Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Madla a úchyty společnosti AZP Brno s.r.o.

Pomůcky pro bezproblémový pohyb imobilních osob se staly od roku 2018 nedílnou součástí výrobního programu společnost AZP. Pohyb starších, invalidních či jinak imobilních osob ulehčuje řada podpěrných madel, sklopných úchytů, sprchových sedátek, sedátek a stoliček do vany či nastavitelných sklopných zrcadel. Různé tvary madel umožňují, vybrat si takový výrobek, který nejvíce odpovídá požadavkům uživatele a stavebnímu charakteru místnosti, kde je nutno madlo umístit.

Samozřejmostí je pro nás nabídnout různé povrchové úpravy madel, či zakrytování kotvících šroubů.


Kde a jakým způsobem madla využít?

Zákonná pravidla kdy, kde a jak využívat madla jsou uvedena ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Využití madel je rozličné, a nejde vždy jen o zákonné požadavky, ale mnohdy i o „obyčejný“ komfort. Na níže uvedených obrázcích zakreslili způsoby nejčastěji využívaných umístění madel v koupelnách a toaletách. Madla najdou svoje uplatnění i na chodbách, u dveří, u schodů atd. Využití madel je opravdu různorodé.

Výpis z vyhlášky 398/2009 Sb. kde je popsáno, umístění madel je doplňkem tohoto článku.

Jakým způsobem madla využít je patrno i z níže uvedených obrázků

Využití invalidních madel v koupelně
Využití invalidních madel v koupelně
Využití madel ve sprchách
Využití madel ve sprchách
Využití madel na toaletách
Využití madel na toaletách

Certifikace

Certifikát je jedním se základních ukazatelů, že madlo, které hodláme instalovat má vlastnosti, které od něj očekáváme.

Výrobky společnosti AZP lze využít ke splnění požadavků vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 398/2009 S. o obecných technických požadavcích, které zabezpečují bezbariérové využití staveb.

Produkty splňují ustanovení ČSN EN 12182:2012 Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Obecné požadavky a metody zkoušení.

Vlastnosti produktů splňují požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění NV č. 312/2005 Sb. 551212 4

Certifikát samotný je k dispozici na stránkách https://azp.cz/reseni/madla-pro-invalidy/.

Jaké typy madel u AZP můžete najít?

Madla pro invalidy rovná, krátká

Madla pro invalidy rovná, krátká

Nejpoužívanějším druhem invalidních madel (invalidních držadel), jsou krátká rovná madla pro využití v koupelnách, toaletách nebo na krátkých schodech. Délku madel lze zvolit od 300 mm do 1200 mm po 100 mm krocích.

Madla pro invalidy rovná, dlouhá, s kotvením na třech místech

Madla pro invalidy rovná, dlouhá, s kotvením na třech místech

Popis
Prodloužený typ invalidních, rovných, madel s kotvením na koncích i ve středu madla, pro využití v koupelnách, toaletách nebo na schodech. Délku madla je 1500 mm.

Pevná podpěrná madla

Podpěrná madla ve tvaru písmene U jsou nezbytnou pomůckou používanou na podporu pohybu u umyvadel a toalet. Standardní délky madel jsou 600 mm a 900 mm. Madla U se vyrábí ve variantě s držákem toaletního papíru nebo bez něj s třemi variantami povrchových úprav.

Pevné madlo U bez držáku toaletního papíru
Pevné madlo U bez držáku toaletního papíru
Pevné madlo U s držákem toaletního papíru
Pevné madlo U s držákem toaletního papíru

Sklopná podpěrná madla

Sklopná podpěrná madla ve tvaru písmene U jsou nezbytnou pomůckou používanou na podporu pohybu u umyvadel a toalet. Po sklopení madla lze zvětšit prostor kolem toalety. Standardní délky madel jsou 600 mm a 813 mm. Sklopná madla se vyrábí ve variantě s držákem toaletního papíru nebo bez něj s třemi variantami povrchových úprav.

Sklopné madlo bez držáku toaletního papíru
Sklopné madlo bez držáku toaletního papíru
Sklopné madlo s držákem toaletního papíru
Sklopné madlo s držákem toaletního papíru

Sklopné úchyty

Sklopné podpěrné úchyty, rovné, tvarem podobné malému písmenu h, jsou nezbytnou pomůckou používanou na podporu pohybu u umyvadel a toalet. Po sklopení madla lze zvětšit prostor kolem toalety. Standardní délka madel je 760 mm. Sklopná madla h se vyrábí ve variantě s držákem toaletního papíru nebo bez něj s třemi variantami povrchových úprav.

Sklopný úchyt bez držáku toaletního papíru
Sklopný úchyt bez držáku toaletního papíru
Sklopný úchyt s držákem toaletního papíru
Sklopný úchyt s držákem toaletního papíru

Madla do sprch

Madlo ve sprchovém koutě je mnohdy nezbytnou pomůckou k bezpečnému pohybu pro obtížně se pohybujícího člověka. Zejména kluzké prostředí sprchy ke prostředí se zvýšeným rizikem uklouznutí. Madlo ve sprše mnohdy ocení všichni, bez rozdílu pohyblivosti. Madla do sprch se vyrábí ve dvou variantách, rohové madlo či rohové madlo s opěrou.

Rohové madlo do sprchy
Rohové madlo do sprchy
Rohové madlo do sprchy s opěrou
Rohové madlo do sprchy s opěrou

Vanové madlo

Vana se na první pohled nejeví jako nejvhodnější pro hygienu osob s omezenou pohyblivostí, nicméně vanu má doma snad každý, a ne všichni hned začnou provádět stavební úpravy a přestavby. Ideálním řešení je použití vanového madla.

Vanové madlo
Vanové madlo

Sprchová a vanová sedátka

Mimo madel je nezbytným vybavením do sprchy i sprchové sedátko. Stejné paralela je i mezi vanou a vanovým sedátkem. Bezpečným posazením hendikepované osoby při sprchování se výrazně zvýší bezpečnost a současně i pohodlí sprchující se osoby. Dle velikosti a možností sprchy lze vybírat ze závěsných i samostatně stojících sedátek a stoliček. Vanové sedátko je uzpůsobeno standardizovaným rozměrům van.

Sedátka se vyrábějí v následujících variantách

  • Sprchové sedátko závěsné
  • Sprchové sedátko sklopné
  • Sprchové sedátko sklopné s opěrnou nohou
  • Stolička do sprchy
  • Sedátko do vany
Sprchové sedátko závěsné
Sprchové sedátko závěsné
Stolička do sprchy
Stolička do sprchy
Sedátko do vany
Sedátko do vany

Sprchové sedátko závěsné sklopné
Sprchové sedátko závěsné sklopné

Nástěnná opěrná držadla

Nástěnná opěrná držadla nejsou blíže specifikována do jaké čísti budovy je nejvhodnější je umístit. Pomáhají lidem všude tam, kde je potřeba. Variantně lze použít pravoúhlá opěrná madla nebo madla úhlová s 60° nebo 120° úhlem ohybu.

Nástěnné opěrné držadlo
Nástěnné opěrné držadlo
Nástěnné úhlové držadlo 60°
Nástěnné úhlové držadlo 60°
Nástěnné úhlové držadlo 120°
Nástěnné úhlové držadlo 120°

Opěrná a podpěrná madla

Opěrná madla lze využít všude tam, kde nutné vytvořit podporu k pohybu, opěru ke snadnému vstávání z invalidního vozíku, oporu při jakékoliv činnosti. Prostor k využití madel je opravdu široký. Provedení madel je buď stacionární, kotvení je provedeno ke zdi i k podlaze nebo nástěnné, kotvení madla je do zdi.

Opěrné madlo ukotvené do podlahy
Opěrné madlo ukotvené do podlahy
Podpěrné madlo ukotvené do zdi
Podpěrné madlo ukotvené do zdi

Úchyty k umyvadlům

Pro pohodlné a bezpečné užití umyvadla je vhodné umyvadlo doplnit madly o které se může uživatel opřít bez rizika vytržení umyvadla ze zdi. Madla k umyvadlům lze instalovat z obou stran umyvadla a celé umyvadlo doplnit o kryt sifonu, zabraňující nechtěnému poškození odpadu například invalidním vozíkem.

Kombinovaný úchyt k umyvadlu
Kombinovaný úchyt k umyvadlu
Ochrana sifonu
Ochrana sifonu

Zrcadla pro invalidy

Pro sedícího člověka je téměř nutností mít nad umyvadlem výklopné zrcadlo, které si sám upraví do takového úhlu, aby se v něm viděl dle své potřeby. Z tohoto důvodu nabízíme i výklopná zrcadla, která splňují i tento požadavek. V nabídce je i jeden druh klasického zrcadla, pro ty zákazníky, pro které je výklopné zrcadlo nadbytečností.

Zrcadla pro invalidy

Madla, úchyty i zrcadla se vyrábí v povrchových úpravách

  • Bílá, komaxitovaná
  • Lesklá
  • Kartáčovaná (matná)

S krytkami kotvících šroubů nebo bez krytek.

Více informací invalidním programu společnosti AZP najdete na našich webových stránkách https://azp.cz/kategorie/madla/.

Na úplný závěr se vrátíme k vyhlášce 398/2009 Sb. Níže je uveden výpis základních bodů týkajících se umístění madel v prostorách uzpůsobených pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí.


Výpis z vyhlášky 398/2009 Sb.

Jedná se o citaci, jednotlivé kapitoly jsou označeny tak, jak je najdete v samotné vyhlášce v příloze č. 3 :

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce

1. Vstupy do budov

1.1.4. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.

2. Bezbariérové rampy

2.1.6. Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

3. Dveře

3.1.3. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.

4. Okna

4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením

Okna s parapetem nižším než 500 mm v komunikačních prostorech a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. U požadovaného výhledu může uvedenou funkci plnit vizuálně kontrastní madlo ve výši 1100 mm.

5. Hygienická zařízení a šatny

Záchod

5.1.3. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.

5.1.6. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou.

U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.

U záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s využitím asistence musí být obě madla sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm.

Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

5.1.11. Je-li vana umístěna podél zdi, musí být na této zdi opěrné vodorovné madlo délky nejméně 1200 mm ve výšce 100 mm nad lícem vany a svislé madlo délky nejméně 500 mm umístěné nejvýše 200 mm od vanové baterie.

Sprchové kouty a sprchové boxy

5.1.12. Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm × 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm.

Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. Doporučuje se použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem.

Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm × 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním.

V dosahu ze sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

5.1.13. V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. Doporučuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou.

6. Prostory a zařízení

6.1.3. Před bazénovým zvedákem nebo zvýšeným okrajem bazénu musí být manipulační plocha o průměru nejméně 1500 mm. Tento okraj musí být 400 až 500 mm vysoký a 300 až 400 mm široký. Přes celou šířku okraje musí být umístěno nejméně jedno madlo. Vzdálenost případných dvou madel musí být 600 mm. Madlo nebo madla musí být řešena v návaznosti na střed manipulační plochy. Hladina vody v bazénu smí být nejvíce 200 mm pod tímto okrajem.


AZP Brno s.r.o.
logo AZP Brno s.r.o.

Výrobce nerezového (i antivandal) a bezdotykového sanitárního zařízení, senzorové baterie, automatické pisoáry, bezdotykové sprchy. Nerezové podlahové žlaby, umyvadla, dřezy, umývací žlaby, výlevky, nerezové záchody a pisoáry. Zpoplatnění vstupů, praček, ...