Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Silnice a mosty se již dnes bez kompozitních konstrukcí neobejdou

Silnice, dálnice, mosty a jejich přidružené objekty se v současné době již neobejdou bez kompozitních konstrukčních prvků. Tuto skutečnost potvrzuje i nedávno otevřený obchvat u Olbramovic na silnici I/3 (E55). Nosné konstrukce, tvořené z kompozitních profilů, jsou pevné a lehké. Vydrží mráz, sníh i chemickou údržbu silničního povrchu bez poškození. Nekorodují a mají minimální nároky na údržbu.

Přidružené objekty u Olbramovického obchvatu z kompozitu

U dlouho očekávaného obchvatu ve Středočeském kraji byly kompozitní prvky MEA smysluplně využity pro propustky, přivaděče nebo chodníky, které jsou vybaveny kompozitní konstrukcí, dále zábradlí nebo rošty u obslužných a únikových schodišť. Povrch u pochozích schodišť a lávek je s protiskluzovou úpravou.


Z kompozitního materiálu se vyrábí nejen standardní bezpečnostní prvky pro pohyb osob kolem silnic. MEA vyrábí konstrukce i podle individuálních specifikací.

Kompozitní mostní vnější sběrný a odtokový žlab na I38

Rekonstrukce mostu u Mladé Boleslavi na silnici I38 v délce cca 500 metrů si vyžádala výměnu vnějšího odtokového žlabu, který pobírá dešťovou vodu ze vtokových vpustí po celé délce mostu a ta je pak svedena na konci mostu do jímky. Stávající nevyhovující plechový žlab byl zaměněn za kompozitní sběrný žlab MEA. Firma MEA vyrobila na zakázku a instalovala podélný kompozitní U-profil 400×400 mm, který byl vždy po 6 metrech spojován nerezovými přírubami. Musel se zde řešit jak rádius vertikální, tak také horizontální. Vnější otevřený kompozitní žlab je upevněn na rektifikovatelné konzole k zajištění plynulého spádu. Minimální nosnost žlabu je navržena na 120 kg/m, aby unesl i váhu pracovníků při údržbě. Kompozitní materiál byl zvolen pro svou nízkou váhu a výbornou odolnost vůči solím a počasí.

Více informací o MEA kompozitních prvcích na https://www.mea-odvodneni.cz/mea-kompozity/kategorie/5


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...