Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Optimalizace přípravy teplé vody

6.12.2022 v Praze bude diskuse o možnostech úspor v přípravě teplé vody s ohledem na probíhající skokové navýšení cen energií. Jakkoliv zastropování cen situaci trochu uklidnilo, jde o dlouhodobější výhled a koncepční rozhodování.

Čím a jak úsporněji ohřívat vodu? foto redakce

Seminář bude reagovat na současnou energetickou situaci a ceny energií. Cílem je zasadit do současné reality jednotlivé typy zdrojů pro přípravu teplé vody a popsat možnosti úspor. Ty potřebujeme jak u zdrojů, tak v rozvodu teplé vody v objektu. Zmíníme i úspory a zdroje v souvislosti s novinkami v průkazu energetické náročnosti budovy.

Seminář je věnován diskusi o možnostech zdrojů a technologií pro přípravu teplé vody s ohledem na probíhající skokové navýšení cen energií a výraznou snahu lidí ušetřit. Jakkoliv zastropování cen situaci trochu uklidnilo, jde o dlouhodobější výhled a koncepční rozhodování.

Seminář je určen pro všechny, kdo se podílí na procesu rozhodování, navrhování a provozu vnitřních vodovodů. Je vhodný pro projektanty, auditory, energetické specialisty, facility manažery i investory, zástupce měst a obcí, kteří se věnují správě svých nemovitostí.

Těším se na viděnou, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborný garant semináře

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
9.00 Úvod do úspor v teplé vodě a do témat semináře – Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., STP, Odborná sekce Zdravotní a průmyslové instalace
Změny v návrhu a volbě zdroje teplé vody s ohledem na současnou situaci, novinky v PENB – Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT
9.40 Volba zdroje teplé vody
Kondenzační zásobníkové ohřívače vody pro přípravu teplé vody – jak si nyní stojí? Kde hledat úspory? – Mgr. Kamil Komenda, MBA, LL.M., QUANTUM
Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody – dobrá aktuální volba, kde pomohou a jak navrhovat – Ing. Václav Dědič, BRILON
Dimenzování a výběr typu výměníku pro ohřev teplé vody. Jak navrhnout úsporný provoz? Co v případě rekonstrukce? – Ing. Eduard Chlebovský, HEXONIC
10.40 Přestávka
11.00 Vnitřní vodovod, teplá voda, cirkulace
Snížení teploty teplé vody, možné úspory energie, vliv na hygienu vody a zodpovědnost za ni – Ing. Josef Hodboď, TZB-info
Má smysl zastavit cirkulaci? – Ing. Petr Vacek
Dálkové odečty a portál pro data, úloha v režimu úspor – Ing. David Samek, ista Česká republika
Decentrální příprava teplé vody a eliminace cirkulačních ztrát – Ing. Petr Novotný, STIEBEL ELTRON
Hybridní solární úložiště a možnosti FV pro ohřev TV – Ing. Lukáš Formánek, MBA; Ing. Jakub Štencl, DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE
Decentrální příprava teplé vody pro bytové domy průtočným způsobem – Ing. Tomáš Cikrt, FLAMCO
Cirkulace teplé vody – cesty k úsporám – Ing. Vladimír Bandouch, WILO
13.00 Diskuse a závěr semináře

Partneři semináře


Informace pro účastníky

Datum a místo konání

6. 12. 2022 – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice, od 9 h

Účastnický poplatek

Pro členy STP zdarma, pro ostatní 900 Kč včetně DPH.
Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět a jejich studenti mají vstup zdarma.

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Pokud máte zájem o účast, odešlete prosím závaznou přihlášku na seminář nejpozději do 29. 11. 2022.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.
Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme.
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury

Ostatní informace

V programu je počítáno s přestávkou na občerstvení.
Upozorňujeme, že pořadí přednášek se může operativně změnit. Děkujeme za pochopení.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Současně je seminář zařazen do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 2.

Mediální partneři