Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Desinfekční prostředky

Dezinfekční prostředky na bázi chloru
Chloramin B
Přípravek na bázi benzensulfochloraminu (aktivní chlor 25 %) ve formě prášku. Výrobcem je Bochemie Bohumín. Doporučená dávka je 5 - 10 g/m3 (rozhodující je obsah volného chloru po desinfekci - uvedené dávce odpovídá koncentrace aktivního chloru 1 - 2 mg/l). Doporučená doba expozice nejméně 2 hodiny.

Pracovní postup (pro všechny desinf. prostředky je tento postup totožný):
Vypočtené množství chloraminu podle množství dezinfikované vody a dávky se rozpustí (rozmíchá) v nádobě z umělé hmoty a vlije do studny na hladinu vody. Pokud se vyžaduje desinfekce stěn studny a veškerého zařízení studny, polijí se také (zde raději volíme 10 - 20 g chloraminu na 1 m3 vody). Obsah studny se promíchá mechanicky, čerpadlem nebo samovolně při odběru.

Chlornan sodný
Chemicky čistý chlornan sodný, ve formě žlutozelené kapaliny. Obsah aktivního chloru je 140 - 150 g/l přípravku. Výrobce je Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí n.Labem, distributorem je AIM a.s. Praha. Ředící voda musí být prosta železa. Dávkuje se buď přímo v koncentrovaném stavu, nebo se ředí destilovanou vodou, nebo pitnou vodou, prostou železa a mechanických nečistot (vysvětlení: požadavek, aby voda byla prosta Fe je pouze v případě, že dávkování chlornanu je pomocí nějakého dávkovacího zařízení a "vysrážené oxidy" by ucpaly dávkovací systém, pokud se dávkuje přímo do vody a obsahuje-li tato vyšší množství železa, je nutno s tímto vysrážením počítat a obyvatele na toto upozornit).
Množství dávkovaného chlornanu se vypočte podle množství vody, ředění chlornanu a požadované dávky chloru.

Savo
Přípravek je na bázi čištěného chlornanu sodného, ve formě žlutozelené kapaliny s obsahem akcitního chloru 45 %. Výrobce je Bochemie Bohumín. Doporučená dávka je 9 ml/1000 l vody, minimální doba expozice je 30 minut.

Ostatní schválené dezinfekční přípravky
Sagen
Přípravek na bázi stříbra s obsahem Ag 1 %. Vyrábí se ve formě bílého prášku, výrobce je Spolana Neratovice. Doporučená dávka je 10 g/m3. Přípravek je určen k jednorázové dezinfekci, minimální expoziční doba je 48 hodin. Aplikace se doporučuje pouze 1-2x ročně.

Sanosil DDW, Sanosil D-10
Tekuté přípravky na bazi peroxidu vodíku (1,75 %) a stříbra. Výrobce Sanosil Ltd., Švýcarsko, dovozce Sanosil CZ s.r.o. Praha. Dávkování Sanosilu DDW 10 kapek/l vody - doba expozice 30 minut, Sanosilu D-10, sáček na 10 l vody , expozice u studní je 4 hodiny.

Aquasteril
Přípravek je dvousložkový: složka A - trichlorizokyanurát sodný (s aktivním chlorem), složka B - dechlorační činidlo. Vyrábí se ve formě prášku, výrobce je Aqua Plus s.r.o., Praha. Minimální množství ošetřené vody je podle velikosti balení 2, 5, 20, 50 nebo 1000 l, zbytkový chlor je po podání složky A více než 50 mg/l - nutno proto použít i složku B. Doporučená expoziční doba je 60 minut.

PHAR-X-AQUA (PHAR-X-AQUA 20)
Přípravek obsahuje také 2 složky - tableta A (dichlorizokyanurát soný), tableta B - dechlorační tableta. Výrobcem je Pharnova, Švýcarsko, dovozce Made in Switzerland Praha. Minimální množství ošetření vody je 1 l, resp. 20 litrů u přípravku PHAR-X-AQUA 20. Doporučená doba expozice je 30 minut.

CARELA BIO PLUS, CARELA BIO PLUS FORTE (pouze k asanaci vodojemů a nádrží na pitnou vodu)
Přípravky na bázi peroxidu vodíku a směsi anorganických a organických kyselin, hydrofilních smáčedel a inhibitorů. Vyrábí se ve formě kapality, výrobce je Carela-R, Spane GmbH, SRN (český zástupce Gejza Katko, Dolní Královice). Carela Bio Plus se používá pro čištění a desinfekci vodojemů a nádrží, Carela Bio Plus Forte pro regeneraci studní a čištění filtrů. Přípravek je určen pouze k asanaci studní či vodárenských zařízení, neboť vodu pro velký zákal nebo přítomnost přídatných látek nelze použít k pití, ale je nutno ji vyčerpat a všechny ošetřené povrchy důkladně opláchnout čistou vodou.


Poznámky:

  • Dávkování se řídí vždy návodem na použití, neboť mohou být na trhu i další druhy výrobků s jiným obsahem aktivního chloru, než je výše uvedeno. Nutné je účinné promíchání celého objemu vody, včetně ošetření případného rozvodu vody. Pokud je použita přiměřená dávka - tj. kdy obsah zbytkového aktivních chloru je do 0,3 mg/l, je vodu po předepsané době působení prostředku použít k pití. Je-li však použita dávka "šoková" je nutno vodu vyčerpat (alespoň z větší části), resp. použít k jiným účelům než k pití a k pitným účelům použit až poté, co obsah volného chloru poklesne na výše uvedenou hodnotu (0,3 mg/l).
  • Obsah aktivního chloru, potřebný pro likvidaci vegetativních forem bakterií je minimálně 5 - 10 mg chloru/l. Pro usmrcení spor a parazitů pak až několik desítek mg chloru/l - vše při 30-60 minuté expozici. Aby byla takto ošetřená voda poživatelná, je nezbytné odstranění chloru varem nebo obvykle přiloženými dechloračními přípravky (dechlorační tablety) na bazi siřičitanu sodného, thiosíranu sodného - jejich obsah je limitován - viz návody na použití. Lze však použít i kyselinu L askorbovou (KA). V nouzi lze použít jakýkoliv přípavek obsahující KA (vitamin C) a to v doporučeném hmotnostním poměru 1 (Cl2) : 3 (KA).
  • Při přípravě vody "do zásoby" je vhodné vodu ošetřit dezinfekčním prostředkem a dechlorovat postupně před konzumací jen odebírané podíly - lze tak předejít sekundární kontaminaci vody.

 
 
Reklama