Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vizualizace dat o spotřebě z inteligentních vodoměrů

Před časem jsme se věnovali problematice bezdrátového odečítání, mj. vlivu stavebních konstrukcí, složení podloží a zaplavení šachet na útlum rádiového signálu, a možnými technickými způsoby řešení. Dnes se zaměříme více na to, jak změřená data odečítat a vyhodnocovat z pohledu odběratelů vody.


Smart vodoměry Kamstrup nabízí nejen data o spotřebách, ale i mnoho dalších užitečných informací nejen provozovatelům, ale i odběratelům. Díky jejich včasným vyhodnocením lze včas zabránit možným ztrátám. Např. informace o poruchách sítě nebo včasné varování před netěsností, mohou zabránit i mnoha dalším materiálním škodám. Pojďme se tedy zaměřit na to, co výrobce ultrazvukových vodoměrů Kamstrup A/S nabízí.

Nejjednodušší způsob odečtu vodoměru je celkem snadný. Informace jsou zobrazované přímo na displeji. Zobrazovač je přehledný, a kromě informace o spotřebě nabízí i další technické indikátory, které spotřebitele včas upozorní na nežádoucí stav, např. na netěsnost. Jenže ne vždy je vodoměr v místě, kde je k němu snadný přístup. Jistě všichni známe neútulná zákoutí ve sklepech, nebo šachty, které rozhodně neoplývají potřebným prostorem. Jsou to místa sice technicky vyhovující, nicméně většinou jsou poměrně nekomfortní. Odečet na četnější než měsíční bázi tak lze v podstatě vyloučit.

Bezdrátová komunikace wireless M-Bus C1, kterou jsou standardně vybaveny ultrazvukové vodoměry MULTICAL® 21 a flowIQ® 3100, nabízí naštěstí i jiná řešení. K dispozici je tak potřebný objem dat v reálném čase, která je možné využít i pro odečet přímo na místě instalace. A právě tato data dokáže zpracovat a zobrazit In Home displej. Jde o jednoduchý monitor, který umístíme např. do kuchyně nebo technické místnosti. Jednoduše řečeno, jde o dálkové on-line zobrazení dat displeje vodoměru. Odečet je plně autonomní a nijak neomezuje provozovatele sítě a jeho správu odečtů. Displej navíc nabízí i jednoduchý archiv a jednoduché grafické zobrazení. Protože jde o decentrální řešení, je jen na spotřebiteli, zda a jak měřené hodnoty vyhodnotí. Typickým uživatelem je tak zejména domácnost nebo malá provozovna.


Jenže ne vždy je obdobný způsob lokálního odečítání tím nejvhodnějším řešením. Spotřebitel má sice možnost vizuální kontroly spotřeby, ale provozovatel sítě, zejména pokud odečítá fakturační data patrolováním (drive-by), nemá možnost on-line data sdílet. Proto Kamstrup nabízí „Mini koncentrátor“, malé zařízení (gateway), které lokálně odečítá až 16 vodoměrů. Hodnoty ale nezobrazuje přímo na displeji, ale informace odesílá přes Ethernet nebo GSM/GPRS do odečtového systému READy Suite. Výkonné analytické nástroje umožní vyhodnocení dat dodavatelem, pro efektivní správu odběrného místa, a zároveň nabízí možnost vizualizace odběrateli přes webové stránky. Toto řešení najde využití například v průmyslovém areálu s více nájemci, bytovém družstvu anebo u zákazníků, kterým nevyhovuje lokální vizualizace, bez sdílení dat se správcem sítě.

Obdobné využití se nabízí i v případě on-line odečtů některou z dostupných technologií, buď v pevné rádiové síti (fix network) nebo prostřednictvím platforem internetu věcí (IoT). Vše je opět vyhodnocováno centrálně, vč. exportu výsledků a analýzy dat. Data je opět možné zpřístupnit přes webové rozhraní, v rámci poskytovaných služeb, všem spotřebitelům a odběratelům.


Decentrální odečet In Home displejem dává odběratelům možnost nezávisle monitorovat svou spotřebu vody, centrální odečet naopak nabízí výhody profesionální správy odběrných míst. Decentrálních řešení tyto možnosti nenabízejí.

Výše uvedená technická řešení lze libovolně kombinovat. Záleží na konkrétní aplikaci a specifických požadavcích, zda spotřebitel vyžaduje okamžitý přehled nebo využije spíš službu s přidanou hodnotou on-line řešení.

Pro více informací a individuální poradenství kontaktujte české zastoupení společnosti Kamstrup, rádi vám pomůžeme najít nejvhodnější řešení!


Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.