Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Program Dešťovka bude vyhlášený v průběhu dubna 2017

Podle ministra Brabce bude program zaměřen na využívání dešťové vody na zálivku, splachování, využití upravené šedé odpadní vody na zálivku, anebo jako vody užitkové a na opatření na retenci a zasakování srážkových vod.

Nový program pro občany na hospodaření s dešťovou vodou „Dešťovka“, který je určen hlavně pro vlastníky rodinných domů, vyhlásíme v průběhu dubna 2017, " řekl ministr Brabec v pořadu Rozstřel 16. ledna 2017.

Aktualizace 27. 4. 2017: Dotační program Dešťovka vyhlášen, podrobnosti naleznete zde

Naším cílem je motivovat občany k využívání dešťové vody, a to především tam, kde je to opravdu potřeba. Bude zaměřený na využívání dešťové vody na zálivku, splachování, využití přečištěné odpadní vody na zálivku, anebo jako vody užitkové a na opatření na retenci a zasakování srážkových vod, uvádí se v prioritách ministra životního prostředí Brabce.

Systémy zadržující vodu budou podporovány jen v oblastech výrazně postižených suchem

"Nerozhodujeme podle ceny vody, chceme začít v oblastech, kde v létě vyschly studny a voda se musela dovážet v cisternách", řekl ministr Brabec v pořadu Rozstřel.
  • Resort bude dotovat až 50 % investic a do pilotního programu vloží v první fázi až 100 milionů Kč.
  • Žadatelé od státu získají až 60 000 Kč
Uvažuje se o rozdělení dotací do tří kategorií:
  • spoluúčast státu 50 %, nejvýše 20 000 Kč: pořízení nádrže na dešťovou vodu na zahradu o objemu min. 2000 l např. pro zalévání v době sucha. Podpora se vztahuje na koupi nádrže, ale i na projekt, instalaci, čerpadlo nebo rozvody. O podporu bude možné žádat pouze v místech, která v posledních letech opakovaně trpěla nedostatkem pitné vody. Zvýhodněny budou i obce, kde platí zákazy zalévání či napouštění bazénů.
  • spoluúčast státu až 60 000 Kč: využití dešťové vody a upravené šedé vody např. pro splachování. Vyšší částka je adekvátní nutným stavebním zásahům, samosttanému vodovodnímu rozvodu pro užitkovou vodu a náročnějším technologiím.

Ministr mluvil o tomto typu dotací již v lednu 2016, kdy konstatoval, že éra "vodního blahobytu" v České republice skončila. Tehdy porovnával dotace na hospodaření s vodou k tehdy odstartovaným kotlíkovým dotacím: "V Zelené úsporám se bavíme o 20 miliardách korun, tady (v Modré) zatím jen o stovkách milionů. Ty jsme schopni zafinancovat ze Státního fondu životní prostředí," uvedl ministr. Aby měla dotace na vodu větší efekt, musela by se podle něj dostat k miliardovým částkám. Budoucnost financování programu prý ukáže zájem veřejnosti a obcí.

Voda v krajině

Podle Brabce se pak letos budou realizovat projekty zlepšující retenci vody v krajině. „Jde především o tůně, rybníky, mokřady nebo úpravu vodních toků zpět do jejich přirozeného stavu,“ MŽP připravuje také protierozní vyhlášku, zaměřenou na hospodaření na zemědělské půdě.
„V České republice dnes zadržuje jen polovinu z 9 miliard m3 vody, které by byla schopná normálně pojmout. Díky lepšímu hospodaření zemědělců bude půda schopná zadržet vodu, místo aby ji spláchl první přívalový déšť.“, zmiňuje se rovněž v prioritách ministra Brabce.

Už v roce 2014 vznikla z iniciativy ministra Brabce mezirezortní komise VODA-SUCHO, která se okamžitě začala zabývat projekty, jež nás na sucho lépe připraví. Je potřeba zvládnout mnoho legislativních úkolů, realizovat výzkumné projekty, ale také provádět okamžitá řešení, která pomohou udržet vodu v krajině.

Komentář výrobců k aktuální situaci

Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.

Ocenitelné je, že jsme se začali jako společnost touto tématikou zabývat, i když se nedá říct, že by vhodná zařízení již nebyla na našem trhu. Tím, že budeme využívat dešťovku na zalévání, splachování a praní ušetříme nejen vodu, ale i životní prostředí díky úspoře pracích prášků a např. menšímu zasolení půdy atd. Těch návazností je tam povícero a díky za každý krůček k udržitelnosti. Ale co je možná ještě důležitější, doufejme, že MŽP tím i signalizuje, že se chce touto tématikou vážně zabývat, a že spolu s dotacemi přijdou ruku v ruce změny v legislativě a v jednání vodoprávních úřadů a stavebních úřadů, které „rozdávání“ peněz podpoří tak, jak je to, co se týká recyklace signalizováno např. ve Vodním zákoně.

Způsoby využití srážkové vody a šedých vod a požadavky na kvalitu vyčištěných šedých vod by pak měly být v duchu zásad udržitelnosti doporučeny a popsány např. i ve stavebních předpisech například ve Stavebním zákoně a případně i ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, aby nedocházelo k nedorozuměním při povolování staveb a různému výkladu u různých úřadů. Vzory pro stanovení podmínek lze již najít v řadě zahraničních předpisů. Co se týká např. šedých vod, propracované jsou např. americké předpisy (viz NSF/ANSI 350 – 2014), ale nejen ty. Co se týká praktického využití dešťovky i tam je kde se učit. Jsou země, které standardně využívají dešťovku i na osobní hygienu nebo po filtraci dokonce přípravu jídel viz Nový Zéland nebo Austrálie.


Rostislav Hellstein, Hellstein spol. s r.o.

Vítáme jakoukoliv podporu zpětného využití dešťové či znečištěné vody. Doporučujeme však vždy komplexní návrh vhodného řešení také s využitím moderních technologií čištění odpadních vod. V případě že totiž nastane několikaměsíční období sucha, pak dešťová voda není k dispozici a systém není efektivní. Pokud však systém akumulace vody doplníme o korektní čistírny odpadních vod, vytváří si 5 členná domácnost automaticky cca 500 litrů kvalitní zálivky denně i v období sucha a není tolik závislá na počasí.


Ing. Jan Ochec, MEA Water Management s.r.o.

O osvětu i systémy pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou se snažíme již přes dvacet let. To, že MŽP obrátilo pozornost veřejnosti na nutnost rozumného využívání dešťové vody, je dobrá zpráva. Výše dotací je sice oproti jiným programům nízká, ale domnívám se, že možná důležitější je sdělení pro občana - starejme se o vodu a půdu.
Ucelené systémy, které dokážou vodu zachytit, vyčistit mechanickou a biologickou cestou od nebezpečných látek a vrátit zpět do půdy nebo domácnosti, by se měly stát standardním projektovým řešením.


 
 
Reklama