Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dotace nově i na projektovou přípravu kanalizací a ČOV

Nově je možnost získat dotaci na pořízení potřebné dokumentace pro výstavbu kanalizace, čistírny odpadních vod nebo její intenzifikaci. Zároveň prodlužujeme příjem žádostí do 31. března 2021.

Nová čistírna odpadních vod v Dolním Městě, ilustrační obrázek, foto Asio
Nová čistírna odpadních vod v Dolním Městě, ilustrační obrázek, foto Asio

Plánujete v následujících letech výstavbu kanalizace, čistírny odpadních vod nebo její intenzifikaci?

Výzva si klade za cíl nastartovat čerpání finančních prostředků v novém programovém období 2021–2027, a to podporou přípravy projektů v oblasti vodohospodářské infrastruktury, které budou následně podány v Operačním programu Životní prostředí. Žadatel tak získá nejen dotaci, ale i dostatek času na zpracování kvalitního projektu. S aktualizací výzvy je možné nově žádat na samostatnou projektovou přípravu na výstavbu kanalizace či výstavbu/modernizaci čistírny odpadních vod, nikoli pouze jako součást komplexních projektů. Je tak možné podpořit dílčí realizace vodohospodářských projektů.

Pozor na povinnost příjemce průběžně předkládat dílčí výstupy projektové přípravy

Další důležitou změnou je povinnost příjemce průběžně předkládat dílčí výstupy projektové přípravy, čímž se zajistí, že chystaný projekt bude v souladu s připravovanými podmínkami přijatelnosti v OPŽP 2021–2027. Předejde se tak chybně podaným projektům a zajistí se úspěšné čerpání dotace v připravovaném programovém období.

Na přípravu a podání žádosti mají zájemci nově více času. Příjem žádostí ve výzvě 3/2020 byl prodloužen až do 31. března 2021 do 14 hodin. V případě vyčerpání alokace může být příjem žádostí ukončen dříve.

 
 
Reklama