel na našem území je roční objem srážkové vody odtékající ze střech při vyšší než dvoupodlažní zástavbě menší než je potřeba vody pro splachování v daném objektu.

English Synopsis
EU recommendations - flushing toilets cisterns and urinals with a maximum of 5 liters of water and Ecolabel

Brussels will present a plan of toilet cistern volume regulation. The European Commission follows the 2009 study that says that our toilets cause about a quarter of the water consumption of households. Read also manufacturers' responds to the forthcoming recommendations.

 
 
Reklama