Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pravidla pro sanaci studní, desinfekci sifonu a žump

Pravidla základní hygieny po záplavách

MYTÍ RUKOU?

 • Myjte si pečlivě a často ruce!!!
  Toto jednoduché a základní hygienické pravidlo je jedním z nejdůležitějších hygienických opatření, které Vám umožní chránit si své zdraví během obnovy Vašich domovů. Myjte si ruce zejména vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem a pitím, vždy než se dotýkáte obličeje, ale i před a samozřejmě po použití WC.

  PITNÁ VODA?

 • K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena.
  Voda z vlastní studny
  Pokud bydlíte v povodní zasažené oblasti a nejste napojeni na veřejný kontrolovaný vodovod, ale máte vlastní studnu, je třeba prověřit kvalitu vody v této studni provedením chemického a bakteriologického vyšetření, i když studna nebyla zatopena. Do doby prověření kvality vody by voda neměla být používána k pití. K pití je možno používat vodu z cisteren s označením "Pitná voda" (tato by se měla převařovat po dobu 15 minut), nebo vodu balenou. Pokud byla Vaše studna přímo zatopena, nelze vodu z této studny rovněž používat jako pitnou, a to až do doby po provedené sanace studny a zjištění vyhovujících výsledků rozboru vody. Základní postup při sanaci zatopených studní je následující:

  Sanaci zatopené studny je účelné provádět až po stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti, úklidu okolí studny a jejím stavebně technickém zabezpečení. Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.

  Základní postup:
  • Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou.
  • Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu.
  • Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku - nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu methanu dojde ke vzplanutí.
  • Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat.
  • Omýt vnitřní stěny studny 5 % roztokem SAVA (l litr SAVA nalijeme do 20 litrů vody). Pozor - pracujte v gumových rukavicích!
  • Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpat.
  • Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně za důkladně propraný starý.
  • Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračovat v čerpání až do vymizení zákalu.
  • Provést dezinfekci vody, k níž se doporučuje přípravek SAVO. Při provádění dezinfekce respektujte návod k použití. Orientačně uvádíme, že (při nejběžnějších průměrech skružových studní od 80 do 120 cm) na l m výšky vody ve studni se dávkuje 22,5 až 45 ml SAVA (3-5 polévkových lžic). Celkové množství SAVA pro dezinfekci vypočítejte podle výšky vody ve studni, pak toto množství rozřeďte v kropicí konvi a roztokem pokropte vnitřní stěnu skruží i hladinu vody. Nechejte působit alespoň 8 hodin.
  • Teprve po provedené dezinfekci je možno odebrat vzorek vody k provedeni laboratorní kontroly.
  Dezinfekce odpadních sifonů a žump
  • Použijte 5 % roztok Chloraminu B (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem SAVO.
  • K dezinfekci obsahu žump použijte 1 kg chlorového vápna na 1 m3 obsahu žumpy.
  Kontakt na Ministerstvo zdravotnictví:
  Odbor hygieny a epidemiologie
  tel.: 02/24972441
  e-mail: hem@mzcr.cz
  Odbor zajišťuje úkoly zdravotnické politiky na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví a zpracovává celospolečenské zdravotnické programy.
 •  
   
  Reklama