Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bytové vodoměry - zkušenosti z praxe správce bytových domů v Praze

Osazení podružných vodoměrů aktuálně není povinné, určitě se dlouhodobě vyplatí, ale s nákladem na ověřování je třeba počítat a náklady na něj rozpočítat do celých 5 let provozu vodoměru. S úsporou díky měření souhlasí i Vladimír Svozil z firmy Enerfis, odhaduje ji na 10 až 20 % v dlouhodobém horizontu.

Následující text je reakcí na článek Vodoměry v bytech, kde autor Ing. Zdeněk Žabička mimo jiné konstatuje, že osazování podružných vodoměrů prokazatelně šetří vodu. Náklady na měření odebrané vody se pohybují v řádu jednotek procent ceny za odebranou vodu. Někteří obyvatelé bytů, kteří jednou za pět let musí zaplatit ověřování vodoměrů, jsou nepříjemně překvapeni fakturou v řádech tisíců korun.

Hodnoty, ze kterých vychází výpočet srovnávající náklady na vodu a náklady na vodoměry, neodpovídají aktuálně platným číslům, výpočet je proveden nepřesně. Rád bych blíže upřesnil údaje, ze kterých by výpočet měl vycházet. Využívám praktické zkušenosti a příklady z praxe správce bytových domů v regionu Hl. m. Praha.

  • Vyhláška 428/2001 Sb. uvádí směrné číslo spotřeby 35 m3 (tedy nikoliv 56 m3 – uvedeno 168 m3/3 os.)
  • Poměr spotřeby vody (SV:TV) se pohybuje v rozmezí od 55:45 do 75:25 (pozn. autora: Při správě domů jsem zatím nenarazil na dům s větší spotřebou teplé vody než studené.).
  • Uváděná cena teplé vody 700 Kč za m3 je silně nadsazená. Když se podívám na ceny od Pražské teplárenské pro dům, kde se měří zvlášť ohřev teplé vody, nedostanu se s cenou na více než na 300 Kč za m3.

V kopii faktury je příklad za dva různé domy:


V domech, kde mají vlastní kotelnu, tak bude cena za teplou vodu ještě nižší.

Náklady za vodu (teplou i studenou) na osobu a rok tedy nepřesáhnou 25.000 Kč. Dá se očekávat, že budou cca 4 x menší.

Na druhou stranu i náklady na vodoměry nebudou tak vysoké, jak uvádí autor článku Vodoměry v bytech. Cena za výměnu vodoměrů začíná už od 500 Kč (včetně montáže) a měla by se rozpočítat do 5 let. Samozřejmě první instalace vodoměrů bude dražší (individuálně podle nutných stavebních úprav a celkové situace v objektu).

Osazení podružných vodoměrů snižuje spotřebu vody, na tom se s autorem článku shodneme, i přesto, že v propočtech vycházíme každý z velmi odlišných hodnot. Závěr je obdobný: I když osazení podružných vodoměrů aktuálně není povinné, určitě se dlouhodobě vyplatí.

V praxi vidím, že domy bez bytových vodoměrů mají spotřebu vody podstatně vyšší (obvykle kolem 20 %, v některých případech je spotřeba vody vyšší až o 60 %). Součtem spotřeby na bytových vodoměrech de facto kontroluji vodoměr patní a není to řídký jev, že tento ukazuje špatně.

Monitoring spotřeby vody

O názor na problematiku měření požádala redakce i Vladimíra Svozila, jednatele Enerfis s.r.o.

K návratnosti monitoringu řekl:

Monitoring jakékoli energie i vody se z naší zkušenosti vždy vyplatí. V dlouhodobém horizontu se jedná o úsporu 10-20 % z celkové spotřeby na danou energii jenom tím, že jednak zvýšíte povědomí o spotřebě samotné, což vyvolá psychologický efekt, kdy lidé se začnou chovat hospodárněji a druhým faktorem je možnost včas odhalit plýtvání způsobené mechanickou či jinou závadou.

Odhalíte včas protékající WC a peníze na monitoring máte rychle zpět

Ohledně vody máme z našich projektů zkušenost s prasklou přípojkou vody u administrativního komplexu. Jednalo se o začínající včas odhalený únik cca 1m3 vody denně. Díky on-line nepřetržitému monitoringu a automatickému upozornění na havárii, tak byly ušetřeny prostředky v řádu desetitisíců ročně. Tyto prostředy daný monitoring bez problému majiteli zaplatí. Stejně tak je velmi jednoduché odhalovat úniky vody např.v kancelářských prostorech, kdy náměry o víkendu odhalí netěsnící armatury, protékající toalety či kapající kohoutky. Silně protékajícím WC může za den protéci až 1500 litrů vody a např. kapajícím kohoutkem 20 litrů vody denně tedy dejme tomu 7,3 m3 ročně což činní cca 400 Kč/rok. Pro představu investice do bytového vodoměru s bezdrátovým radiovým odečtem po W-Mbus činní cca 950 Kč s DPH.

Co se týče spotřeby samotné, vždy záleží na typu provozu a také roční době. V zimně obecně klesá spotřeba vody. U námi monitorovaných komerčních objektů (obchodní centra) se jedná o pokles 15-20% vlivem roční doby. U klasických administrativních provozů tento jev není tak markantní a těchto budov ovlivňuje spotřebu nejvíce jejich obsazenost.

 
 
Reklama