Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

K čemu lze použít snímač tlaku - PumpMeter

S mottem "Nahlédněte hluboko dovnitř vašeho čerpadla" uvedla firma KSB na trh inovativní příslušenství ke svým čerpadlům. PumpMeter měří nepřetržitě tlak na sání a výtlaku čerpadla, vypočítává dopravní výšku čerpadla a znázorňuje tyto hodnoty na displeji. Odpadá tedy nutnost instalace manometrů a přitom lze lépe identifikovat případný problém celého zařízení, například otopné soustavy.

S mottem „Nahlédněte hluboko dovnitř vašeho čerpadla“ uvedla firma KSB na trh jako příslušenství svých čerpadel přístroj, který v sobě sdružuje několik praktických funkcí:


 • snímač tlaku na sání a výtlaku čerpadel
 • výpočet tlakové diference a aktuální dopravní výšky čerpadla
 • převodník naměřených hodnot na analogový signál 0–10 V / 4–20 mA nebo na protokol Modbus
 • zobrazení naměřených hodnot na displeji, včetně přibližné indikace provozního bodu čerpadla
 • možnost stažení zátěžového profilu čerpadla za určité období.

PumpMeter měří nepřetržitě tlak na sání a výtlaku čerpadla, vypočítává dopravní výšku čerpadla a znázorňuje tyto hodnoty na displeji. Odpadá tedy nutnost instalace manometrů a přitom lze lépe identifikovat případný problém celého zařízení – například otopné soustavy.

Rozdělení charakteristické křivky čerpadla do 4 úseků
Rozdělení charakteristické křivky čerpadla do 4 úseků

PumpMeter je naprogramován vždy na konkrétní typ čerpadla a z dané charakteristické křivky čerpadla si vypočítá provozní bod, ve kterém čerpadlo právě běží. Na displeji se tento provozní bod zobrazí jako jeden ze 4 úseků charakteristické křivky:

 • extrémně nízký průtok (< 0,3 Qopt), nevhodný pro trvalý provoz
 • nízký průtok (0,3 až 0,7 Qopt), s potenciálem úspory energie
 • optimální průtok (0,7 až 1,2 Qopt)
 • přetížení (> 1,2 Qopt).

V průběhu provozu čerpadla se díky shromažďování všech údajů sestaví profil zatížení, který na připojeném servisním počítači poskytne informaci o skutečného způsobu provozu čerpadla za určité časové období. To umožňuje navrhnout opatření na úsporu energie – například dodatečné vybavení čerpadla frekvenčním měničem.

PumpMeter je určen pro čerpadla KSB řady Etaline, Etanorm a Etabloc, a sice


Propojení snímače tlaku s počítačem
Propojení snímače tlaku s počítačem
 • buď ve variantě s frekvenčním měničem (vestavěným PumpDrive nebo externím měničem jiné značky), v tomto případě je využita je využita jeho funkce převodníku signálu naměřeného diferenčního tlaku jako vstupní informace pro PI-regulátor frekvenčního měniče.
 • nebo s klasickým normovaným motorem s konstantními otáčkami, zde pak slouží PumpMeter jen jako místní informace na displeji nebo připojeném notebooku, popřípadě je možné naměřené hodnoty předat na centrální pult obsluhy formou analogového signálu 4–20 mA/0–10 V nebo Modbusem přes rozhraní RS 485.

Výhledově se počítá s použitím PumpMeteru i na další typové řady KSB.

PumpMeter – inteligentní snímač tlaku umístěný na čerpadle
PumpMeter – inteligentní snímač tlaku umístěný na čerpadle

Přístroj je napájen 24 V DC buď z výstupu na frekvenčním měniči, nebo lze použít z nabídky příslušenství konvenční síťový zdroj 24V/750 mA, umístěný na lištu rozvaděče. Komunikace se servisním PC je možná přes rozhraní RS232. Motto „Nahlédněte hluboko dovnitř vašeho čerpadla“ tak v sobě shrnuje základní funkci tohoto výrobku: PumpMeter podává informace o tom, co se děje uvnitř čerpadla.

PumpMeter je:

Informativní

 • Na displeji se střídavě zobrazuje tlak na sání, na výtlaku a tlaková diference nebo dopravní výška
 • Výpočet a zobrazení aktuálního provozního bodu na místě
 • Záznam zátěžového profilu na základě sběru všech dat během provozu čerpadla
Poradci KSB Vám rádi pomohou při interpretaci provozních údajů a při využití potenciálu úspor energie
Poradci KSB Vám rádi pomohou při interpretaci provozních údajů a při využití potenciálu úspor energie

Energeticky efektivní

Při významném potenciálu úspor energie čerpadla: zobrazení ikony energetické účinnosti (EFF) na displeji

Jednoduchý

Jednoduché uvedení čerpadla a kontrolní jednotky čerpadla do provozu díky montáži z výrobního závodu

Cenově výhodný

PumpMeter je se všemi svými funkcemi cenově výhodnější než běžné měřící přístroje, jako např. manometry nebo převodníky tlaku a jejich montáž