Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

KSB AG představuje svůj rozsáhlý program čerpadel a armatur pro hygienické čerpání

Dodávky čerpadel a armatur společnost realizuje buď přímo konečnému odběrateli nebo prostřednictvím velkých montážních firem, kde jsou armatury součástí celku, případně systému, který je realizován na klíč. Kompletní nabídka (nejen armatur) je dostupná na portále společnosti www.ksbpumpy.cz.

Hlavním tématem je pět konstrukčních řad čerpadel pro potraviny Vitachrom, Vitacast, Vitastage, Vitalobe a Vitaprime. Ať už se jedná o čerpání rmutu, transport mladiny nebo čerpání produktů v hygienickém oboru výroby, díky velkému počtu variant se těmito čerpadly dají splnit téměř všechny úkoly, které vyvstávají při transportu tekutých nebo viskózních potravin. Protože nemají mrtvý prostor, lze všechna čerpadla velmi dobře čistit a sterilizovat. K dobrým schopnostem CIP/SIP přispívá také to, že konstrukční součásti, které jsou ve styku s médiem, jsou vyrobeny z elektrolyticky leštěné, vysoce kvalitní nerezové oceli. To minimalizuje četnost procesů čištění. Všechny použité elastomerové součásti mají schválení FDA.

Mimoto předvádí KSB na příkladu čerpadla Etabloc, jak identifikovat možnosti energetických úspor s řídicí jednotkou PumpMeter a jak snižovat náklady za energii se systémem regulace otáček PumpDrive. Díky přizpůsobení čerpacího výkonu skutečné potřebě mohou podniky ročně uspořit až miliardy kilowatthodin elektrické energie.

Kromě mnoha konstrukčních řad čerpadel dává německý výrobce také nahlédnout do svého velkého programu armatur. Vystavovaný membránový ventil SISTO-B se ideálně hodí pro použití v hygienických a sterilních oborech nápojového a potravinářského průmyslu. Jeho součásti jsou vyrobeny výlučně z vysoce legovaných austenitických materiálů. Tělesa armatur nemají mrtvý prostor a lze je beze zbytku vyčistit. Použitím „vícecestných armatur“ lze realizovat velmi komplexní zařízení bez „mrtvých“ konců rozvětvení potrubí.

„Vitacast E“, jedna z pěti konstrukčních řad čerpadel potravin od KSB, které budou k vidění na veletrhu BRAU Beviale 2011 v Norimberku
„Vitacast E“, jedna z pěti konstrukčních řad čerpadel potravin od KSB, které budou k vidění na veletrhu BRAU Beviale 2011 v Norimberku
Membránový ventil SISTO-B se ideálně hodí pro použití v hygienických a sterilních oborech nápojového a potravinářského průmyslu
Membránový ventil SISTO-B se ideálně hodí pro použití v hygienických a sterilních oborech nápojového a potravinářského průmyslu

Novinka – čerpadlo pro teplonosná média Etanorm SYT s novým odvzdušňovacím zařízením nazvaným „VenJet“

V Karlsruhe na WTT-Expo 2011 představila společnost KSB poprvé své čerpadlo pro teplonosná média Etanorm SYT s novým odvzdušňovacím zařízením nazvaným „VenJet“.

Čerpadlo pro teplonosná média Etanorm SYT od KSB s novým odvzdušňovacím zařízením VenJet (KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal)
Čerpadlo pro teplonosná média Etanorm SYT od KSB s novým odvzdušňovacím zařízením VenJet (KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal)

To slouží k tomu, aby se těkavá látka nebo vodní pára nedostaly během provozu do blízkosti kluzného ložiska a mechanické ucpávky. Konstrukční řada je dalším vývojovým stupněm v praxi již prověřeného čerpadla Etanorm SYA. Konstrukční zlepšení zvyšují robustnost nových agregátů. Čtyři žebra vyztužila tlakové víko v prostoru teplotní spáry a redukovala tímto způsobem ohřívání ložiskového kozlíku. Tento prostor tak zůstane navzdory horkým médiím zřetelně pod kritickými teplotami. Nové SYT je vybaveno také dvojitou mechanickou ucpávkou v tandemovém uspořádání a quenchem. Uzavírací ventil BOACHEM ZXY/ ZYA nachází využití především v případě agresivních médií a sterilních páru u průmyslových zařízení a provozní technologie, v technickém zařízení budov nebo v potravinářském průmyslu.

Použita je normální mechanická ucpávka krátké konstrukce. S touto variantou mohou být bezpečně čerpána i kritická média, jejichž tlak par při provozní teplotě překračuje hodnotu 1 baru.

Jako reprezentant programu armatur pro teplonosná média slouží konstrukční řada z lité oceli NORI 40. Ty se postarají svým proudění příznivým vnitřním tvarem o velmi nízké tlakové ztráty a tím o nižší energetické náklady při provozu zařízení s teplonosnými médii. Vedle těchto armatur nabízí výrobce také vlnovcové ventily, zpětné armatury a filtry ze sférické litiny.

Kromě čerpadel vyrábí společnost KSB AG ve svých kmenových výrobních závodech v Německu, Francii a Lucembursku celou paletu armatur pro nejrůznější průmyslová odvětví a pochopitelně i pro energetiku. Na český trh jsou armatury distribuovány prostřednictvím firmy KSB – PUMPY + ARMATURY, s. r. o., koncern. Tradice, která letos sahá celých 140 let do minulosti, se osvědčila i na českém trhu především v oblastech těžebního, potravinářského, chemického a petrochemického průmyslu či vodohospodářství a těžké energie, kde mají armatury KSB dobrý zvuk díky své spolehlivosti a minimálním nárokům na údržbu. Komplexní nabídka společnosti jasně dokazuje, jak široké spektrum výrobků a služeb je společnost díky dvacetiletým zkušenostem s požadavky českého trhu schopna nabídnout. Níže vybíráme pro ilustraci dvě z vybraných aplikací.

Spolehlivost a flexibilita v té nejlepší podobě: BOAX-B od KSB

Také při nejrůznějších aplikacích pro průmysl a pro technická zařízení budov je ve svém živlu. Jednoduchou montáží, provozem bez nutnosti údržby a největší možnou flexibilitou při výběru druhu ovládání (ruční s pákou, ruční s převodovkou a ovládacím kolem, pneumatický nebo elektrický pohon) je BOAX-B pro uživatele optimálním řešením. Elastomerová manžeta podle konceptu AMRING© z výroby KSB navíc zaručuje absolutní těsnost. Vyrobeno bez azbestu, FCKW, PCB a substancí narušujících smáčení laku. Svým širokým rozsahem použití, jednoduchou obsluhou a technikou na nejvyšší úrovni odráží BOAX-B rozsáhlé know-how KSB.

Uzavírací klapka BOAX-B
Uzavírací klapka BOAX-B

Uzavírací klapka BOAX-B splňuje nejrůznější požadavky na zařízení tohoto typu a může být z tohoto důvodu bez komplikací použita v nejrůznějších aplikacích. Tvar a vzhled elastomerové manžety podle konceptu AMRING© zaručuje absolutní těsnost a permanentní disponibilitu zařízení. Klapka BOAX-B se vyznačuje jak jednoduchou montáží, tak i rychlou a pohodlnou obsluhou. Standardní provedení klapek BOAX-B jsou vhodná pro celou řadu médií, jako jsou např. voda, topný olej, oleje a plyn. Svou vysokou výkonnost prokazuje BOAX-B u vodovodních potrubních soustav při zásobování vodou, zavlažování i dopravě odpadních vod.

K tomu je ložiskový kozlík vybaven mezistěnou, která v prostoru mechanické ucpávky vytvoří přídavný prostor pro quench. Za tímto účelem je použita normální mechanická ucpávka krátké konstrukce. S touto variantou mohou být bezpečně čerpána i kritická média, jejichž tlak par při provozní teplotě překračuje hodnotu 1 baru. Jako reprezentant programu armatur pro teplonosná média byla v Karlsruhe k vidění konstrukční řada z lité oceli NORI 40. Ta se postarají svým prouděním příznivým vnitřním tvarem o velmi nízké tlakové ztráty a tím o nižší energetické náklady při provozu zařízení s teplonosnými médii. Vedle těchto armatur ukázal výrobce také ještě vlnovcové ventily, zpětné armatury a filtry ze sférické litiny.

BOACHEM ZXA/ZYA – uzavírací ventil s ucpávkou z ušlechtilé oceli

Uzavírací ventil s ucpávkou z ušlechtilé oceli
Uzavírací ventil s ucpávkou z ušlechtilé oceli
  • dlouhá životnost a vysoká funkční bezpečnost – ucpávky prostřednictvím vřetene s dříkem předem leštěným válečkem;
  • bezpečné utěsnění – žádné protékání těsnicího kruhu díky oboustranně zapouzdřenému těsnění víka;
  • dostatečná bezpečnost a ochrana proti samovolnému vystřelení – pomocí sériového zpětného těsnění.

Standardní varianty ventilu se vyznačují vlastnostmi, jako je použití do −60 °C, obsahují hřebenové těsnění víka, ukazatel polohy a neobsahují olej a tuk.

Dne 18. září bylo výrobci čerpadel a armatur, společnosti KSB, 140 let. Výrobu zahájil v roce 1871 zakladatel firmy Johannes Klein za podpory Friedricha Schanzlina, Augusta Beckera za pomoci 12 zaměstnanců na části dnešních prostor firmy ve Frankenthalu. Dnes patří KSB s více než 15000 zaměstnanci, s výrobními závody na všech kontinentech a s obratem kolem 2 miliard Euro k vedoucím světovým výrobcům odstředivých čerpadel a armatur.

V ČR zastupuje koncern KSB společnost KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, která v tomto roce oslavila 20. výročí.