Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vodoměry - instalační návod

Článek uvádí zásady pro správnou instalaci vodoměrů a je tak odpovědí na četné dotazy na toto téma v diskusi čtenářů.

1. Všeobecné požadavky:

 • Skladování: vodoměry je nutno skladovat v suchých uzavřených místnostech s teplotou v rozmezí 0 - 30°C. Skladovací prostory musí být bez škodlivých plynů a par.
 • Instalace se řídí příslušnými ustanoveními normy ČSN/ ISO 4064-2 Měření průtoku vody v uzavřených potrubích, Část 2: Požadavky na instalaci.
 • Vodoměr se připojuje až po vyčištění a propláchnutí potrubí. Při proplachování potrubí musí být vodoměr nahrazen mezivložkou odpovídající délky.
 • V případě, že je vodovodní potrubí součástí uzemnění je nutné přemostit vodoměr a připojené armatury.
 • Vodoměr nesmí být vystaven otřesům způsobeným potrubím a armaturami. V případě potřeby je možno použít stojanu nebo konzol.
 • Před vodoměr umístěte dostatečně jemný filtr se sítem pokud jím není vodoměr vybaven.
 • Pro usnadnění montáže a údržby doporučujeme před a za vodoměr instalovat uzavírací ventily s možností vypouštění vody na výstupní straně.
 • V případě nebezpečí vniknutí nečistot nebo horké vody do vodoměru při zpětném průtoku doporučujeme instalaci zpětné klapky (DN 15 - 25 do výstupního hrdla vodoměru, DN > 25 do výstupního potrubí).
 • Vodoměr umísťujte v nízkoležícím bodě potrubí.
 • Šipka vyznačená na tělese vodoměru musí vždy směřovat ve směru proudění vody.
 • Po instalaci vodoměru vždy otvírejte ventily před a za vodoměrem velmi pomalu, dokud není z vodoměru odveden veškerý vzduch.
 • Vodoměr chraňte před mrazem.
 • Vysoké teploty mohou poškodit některé součástky vodoměru. Nikdy proto neprovádějte svařování, či jiný ohřev potrubí, když je vodoměr připojen.

2. Instalační poloha:

UNIMAG 15 - 20   0
TSL-W, MNK 15 - 32     0
MSD, MSD Cyble 15 - 40     0
Flodis 15 - 32 tř. přesnosti B   0
Aquadis, Aquadis+ 15 - 40 0
Flostar-M 40 - 100 tř. přesnosti B   0
Woltex 50 - 500 6 - 10 D
Woltmag 50 - 100     0
Isoflo 50 - 150     6 - 10 D
Irrimag 65 - 150 6 - 10 D

Tabulka - instalační poloha

3. Požadavky na uklidňující délky potrubí u vodoměrů WOLTEX, ISOFLO, IRRIMAG:

Pro běžné podmínky doporučujeme u těchto typů uklidňující délku potrubí šestinásobek DN před vodoměrem. Pro ostatní případy viz tabulka.

Prvek způsobující turbulence Doporučená uklidňující délka S usměrňovačem proudu S-3D (DN 50-200) S usměrňovačem proudu RJ-1 (DN 250-500)
Kuželová redukce 0 0 0
Šoupátko - otevřené 0 0 0
Filtr (Actaris) 0 0 0
Koleno 10 D 0 0
Regulační ventil 10 D 0 0
Zpětný ventil 10 D 0 0
Tryska 10 D 0 0
Clona 10 D 0 0
T - kus 10 D 0 0
T - kus a koleno 10 D 0 0
Dvě kolena 10 D 0 0
Odstředivé čerpadlo 15 D 0 0

4. Metrologické ověření

Vodoměr je stanoveným měřidlem dle zákona č. 505/90 Sb a jako takové podléhá povinnému ověřování. Doba platnosti ověření se řídí výnosem Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

5. Servis a ověřování

V přídě reklamací v záruční době se obracejte přímo na zastoupení firmy Actaris pro Českou republiku:

Actaris s.r.o.
Naskové 3; 150 00 Praha 5
Tel: 257 189 801
Fax: 257 189 818
www.actaris.cz

Opravy a ověřování po záruční době zajišťují smluvní opravny, jež jsou ve všech případech oprávněnými metrologickými pracovišti:

Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Brno
ENBRA Pražská Praha, Brno
KKS-SMS spol. s r.o. Chomutov
Koncept-Fast Ostrov n.O.
Pražské vodovody a kanalizace a.s. Praha
RENOVA s.r.o. Solnice
Ovod spol. s r.o. Opava
Technický a zkušební ústav stavební Praha
Teplárna Č. Budějovice a.s Mydlovary
VODO - REGULA s.r.o. Kunovice

 
 
Reklama