Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novinky ve zdravotní technice 2012 -seminář STP

Název akce: Novinky ve zdravotní technice 2012
Druh akce: seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - Odborná sekce Zdravotní a průmyslové instalace
Datum konání: 7.3.2012 - Praha, 8.3.2012 - Brno
Místo konání: Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
Brno - Hotel International, Husova 16
Vložné (s DPH): členové STP - 958 Kč, ostatní 1208 Kč
Hodnocení ČKAIT: Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

Srdečně Vás zvu na každoroční odborný seminář sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Již tradičně se jedná o rekapitulaci aktuálních novinek a informace k připravované legislativě. V letošním roce jsou připravena témata jak z oblasti kanalizace, tak z vnitřního vodovodu. Konečně bude dlouho očekávaná norma pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení, blíží se EN 806 část 5 - požadavky na provoz a údržbu vnitřního vodovodu. A přidáme 2 technická témata jako pomůcku pro projektanty - návrh podtlakového odvodnění plochých střech a přečerpávání odpadních vod.

Seminář je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a pro všechny, kdo potřebují aktuální informace k vnitřním vodovodům a k řešení likvidace odpadních vod.

Těším se na viděnou
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborný garant semináře

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 09.15 Zahájení
09.15 - 12.30 I. blok - kanalizace
 • Zdeněk Kovařík: Projektování podtlakového odvodnění střech,
 • Co je úkolem projektanta? Zásady návrhu a data pro dodavatele, zodpovědnost za návrh, údaje v projektu a co je na montážní firmě. Technické detaily řešení Glynwed.
 • Ing. Zdeněk Žabička: Podtlakové odvodnění střech v praxi
 • Poučení z dobrých a „nedobrých“ příkladů.
 • Ing. Jakub Vrána, Ph.D.: Přečerpávání odpadních vod
 • Správná volba materiálu, návrh čerpadla a řešení podle normy.
 • Ing. Petr Vacek: Wilo – praktické příklady nejmodernějších přečerpávačů a tlakových stanic
 • Ing. Jakub Vrána, Ph.D.: Nová norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení je připravena k vydání
 • Konečně! Co v ní opravdu je?
 • Ing. David Šídlo: Čerpadla Grundfos pro dezinfekci (Oxiperm Pro) a kompaktní přečerpávací stanice Solololift2
12.30 - 14.30 II. blok - vodovod
 • Ing. Zdeněk Žabička: Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod
 • Důsledky nevhodné volby materiálu na konkrétním příkladu v Brně. Poučení z praxe.
 • Jiří Hýsek: Kemper - novinky v řešení pro hygienu vody
 • Ing. Ivana Attlová: Novinky v materiálech potrubních rozvodů Wavin Osma
 • Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal: Konečný návrh EN 806 část 5 - požadavky na provoz a údržbu vnitřního vodovodu
 • EN 806, 5. část je v konečném návrhu a nyní se připomínkuje závěrečný návrh technické zprávy o prevenci před nárůstem Legionelly ve vnitřních vodovodech. Na co se máme připravit?
14.30 -15.00 Diskuse
15.00 Předpokládaný závěr semináře

Přestávka na kávu a občerstvení bude během I.bloku, cca v 11.00 h.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

1. Datum a místo konání

7. 3. 2012 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
8. 3. 2012 Brno - Hotel International, Husova 16

2. Účastnický poplatek

Pro členy Společnosti pro techniku prostředí 958 Kč (1150 včetně DPH)
Pro ostatní 1208 Kč ( 1450 včetně DPH)

Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět mají vstup zdarma. Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována podle platných předpisů. Cena semináře je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací semináře a občerstvení.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Partneři semináře:


STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...