Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bytová teplovodní rozvodná stanice s novou koncepcí regulace

Průtokový princip hygienického ohřevu pitné vody, flexibilita při výběru výroby tepla a komfort patří k nejdůležitějším důvodům pro použití bytových rozvodných stanic.

Rovnoměrné rozdělení tepla a dodržení požadované teploty čerpané teplé vody předpokládá jednak vysoký stupeň přesnosti regulace a za druhé pečlivé uvedení do chodu. Nejnovější varianta bytových rozvodných stanic od společnosti Taconova tyto seřizovací práce díky inovační koncepci regulace zjednodušuje.

Bytové rozvodné stanice přebírají v novostavbách a sanovaných objektech potřebné rozdělení tepla a hygienický ohřev pitné vody. Kromě těchto charakteristik má velký význam při instalaci v obytných budovách rovněž časově úsporná montáž a rychlé a snadné uvedení do provozu.

S novou bytovou rozvodnou stanicí TacoTherm Dual Piko Connect rozšiřuje společnost Taconova svůj sortiment o elektronicky regulovanou variantu. Nově vyvinutá koncepce regulace zjednodušuje uvádění stanice do chodu a usnadňuje prvotní seřízení. Modul pro ohřev pitné vody je vybaven oběhovým čerpadlem pro primární okruh a zónovým ventilem.

Bytové rozvodné stanice rozdělují vytápěcí teplo podle potřeby a ohřívají pitnou vodu hygienicky na průtokovém principu. Vysoký stupeň předhotovení včetně elektricky propojených regulačních prvků šetří čas při montáži a uvádění do chodu.
Bytové rozvodné stanice rozdělují vytápěcí teplo podle potřeby a ohřívají pitnou vodu hygienicky na průtokovém principu. Vysoký stupeň předhotovení včetně elektricky propojených regulačních prvků šetří čas při montáži a uvádění do chodu.
Pro bytové rozvodné stanice TacoTherm Dual Piko Connect vyvinula společnost Taconova nový systém regulace, který zajišťuje konstantní odběrní teplotu teplé pitné vody v rozvodném potrubí teplé vody nezávisle na výkyvech tlaku a usnadňuje projektování a uvádění do provozu.
Pro bytové rozvodné stanice TacoTherm Dual Piko Connect vyvinula společnost Taconova nový systém regulace, který zajišťuje konstantní odběrní teplotu teplé pitné vody v rozvodném potrubí teplé vody nezávisle na výkyvech tlaku a usnadňuje projektování a uvádění do provozu.

Přesný rozvod tepla a ohřev pitné vody nezávislé na výkyvech tlaku

Pro uvedení bytové rozvodné stanice do provozu postačuje nastavit požadovanou odebíranou teplotu přímo na čerpadle. Regulace je integrovaná v čerpadle a stará se o konstantní teplotu odebírané teplé vody. K výměně dat mezi čerpadlem, čidly a zónovým ventilem dochází bezdrátově přes senzorovou skříňku. Primární čerpadlo a zónový ventil při tom společně regulují objemový tok horké vody. „Díky této koncepci regulace, která reaguje automaticky na výkyvy tlaku v rozvodné síti topení, není zapotřebí žádný dodatečný regulátor diferenciálního tlaku“, vysvětluje René Freudrich, vedoucí výrobního managementu u společnosti Taconova.

Jednoduché připojení k rozvodu topení a pitné vody, ohřev pitné vody na průtokovém principu, zjednodušení montáže: prefabrikované bytové rozvodné stanice spojují rozvod tepla podle potřeby a hygienický rozvod teplé vody do jedné kompaktní instalační jednotky.
Jednoduché připojení k rozvodu topení a pitné vody, ohřev pitné vody na průtokovém principu, zjednodušení montáže: prefabrikované bytové rozvodné stanice spojují rozvod tepla podle potřeby a hygienický rozvod teplé vody do jedné kompaktní instalační jednotky.

V topném modulu ovlivňuje integrované vysoce účinné oběhové čerpadlo také rozvod tepla, nezávislý na tlaku v rozvodné síti. Výměník tepla a vnitřní potrubní rozvod jsou dimenzovány tak, že stanice je vhodná pro provoz s nízkoteplotními systémy, jako jsou například tepelná čerpadla. Množství různých variant kromě toho umožňuje napojení na dvou-, tří – nebo čtyřvodičové rozvody, takže stanice může být připojena také do energetických systémů, skládajících se z kombinace vysokoteplotního a nízkoteplotního systému.

Díky koncepci regulace a dimenzování vodovodních součástí zůstávají ztráty tlaku na primární i sekundární straně nepatrné. Jsou tak možné vyšší výkony čerpání než u mechanicky řízených stanic. Například u přívodní teploty topení 55 °C a nastavené teplotě rozváděné teplé vody 45 °C je dosahován čerpací výkon 20 l/min. Díky tomu je stanice vhodná i pro použití v obytných jednotkách s vysoce jakostním sanitárním vybavením.

Možnost konfigurace pro jakoukoli montážní situaci

Malá stavební hloubka 110 mm umožňuje instalaci bytové rozvodné stanice s malou potřebou prostoru i tenkých v příčkách u prefabrikovaných budov. Předmontované instalace pro rozvod topení a ohřev pitné vody do samostatných rozvodných skříní nebo na základní desky lze podle daného objektu a montážní situace libovolně uspořádat jako kombinované stanice nebo jednotlivé moduly.

Topný modul a modul pro pitnou vodu tak mohou být na příklad instalovány i navzájem odděleně. Kombinované provedení je možné kvůli snadnější montáži rozložit na dvě části.


Taconova Group AG
logo Taconova Group AG

Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.