Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Desinfekce - cílená a bez vedlejších vlivů

Článek poskytuje odpovědi na otázky, zda a jak je možné zabezpečit vhodné a mikrobiologicky bezpečné prostředí v místech pohybu a soustředění velkého počtu osob, jako jsou haly letiště a obchodní centra, bazény, fitness a wellness centra, voda ve vodoléčbách, ale i dopravní prostředky.

ÚVOD:

Máme dostatek informací o tom, jaké mikrobiologické problémy se vyskytují v intenzivně využívaných prostorách typu FITNESS centra, plavecký bazén, sauna, parní lázeň nebo vodoléčba, masáže, pedikúra nebo přímo v lázních a zároveň návštěvník nemá šanci si ověřit jaká je péče o povrchy, vodu, vzduchotechniku...

Zároveň však stále platí odpovědnost "NĚKOHO", kdo se o toto dané zařízení stará, provozuje, je majitelem, prostě je ZODPOVĚDNOU OSOBOU a to s důsledky za porušení dle trestního zákoníku.

POPIS PROBLÉMU:Poslechněte si zvukový záznam (mp3) přednášky ze semináře Hygiena vody - aktuální povinnosti a připravované změny, který se konal v květnu 2010 a jehože generálním partnerem byla firma Kemper.

Není třeba přehánět - osobě, pohybující se ve výše uváděných zařízeních, je jasné, že každý člověk "dodá" do prostředí - do ovzduší či vody, na povrchy držadel dopravních prostředků i cvičebních zařízení, na podlahy a kliky, do sprchoven i šaten atd. - velký počet bakterií nejen se svým kožním spadem, ale i dýcháním, dotyky. Záleží pak na tom, jak jsou tato zařízení, prostory a vodní objemy ošetřovány a udržovány, jak svědomitě toto obsluha provádí a co používá.

Např. ve vlhkém prostředí v aquaparcích může jít o dlouhodobou kolonizaci povrchů a jsou také místa, kde je desinfekce všech povrchů (nejen těch viditelných, ale i skrytých potrubí atd.) velmi obtížná - jako například vířivky ve wellness centrech nebo i v rehabilitační - vodoléčebné vířivkové vaně ..., také sem ale můžeme přidat pískové filtry malých i velkých bazénů.

Kromě vlastních zkušeností s odběrem vzorků z povrchů lze využít i publikované výsledky: Men´s Fitness Magazín: mikrobiologové z University College Hospital v Londýně provedli stěry v několika londýnských známých sportovních centrech a udělali jejich rozbor. Jakékoliv "vstupní" předpoklady byly překonány: Zatímco průměrný počet bakterií ve vzorku z ovzduší dopravního prostředku je šestnáct milionů, vzorky z posiloven jich vykazovaly sto třicet dva milionů. Pro porovnání, přímo v záchodové míse je jich pět set milionů.

A je pro nás potěšitelné, že se nám podařilo, nezávisle na těchto zjištěních, se také "dopracovat" k šokujícím výsledkům a tedy snaze, jak tyto problémy řešit. Námi hodnocená místa ovšem můžeme uvádět jen anonymně, což je každému jasné. Ale i tak tato naše zjištění i přehled informací ze světa mohou sloužit nejen k poznání, ale zejména nápravě.

POPIS MOŽNOSTÍ:

Je třeba se dostat k desinfekčním prostředkům, které nezapáchají, neobtěžují ani pokožku, o dýchání ani nemluvě! Zkušenosti s chlorovými prostředky desinfekce má každý a také každý uzná, že to není žádný ideál ani co do používání, ani co do výsledku.

Přicházíme se zásadní informací: na trhu jsou desinfekční přípravky na bázi polymeru PHMG (polyhexamethylenguanidinchlorid). Výrobcem tohoto polymerového desinfektantu v řadě variant (koncentrace, specifické směrování k použití) je brněnská firma GUAPEX a.s.

Naše firma v uplynulých téměř čtyř letech zajišťovala - koordinovala - pro tuto firmu většinu laboratorních šetření, takže máme dostatek zcela základních informací... Například je možno uvést, že výrobce má protokoly o úspěšných aplikacích i z hlediska kosmetiky, tedy kůže, ale je zde řada protokolů od ekotoxikologie až po desinfekci pískovišť, vody rekreační, teplé, povrchů atd. Tak je skutečně možné plně zajistit kvalitu prostředí jak ve velkém zařízení, tak i domácí "tělocvičně".

FITNESSCENTRA:

Bylo dokladováno, že mikroby se nachází nejen na površích fitness-centra, ale zejména ve vzduchotechnických zařízeních, vzduchu z těchto VZT zařízení a tak zde půjde nejen o mikrobiální kolonizaci povrchů, ale také o spad mikrobů v prostoru.

Vše, co se bere do rukou, čeho se účastníci dotýkají - ať jsou to přístroje nebo činky, které jdou "z ruky do ruky" jsou kontaminovány.

Návštěvník cvičící ve fitku je vlastně těžce pracující člověk. Potřebuje velký objem čistého vzduchu, zajištění vlhkosti, odvádění zplodin - potu a pachu. Hlavním problémem není pot, ale prvořadým problémem je vlhkost v prostředí, kterou je třeba příkladně v provozní době řídit (!!!) a v čase mimo provoz opravdu eliminovat. Vlhkost je - také v těchto prostorách - základním motorem mikrobiální kolonizace prostředí zde i povrchů. Takže tady jde nejen o podlahy, ty jsou doslova "na chvostě" zájmu bakterií, ale jde o další povrchy, kterých se uživatelé dotýkají, ať již je to zařízení, přístroje a - jak již bylo zmíněno - vzduchotechnika. Zde nebude stačit jen měnit filtry - bude vhodné je ještě v poločase či dříve desinfikovat - a opět je zde PHMG polymerový desinfektant. Jeho použití může začínat jako součást čisticího prostředku v rámci úklidu, pak může navazovat ošetřování povrchů postřikem či otíráním přímo a jen desinfekčním prostředkem PHMG.

ŠATNY, SPRCHOVNY, MOKRÉ PROSTORY (BAZÉNŮ, FITNESSCENTER)

jedná se o prostory, které jsou uzavřené, kde je leccos uskladněno, zavřeno, nevětráno. Ve sprchovně je pak vlhkosti více, ale zase nejde jen o péči o povrchy, ale také o vzduchotechniku a vodu. Je doloženo, že v těchto prostorách se nachází od plísní po mikroby všechno...; tedy v šatnách a sprchovnách se nachází prakticky všechny druhy bakterií ve vysokých počtech.

Přece jenom základem bude již stavební řešení, aby zde nebyly kouty, praskliny, u podlahy aby byl požlábek atd. Je důležité, aby tyto prostory měly plně funkční a vhodně udržovanou a ošetřovanou vzduchotechniku. Ovšem stále je tady úklid, čištění desinfekce.

Provozovatel by měl mít přesný a dostupný pracovní postup, s jasnou definicí co se používá, v jaké koncentraci, jak často. Opět je tady vhodný čisticí prostředek s desinfekčním přídavkem na bázi PHMG na nesavé povrchy a měla by následovat desinfekce. Zase by bylo vhodné použití "čistého" desinfektantu PHMG, pro střídání (které je nutné) je vhodný pracovní roztok s oxidem chloričitým (máme vyzkoušeno - jak tekutý DUOZON 100L, tak i práškový TW, takže příprava pracovního roztoku je bezproblémová). TW je dodáván firmou IFIGENIJA jako dvě práškové složky a na místě se dá připravit potřebný objem pracovního roztoku, který ještě dále ředíme.

PROHŘÍVÁRNA SAUNY A PARNÍ KOMORA

V těchto prostorách je jak vlhko, tak i vhodná teplota - takže to může být mikrobiologicky doslova rizikové prostředí... Lze konstatovat, že největším problémem je podlaha - je nutné důkladné čištění a následná desinfekce.

Rošty na podlaze nejsou z hlediska hygienického zabezpečení to nejlepší... - jsou v teplotě, která se příliš nemění, ať je nebo není provoz, je zde vlhko. A tak zde nacházíme zejména plísně.

Dřevěné pryčny v prohřívárně jsou na tom lépe - zde se teplota střídá, stejně jako vlhkost a tedy nějakou razantní desinfekci zase tolik nevyžadují, ale je ale celkem logické, že se sem nehodí řada desinfekčních prostředků, které čpí a mají různý zápach atd. Důležitá zde je pravidelnost mechanického očištění, drhnutí kartáčem. Pro tuto fázi je vhodná obyčejná soda. Připravíme si cca 5% roztok, vezmeme do ruky kartáč a je třeba pečlivě odrhnout pryčny i části stěn, kde se návštěvníci opírají nebo sedí... A pak je tady opět PHMG polymerový desinfekční prostředek, kterým můžeme očištěný povrch ještě za mokra nástřikem ošetřit. A ošetření je vskutku šetrné i u toho nejdražšího dřeva.

Konečně - vždy musí být prvním krokem čištění a desinfekce je následná. Samotná desinfekce nemůže dosáhnout ničeho... dřevo pryčen v prohřívárně sauny i plochy v parních lázních mají spoustu štěrbin a prasklin, které jsou pro bakterie mimořádně výhodné.

Máme však v rukou prostředek bez zápachu, bez vlivu na materiály, bez vlivu na pokožku pracovníka, který desinfekci provádí!

Plochy kolem bazénů

Na těchto plochách se návštěvník pohybuje v některých místech bos, odkládá osušky, svoje věci, je zde rozstřik vody. Zatížení povrchu mikrobiologickou kontaminací návštěvníky je značné během dne a proto po skončení provozu musí nastoupit pečlivý úklid - čištění a k tomu následná desinfekce.

Máme vyzkoušeno a ověřeno používání čistícího prostředku s desinfekčním přídavkem PHMG , pak může následovat desinfekce nástřikem desinfektantem PHMG. Je vhodné některé části - příkladně plocha u výstupu z bazénu či atrakcí - nejen velmi důkladně čistit a desinfikovat - ale také "občas" si nechat zde udělat mikrobiologické vyšetření před úklidem, po úklidu a ráno před zahájením provozu. Možná se budete divit, ale z pozice šéfa bazénu (= zodpovědné osoby!!!) dostanete do rukou pádné argumenty. Opravdu nemusí jít jen o spotřebu přípravků a nářadí, ale jde o výsledek. Právě zde doporučujeme použití PHMG polymerové desinfekce - tady se skutečně projeví její širokozáběrová účinnost a při pravidelném používání zajišťuje tyto plochy trvale - bez zápachu, bez problémů, bez poškození materiálů a bez vlivu na ruce pracovníků či jejich dýchání.

Bazény a filtry bazénů

Bylo by naprosto perfektní dojít k ideálnímu stavu: tedy bezchlorové desinfekci, použití PHMG polymerové desinfekce vodního objemu celého bazénu. To je samozřejmě možné, funguje s vynikajícími výsledky, lze seznámit odbornou veřejnost s výsledky provozu takových dvou bazénů.

Zde si ale všimne toho, co lze z tohoto balíčku zařadit do a ke zlepšení provozu každého bazénu, ať již vířivky nebo plaveckého či vodních atrakcí. Ano, je to filtr. Zde je hlavní bod pro použití PHMG polymerové desinfekce... Zejména u menších vodních objemů je to jednoduchá cesta k zajištění jak schopnosti filtru plnit účel, pro který zde filtr je, ale zejména jde o jistotu plně hygienicky zajištěné vody v celém vodním objemu. Zde používáme pro čištění filtrů čistící prostředek s desinfekčním přídavkem na bázi PHMG.

Provádění je třeba navrhnout případ od případu - zda je možnost nalití čistícího prostředku na hladinu mírně odpuštěného filtru atd. Tedy jsou to filtry za běžného provozu, ale je tady další balík problémů s čištěním a desinfekcí při přípravě bazénu k provozu: V prvním kroku čistící prostředek s desinfekčním přídavkem, ve druhém pak na stěny bazénu a také akumulační nádrže nástřik PHMG polymerovým desinfekčním prostředkem.

Při prohlídce řady malých i velkých bazénů se ukázalo, že dostat do filtru - při jeho odpojení na přívodu i odtoku - nějakou desinfekci je vůbec problém a běžně se uvažuje s desinfekcí proplachem. Ale - spočítá si někdo, že tímto způsobem vypouští (a obměňuje) daleko více vody v bazénu, než musí? Máme vyzkoušeno, změřeno..., doloženo. Lze zajistit kvalitní vyprání filtru se spotřebou na úrovni požadavku výměny vody na návštěvníka. Filtr a jeho stav - to je prostě základ.

VODOLÉČBA - VANY

Balneovany vodoléčby jsou známé velmi problematickým čištěním a desinfekcí - okolo vany je pár metrů potrubí, čerpadlo. I když vypustíte vanu, přece jen nějaká voda někde zůstane. Máme vyzkoušeno a zavedeno na pěti velkých léčebných zařízeních čištění a desinfekci těchto van, máme zpracován SOP.

Při použití čistícího prostředku s desinfekčním přídavkem jsou drobné změny podle toho, jak a zda je zabezpečena teplá voda pro nátok do těchto van. I zde lze použít PHMG, což je předmětem zcela samostatných přístupů a řešení - zájemcům můžeme doložit řadu referencí a možná, pro někoho, překvapivých výsledků. Můžeme konstatovat, že ve vodoléčebné vaně, ošetřované dle námi navrženého SOP opravdu KAŽDÝ PACIENT vstupuje do čisté vody, zejména bez bakterie Pseudomonada aeruginosa. Samozřejmě na povrchové ošetření je možno opět použít jen PHMG a se střídáním také nejsou problémy, jak je již uvedeno výše. Jsou také vířivky o větším objemu než vana, třeba ve FITNESS centrech. Tentýž přístup, postup, výsledky mikrobiologického šetření.

ZÁVĚR

Cílem příspěvku není zvýšení prodeje, ale zavedení takového ošetřování vody, povrchů, podlah a ovzduší, aby byl nejen spokojený každý, kdo se dostaví, přijede, projde, ale pobyt v prostoru, místě, dopravním prostředku na něm a v něm nezanechal neblahé stopy. Jde samozřejmě o to, aby třeba Vámi vedené zařízení - aquapark, wellness, sauna prosperovalo co nejlépe a návštěvníci se k Vám rádi vraceli. Nebudete se stydět a bát uvádět nejen na webu, ale i na vstupní zdi objektu, co a jak v tomto směru používáte a jaké máte výsledky.

Nám jde o řešení, přístup, výsledky... Takže na otázku v nadpise článku lze odpovědět: Ano, existuje, je možná!!!

Moderní nechlorová dezinfekce se širokým použitím na povrchy, ovzduší a vodu na GUANIDINOVÉM základě - PHMG (polyhexamethylenguanidinhydrochlorid) - PHMG od QZP dává jistotu ověřeného komplexního řešení účinné prevence mikrobiologických problémů bez poškození povrchů. • Soubor přípravků vyzkoušen pro hydromasážní vany (vodoléčbu), vířivky FITNESS i v aquaparcích, na plochy mokrých zón, plochy velkých prostorů, filtry VZT zařízení a další.

  • GUAASTAR nepěnivý
  • GUAASTAR pěnivý
  • GUAASTAR sanitární
  • a další dezinfekční přípravky na bázi PHMG

Další podrobnosti qzp@qzp.cz www.qzp.cz

 
 
Reklama