Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak odhalit plýtvání vodou? Pomocí chytrých vodoměrů!

Moderní technologie umožňují velmi rychle odhalit nejen závady na vodovodní síti a jimi způsobené úniky vody, ale i plýtvání vodou, například v podobě napouštění bazénů, jež je v řadě obcí kvůli suchému období zakázáno.

Vodoměry Kamstrup odhalí plýtvání vodou i napouštění bazénů, foto Kamstrup
Vodoměry Kamstrup odhalí plýtvání vodou i napouštění bazénů, foto Kamstrup

Dlouhotrvající sucho se projevuje nedostatkem pitné vody – a tento problém už je bohužel aktuální i v České republice. Zásoby spodní vody slábnou a vydatnost vrtů klesá. Na druhé straně ale roste počet lidí, kteří vlastní zahradní bazény. A právě kvůli sezónnímu napouštění bazénů v kombinaci se srážkově podprůměrným obdobím se již několik českých či moravských obcí dostalo do situace, kdy se dočasně ocitly bez pitné vody nebo kdy v jejich vodovodu došlo k zakalení vody. Při náhlém zvýšení odběru pitné vody z vodovodní sítě totiž kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí dochází k nárazovým změnám hydraulických poměrů v síti. Následkem toho může dojít k uvolňování usazenin a vznikne zákal vody, který se rozšíří do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou způsobit i pokles tlaku vody, který se pak projeví na vodovodních přípojkách ostatních uživatelů.

Jednotlivé obce se proto snaží plýtvání vodou omezit pomocí vlastních vyhlášek. V nich je nejčastěji stanoveno, že vodu z veřejného vodovodu lze používat pouze k pití a k hygienickým účelům; výslovně zakázáno pak je užívání pitné vody ze sítě právě k napouštění a dopouštění bazénů a akumulačních nádrží, k zalévání pozemků, k mytí automobilů či dopouštění vlastních studní. Důkazem vážnosti situace je fakt, že počet obcí, které podobné vyhlášky vydávají, neustále roste – letos už zákaz napouštění bazénů přijalo více než dvě stě českých vesnic a měst.

Za porušení těchto mimořádných nařízení stanovují obce pokutu až 50 tisíc korun. Protože ale většina odběrných míst je osazena klasickými mechanickými vodoměry, jež je nutno odečítat manuálně, představitelé obcí přiznávají, že kontrola dodržování či porušování vyhlášky je velmi obtížná a časově náročná.

Plýtvání lze odhalit a lokalizovat okamžitě


Řešením situace je využití moderních technologií, díky nimž má provozovatel vodárenské sítě o objemu odebírané vody v jednotlivých odběrných místech okamžitý a aktuální přehled. Tyto technologie byly vyvinuty především kvůli rychlému odhalování závad a průsaků, ale stejně tak dobře je lze používat i k odhalování plýtvání vodou. Ideálním příkladem jsou ultrazvukové vodoměry dánské značky Kamstrup ve spojení s odečtovým systémem READy.

Vodoměry jako Kamstrup MULTICAL® 21 nebo flowIQ® 3100 nabízejí velmi vysokou přesnost měření a řadu pokročilých funkcí. Mezi ně patří detekce netěsnosti či záznam vysokého odběru. Pokud vodoměr zaznamená déletrvající vysoký odběr vody (hraniční hodnotu průtoku lze samozřejmě individuálně nastavit), dojde k aktivaci hlášení a provozovatel vodárenské sítě okamžitě vidí, jakého odběrného místa se hlášení týká a může provést patřičná opatření. Tyto užitečné funkce doplňuje nová vlajková loď výrobce, typ flowIQ® 2200 s unikátní funkcí akustické detekce i těch nejmenších netěsností a průsaků ve vodárenských sítích.

Odečítání vodoměrů Kamstrup je výrazně rychlejší a komfortnější než odečty klasických mechanických vodoměrů. Vodoměry Kamstrup jsou vybaveny rádiovou komunikací a s využitím systému READy z nich lze naměřená data odečítat dálkově, například průjezdem automobilu v blízkosti vodoměru (takto lze mnohdy odečítat až do vzdálenosti několika stovek metrů). Realizovat ale lze i odečty v pevné rádiové síti. Data z vodoměrů jsou potom k dispozici provozovateli sítě, který tak má nad vodoměry neustálý dohled. Veškerá naměřená data z vodoměrů Kamstrup jsou rovněž zaznamenávána do datových registrů, kde mohou být uložena až po dobu několika let, takže informace o provozu vodoměru lze velmi snadno získat a kontrolovat i zpětně.

S moderními řešeními Kamstrup získávají provozovatelé maximální přehled o všech klíčových aspektech dodávek vody, možnost optimalizovat odečtový systém i kompletní provoz sítě, a především dosáhnout významných úspor jak vody, tak finančních prostředků.

Dánská společnost Kamstrup je předním světovým dodavatelem v oblasti inteligentních řešení pro měření energií a působí ve 24 zemích světa. Pro více informací o jejích produktech či pro pomoc s jejich objednáním je vám k dispozici i zastoupení Kamstrup v České republice.