Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dezinfekce teplé vody zejména proti bakteriím typu legionela pomocí ClO2

Příspěvek je zkrácenou verzí prezentace nové technologie na semináři sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí, v březnu 2009.

Mnoho patogeních bakterií jako coli bacteria nebo legionela žije v biofilmu, který je velice odolný vůči běžným dezinfekčním metodám a činidlům. Jak je mezi odbornou veřejností běžně známo, problém nastává v místech možného vdechnutí aerosolu z kontaminované vody. V koncových místech rozvodů teplé vody (sprchy v hotelích, nemocnicích, domovech důchodců, koupalištích, lázních a jiných zařízeních), ve ventilačních systémech s pračkami vzduchu, u chladících věží, v průmyslu všude, kde je voda rozprašována pro chlazení nebo zvlhčování a při zavlažování.

Dávkování chlórdioxidu ClO2 je velmi účinnou metodou desinfekce a tudíž efektivním způsobem ochrany.

Výhody:

 • Napadeny jsou i baktérie odolné volnému chlóru.
 • Biofilmy včetně améb jsou zničeny, tedy také korozivní povlaky.
 • Opakovaná kolonizace je vyloučena, protože je postupně odstraněn biofilm a ten dále nevzniká.
 • Minimální tvorba druhotných produktů.

Silný efekt dlouhého působení zabraňuje opětovné bakteriální kolonizaci i v případě skoro nulového odběru vody !

Grundfos Alldos řešení pro dezinfekci teplé vody se zařízením Oxiperm Pro proti kolonizaci legionelou

 • Výroba ClO2 pomocí metody chloritan sodný 7,5%/kyselina chlorovodíková 9%
 • Výrobní kapacita 5 g/h a 10 g/h
 • Batch provozní režim s pracovní koncentrací 2 g/l (2.000 mg/l)
 • Integrované dávkovací čerpadlo pro dávkování do místa injektáže
 • Integrovaný analyzátor a regulátor pro monitoring koncentrace ClO2

Důležité podmínky:

 1. Musí být garantováno dostatečné promíchání mezi místem dávkování a měřícím místem (odběr vzorku), turbulentní průtok skrze clony, zahnutá potrubí, t-kusy atd. pro přímé dávkování je třeba použít dávkování do obtoku
 2. Je třeba zajistit dostatečnou homogenizaci roztoku ClO2 v místě dávkování (vhodné vstřík. ventily, plastové potrubí, bypassové moduly, clony atd.)
 3. Dávkování je regulováno od průtokoměru (impulzní nebo indukční). Regulace dávkování na základě měřené požadované koncentrace může být použito s výjimkou aplikace dezinfekce teplé vody z vody pitné (jen monitoring !!!)

Schema instalace:

Dávkování je možné buď pouze do jednoho injekčního místa - teplá voda ( před ohřev nebo za ohřev do cirkulace) nebo přímé dávkování do dvou různých injekčních míst - teplá i studená voda, pokud je nebezpečí, že by teplota studené vody mohla být vyšší než 25°C. (Vodovodní kohoutky, paralelní vedení potrubí teplé/studené vody s nedostatečnou izolací).

Podmínky pro instalaci:

 • Pouze pro vnitřní instalaci
 • Ochrana proti nepovolaným zásahům
 • Místo instalace musí být chráněno proti slunci a mrazu a mělo by být odvětráno
 • Teplota ředící vody 10 - 35 °C
 • Zásobníky komponentů musí být umístěny pod jednotkou
 • Jednotka musí být instalována na stěnu ve vertikální pozici
 • Musí být k dispozici vstupní voda 3 - 6 barů, podlahová výpusť a vhodné napájení

Příslušenství:

 

Výhody:

 • Pro obsluhu a údržbu výhodnější čelní instalace
 • Jeden kompaktní reaktor
 • Batch zásobník je plněn bez solenoidu
 • Jednoduchý monitoring objemu roztoků v reaktoru
 • Stejný objemový přídavek obou chemikálií (Grundfos Alldos 1:1, konkurence 1:3)
  • o 40-50% vyšší spotřeba a náklady
 • Malý nadbytek kyseliny solné pro Oxiperm Pro (Grundfos Alldos 1:2,5 oproti konkurenci 1:7,5)
  • nevýhoda konkurence v případě vody s nízkou hodnotou alkality (riziko koroze/nutná pH korekce)
 • Integrovaný analyzátor a regulátor s dvoubodovým PID regulátorem a analogovým výstupem

Provozní náklady:

Spotřeba
 • 1 litre NaOCl2   7,5%   € 2,30
 • 1 litre HCl   9%   € 0,80

Náklady na 1 g ClO2 cca € 0,08
Dávkování na koncetraci 0,2 mg/l ClO2:
< 0,02 €/m3 dezinfikované vody
(< 0,60 Kč/m3 dezinfikované vody)

Konečné provozní náklady závisí na lokální ceně chemikálií a aktuálním kurzu Kč k EUR !

Důležité:

Např. pro hotely a nemocnice může být dodavatelem provozních chemikálií dodavatel prostředků pro úklid a hygienu !!!

 
 
Reklama