Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rozhovor: Odvodnění parkovišť a recyklace vody

Parkovací místa zabírají v našich městech obrovské plochy. Problematické na parkovacích stáních je i to, že se jedná o zpevněnou plochu s minimální možností vsakování vody. S přívalovými dešti a problémy se suchem je možno bojovat právě vhodným návrhem parkovišť a parkovacích domů. Zachycení a využití vody z parkovišť má ale své technické požadavky. Řešením jsou systémy MEA.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Hostem ve studiu estav.tv byl Ing. Jan Ochec, ze společnosti MEA Water Management, která se zabývá systémy pro odvodnění, zachytávání a přečištění vody a jejího vracení zpět do přírody.

Na okrajích měst se většinou staví parkovací domy, vícepodlažní parkoviště. Na takových se využívají především systémy na zachytávání vody odkapávající z automobilů. Zvláště v zimních měsících je množství úkapové vody velmi významné a odvést se musí, nestačí spoléhat na to, že se vypaří. Z jednoho auta může odkapat až pět litrů vody.

„Například v obchodních domech nesmí kvůli bezpečnosti provozu a chození s nákupními vozíky vznikat kaluže. Do těchto staveb lze dobře využít systémy žlabů MEA PG, které mají nízkou stavební výšku, jsou snadno čistitelné a nezasahují příliš do konstrukce stavby,“ uvádí Jan Ochec.

Voda se těmito žlaby odvádí do jímek, odkud se přečerpává nebo v případě malého množství vody může vysychat i přímo ve žlabech.

U parkovacích míst pod širým nebem – tedy na volné ploše je potřeba řešit zase problémy s dešťovou vodou a kontaminovanou vodou z aut, aby neznečišťovala své okolí ropnými látkami, oleji nebo těžkými kovy. Takovou vodu je nutné přečistit, následně ji přepouštět do retenční nádrže nebo jako požární vodu, popřípadě ji zasáknout poblíž parkoviště. To však vyžaduje prostor pro technologie a retenční plochy.

Nejsložitější případy jsou například skladové areály. Prostor je omezený, musí být maximálně komerčně využit a nezbývá prostor pro krajinářské prvky vhodné ke vsakování vody. „Pak lze umísťovat technologie i pod skladovací plochy. Řešení však musí být únosné, aby po dobu své plánované životnosti i přes padesát let vydržely i zatížení způsobené kamiony atp. Tato všechna řešení umí MEA dodat,“ uvádí Jan Ochec a dodává: „Vždy musíme rozlišovat typ užití, pokud tvoříme řešení pro zasakování vody na zahradu rodinného domu používáme jiné technologie než pro průmyslový areál.

 
 
Reklama