Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Směšování nebo oddělování teplot

Třícestné směšovací ventily NovaMix Value od firmy Taconova se používají zejména pro spolehlivou ochranu proti opaření u zařízení pro teplou pitnou vodu a k omezování teploty médií pro okruhy podlahového vytápění. V roce 2018 uvedla Taconova novou verzi osvědčeného termostatického směšovacího ventilu s rozsahem regulace od 20 °C do 50 °C. Toto provedení je k dispozici v rozměrech DN 15 až DN 25 a nahrazuje dosavadní směšovací ventil NovaMix Standard (s teplotním rozmezím od 20 °C do 40 °C).

V instalacích pitné vody omezují směšovací ventily NovaMix vysoké teploty teplé vody na konstantní teplotu odběru. Díky teplotní odolnosti do 100 °C (se zabudovanou zpětnou klapkou do 90 °C) jsou směšovací ventily vhodné především pro solární ohřev teplé vody, kde i při velmi vysokých teplotách zásobníků zaručují spolehlivé směšování teplot. V plošných topných systémech směšovací systém díky vysoké přesnosti regulace zajišťuje dodržování maximální teploty přiváděného média. Dalším příkladem oblastí možného využití je zvyšování průtoku ve zpětném sběrači v okruzích kotlů na tuhá paliva, kde se směšovač používá k oddělování teplot.

Přesné nastavení smíšené teploty

Termostatické směšovací ventily NovaMix Value společnosti Taconova zajišťují v mnoha aplikacích techniky budov přesně regulované směšování či oddělování teplot.
Termostatické směšovací ventily NovaMix Value společnosti Taconova zajišťují v mnoha aplikacích techniky budov přesně regulované směšování či oddělování teplot.

Směšovací ventily NovaMix pracují s termostatickým expanzním prvkem, a nevyžadují tedy žádnou další pomocnou energii. Velký zdvih vřetena umožňuje jemně vyvážené nastavení teplot. Nátěr zabraňující tvorbu vodního kamene a snadno vyměnitelný tepelný regulační prvek zajišťují snadnou údržbu armatury.

Modrý regulační kryt lze aretovat, aby se zabránilo nechtěné změně nastavené teploty. Při výpadku přívodu studené vody regulační prvek automaticky přeruší přívod teplé vody. Stejně jako doposud jsou směšovací ventily k dostání se zabudovanou klapkou zabraňující zpětnému toku. Podle provedení jsou na výběr plynule nastavitelná regulační pásma od 20–50 °C, 20–70 °C, 30–70 °C a 45–65 °C (dimenzovaná podle DIN EN 15092). Pro velká průtoková množství do 102 l/min je sortiment doplněn variantou NovaMix High Capacity 70 (20–70 °C).

Více informací

Taconova Group AG | cesko-slovensko@taconova.com

Taconova Group AG
logo Taconova Group AG

Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.