Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seminář s odborníky na téma HDV – Brno

Ve spolupráci s městem Brnem se konal seminář na téma adaptace na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury. Šlo o unikátní příležitost sdílet poznatky a zkušenosti s odborníky v ČR, kterým jsou svěřovány úkoly národního zájmu.

Ukázka revitalizace Staré Ponávky v Komárově
Ukázka revitalizace Staré Ponávky v Komárově

Bob Marley, jamajský zpěvák, skladatel, hudebník: „Někteří lidé cítí déšť. Ostatní jen zmoknou.“

Rád bych upřel vaši pozornost na debatu či seminář konaný ve spolupráci s městem Brno na velmi aktuální téma našich měst, naší celé země. Jedná se o adaptaci na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI). Jde o unikátní příležitost sdílet poznatky a zkušenosti s odborníky, kteří patří k nejlepším v ČR a jsou jim svěřovány úkoly národního zájmu. Jsou spoluautory jedinečných koncepčních dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu pro několik velkých měst v ČR a akčního plánu pro aplikaci MZI v ČR. Účastníci debaty se budou moci dozvědět nejenom jejich nejnovější poznatky, ale hlavně praktické zkušenosti se zaváděním systémových opatření MZI do života měst a využívání dotací na tato opatření. Po dlouhé době leckdy neplodných debat je dobré, že se konají akce, kde naleznete zcela reálné odpovědi na spousty otázek, které jsou nasnadě. Příklady z praxe a reálné návody jsou ukázkou toho, že možná řešení existují a fungují. Proto neopomeňte tento náhled, který je doplněný sadou srozumitelných a podnětných pdf přednášek jednotlivých aktérů. Kdo si chce udělat jasno, získat inspiraci a načerpat podněty, srovnat si myšlenky, je zde více než na správném místě. Seminář byl určen pro zástupce veřejné správy, včetně odborné a široké veřejnosti.

Celá akce se konala v aule Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně 15. 9. 2020, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Náš portál TZB-info zde plnil roli mediálního partnera.

Teoretická část

Teoretickou část zahájil úvodním slovem Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH s.r.o.

Zásady hospodaření s dešťovou vodou a legislativa

Příčiny a důsledky urbanizace umocněné klimatickými změnami
Příčiny a důsledky urbanizace umocněné klimatickými změnami
Příčiny a důsledky urbanizace umocněné klimatickými změnami

Příčiny a důsledky urbanizace umocněné klimatickými změnami

První na řadě byl Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D. z FS ČVUT v Praze. Jeho příspěvek nikoho nenechal na pochybách, že zde nejsme zbytečně. Po nezbytných příkladech příčin a důsledků urbanizace, která je umocněna klimatickými změnami, přišly na řadu opatření ke změnám včetně legislativního rámce, o který je možné se v současnosti opřít. To vše včetně metodických nástrojů HDV a navrhovaných postupů řešení.

Ukázky opatření, řešení příčin a důsledků na obnovu vodního koloběhu
Ukázky opatření, řešení příčin a důsledků na obnovu vodního koloběhu
Ukázky opatření, řešení příčin a důsledků na obnovu vodního koloběhu

Ukázky opatření, řešení příčin a důsledků na obnovu vodního koloběhu

Zásady zelené infrastruktury

Nejvýznamnější prvky ZI – trávníky a louky
Nejvýznamnější prvky ZI – trávníky a louky
Nejvýznamnější prvky ZI – zelené střechy
Nejvýznamnější prvky ZI – zelené střechy
Nejvýznamnější prvky ZI – stromy
Nejvýznamnější prvky ZI – stromy

Neméně zajímavý příspěvek měl odborník na zeleň, dendrolog David Hora, DiS. – Treewalker, s.r.o. Kontinuita celého tématu semináře byla znát i v promíchání a návaznostech témat. Což bylo dobře.

Podpora infiltrace – modelace terénu
Podpora infiltrace – modelace terénu
Provzdušnění půdy
Provzdušnění půdy
Způsob distribuce a retence vody
Způsob distribuce a retence vody

Zásady modré infrastruktury (hospodaření s dešťovou vodou)

Zeleň kontra inženýrské sítě
Zeleň kontra inženýrské sítě
Systémová řešení MZI v uličním profilu
Systémová řešení MZI v uličním profilu
Katalog opatření MZI pro města
Katalog opatření MZI pro města

Následně se zhostil svého příspěvku Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH s.r.o. Zde se dalo postřehnout praktické využití různých řešení a příkladů z praxe v podobě výkresové dokumentace doplněné fotografiemi realizací a vizualizacemi vizí. Diskuze se vedla nad ukázkou řešení dešťových vod pro město Plzeň, včetně metodických podkladů.

Nová technická řešení pomocí panelů TTE
Nová technická řešení pomocí panelů TTE
Ukázky osazení panelů TTE
Ukázky osazení panelů TTE
Ukázky osazení panelů TTE
Ukázky osazení panelů TTE

Po nezbytné přestávce na vstřebání první části a občerstvení došlo na praktickou část. O to příjemnější zjištění, že tato část postihovala příklady z Brna.

Praktická část

Každá kapka vody se počítá

Ukázka revitalizace Staré Ponávky v Komárově – původní stav
Ukázka revitalizace Staré Ponávky v Komárově – původní stav

Ukázka revitalizace Staré Ponávky v Komárově – původní stav
Výsledný stav
Výsledný stav

Ing. Alexandra Koutná, Veřejná zeleň města Brna, p.o., představila projekty, realizace a opatření na využití srážkové vody v městské zeleni v Brně. Vzhledem k tomu, že všichni zúčastnění se mezi sebou více či méně znali, bylo dobré vidět interaktivní reakce na živá témata. Příklady z praxe ukazovaly možnosti realizace zvětšování nezpevněných ploch umožňujících vsakování, provzdušnění půdního horizontu, injektáž hydrogelu a další možnosti přímo z praxe v Brně, ukázky z parku na Špilberku propustných zpevněných ploch a cestiček s odvodem do ploch zeleně, propustné zpevněné plochy s prokořenitelným prostorem pod povrchem. Skvělý příklad byla ukázka revitalizace Staré Ponávky v lokalitě nad sídlištěm Komárov.

Ukázka revitalizace Staré Ponávky v Komárově – výsledný stav
Ukázka revitalizace Staré Ponávky v Komárově – výsledný stav
Ukázka revitalizace Staré Ponávky v Komárově – výsledný stav

Ukázka revitalizace Staré Ponávky v Komárově – výsledný stav

V další části proběhla debata, která doladila některé otázky, které vznikly v průběhu semináře. Diskuzí nad praktickými příklady modro-zelené infrastruktury nás provedl Ing. Vojtěch Bareš.

O tom, že příspěvky byly velmi korektní a propracované, se můžete přesvědčit v příloze PDF. Organizace semináře byla i přes nelehké covidové období skvělá.

Poděkování za příspěvky:


Zásady hospodaření sdešťovou vodou a legislativa (pdf)
ZELENÁ infrastruktura města (pdf)
Zásada modrozelené infrastruktury (pdf)
Počítáme s vodou …každá kapka vody se počítá (pdf)

 
 
Reklama