Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Revitalizace náměstí a odvodnění u stanice metra Malostranská

Součástí revitalizace parku u stanice Malostranská na pražském Klárově byla i citlivá rekonstrukce zpevněných přístupových ploch do metra.

Z Malostranské vede pouze jeden vestibul, takže při velkém náporu cestujících je prioritou také jejich bezpečný a bezbariérový pohyb. Součástí splnění tohoto požadavku je i správný návrh řešení odvodnění.

Tohoto úkolu se ujal Projekční tým MEA Water Management, který připravil vizualizace zpevněných ploch, včetně umístění žlabů.

Veřejné prostranství je součástí památkově chráněné zóny, takže k výslednému vzhledu náměstí se vyjadřovali také zástupci Národního památkového ústavu. Jejich cílem bylo zachovat řemínkovou dlažbu z původního návrhu ploch kolem metra.
Pro památkáře připravil tým MEA také vyvzorkování různých druhů roštů.

Samotné odvodnění bylo řešeno žlaby MEADRAIN EN 2000, EN 1500 a nízkými žlaby ENF 2000 MINI. Nízké žlaby byly v některých místech kladené do čtvercových půdorysů.

Tyto žlaby jsou z polymerického betonu, který umožňuje vyrobit konstrukci nízké hmotnosti, ale současně je velmi pevná, odolná proti mrazu i chemikáliím. Svod dešťové vody byl navržen do integrovaných svislých nátrubků.

Pro zakrytí byly vybrány designové litinové rošty s podélnými pásnicemi. Rošty jsou připevněny rychlouzavíracím systémem Profix, který se jednoduše instaluje a díky němu je snadná i údržba.
Ke zvýšení kvality veřejných prostranství patří vždy také individuální návrh jejich odvodnění. Při této práci se tým MEA zabývá nejen funkční stránkou systému, ale investorům a architektům pomůže najít i esteticky zajímavou variantu odvodnění a dalšího zužitkování dešťové vody.

Více o odvodňovacích žlabech MEADRAIN EN/ENS na
www.mea-group.com/cz-wma/cs/products/odvodnovaci-zlab-meadrain-en-ens/


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...