Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výroba prefabrikovaných koupelen

Prefabrikovaná koupelna je betonová buňka, modul šitý na míru každé stavby. Výrobce udává, že rentabilita použití těchto koupelen je při vzdálenosti stavby do jednoho tisíce kilometrů od výrobny a počet více jak třiceti kusů. To předurčuje tento výrobek pro větší stavby s opakujícími se podlažími či sekcemi.

O prefabrikovaných koupelnách HBS CZ s. r. o. (Hellweg Badsysteme) jste si na TZB-info mohli přečíst již dříve (http://voda.tzb-info.cz/zarizovaci-predmety/6573-modulove-koupelny nebo také http://www.tzb-info.cz/6128-modulove-koupelny-plus-pro-investory). Tento článek Vám přiblíží výrobní proces koupelnových modulů. Firma HBS CZ s. r. o. je vyrábí v areálu výrobny betonových prefabrikátů Prefa Praha a. s.

Prefabrikovaná koupelna je betonová buňka, modul šitý na míru každé stavby. Výrobce udává, že rentabilita použití těchto koupelen je při vzdálenosti stavby do jednoho tisíce kilometrů od výrobny a počet více jak třiceti kusů. To předurčuje tento výrobek pro větší stavby s opakujícími se podlažími či sekcemi. V České republice zatím nenalezneme jedinou realizaci, avšak export do zemí západní Evropy je velmi rozsáhlý. V zahraničí používají tyto výrobky pro výstavbu hotelů, domovy důchodců, nemocnic. Toto know-how však lze užít i pro rozměrnější moduly na studentské koleje či věznice, kde je buňka o velikosti celého pokoje i s hygienickým zařízením. Velikost buňky je limitována pouze rozměry dopravního přostředku.

Proces výroby

S využitím prefabrikované koupelny je nutno počítat již ve fázi návrhu stavby. Ideální je situace, kdy instalační jádro probíhá svisle, bez jakýchkoli odboček. Také je možné s výhodou využít levé a pravé varianty koupelny, které spolu sousedí a jádro tvoří tak společně. Je vhodné, aby bylo přístupné v každém podlaží z chodby. (viz obr. 8)

Po vypracování návrhu koupelny se vytvoří prototyp, který se dle představ architekta doladí s veškerými detaily (spárořez obkladů, typ baterie atd.). Na tomto základě se rozjede sériová výroba.


Obr. 1 - Sériová výroba, v této hale se interiér koupelny obloží a osadí zařizovacími předměty

Nejprve se vytvoří kovové bednění vnitřních povrchů. Na toto "kopyto" se navaří bednění oken a dveří, osadí se veškeré vývody elektroinstalace, připraví se výztuž a spojovací plechy.


Obr. 2 - Příprava před betonáží
 
Obr. 3 - Příprava před betonáží

Následně se stěny přiklopí vnějším bedněním a zalijí betonem. Stěny mají standardně šířku 50 mm, a montují se na připravené podlahy běžně v tloušťce 80 mm až 120 mm. (ve výrobě však byla i buňka s podlahou tloušťky 40 mm) Tyto podlahy je možno dle návrhu libovolně vyspádovat. Vytvrzení betonu trvá 7 hodin.

Stěny, stropy a podlahy jsou samostatné kusy (dle výrobního projektu a velikosti se dílce mohou odlít i např. dvě steny do L společně, stěna se stropem apod.), které se následně spojují přivařením na připravené plechy. Připravena jsou i přepravní oka pro uchycení jeřábu.


Obr. 4 - Detail montážního oka pro zavěšení na jeřáb
 
Obr. 5 - Detail svařovaného spoje pomocí příložných plechů (horní proveden, dole zatím nepřivařeno)

Po svaření celé buňky se provede hydroizolační nátěr a započne se s finálními pracemi. Osadí se okna, zařizovací předměty, zrcadla, svítidla, madla, provede se obložení a výmalba. Napojení na instalace je vyvedeno z vnější strany do jádra, kde je schována například i nádrž na vodu pro splachování WC.


Obr. 6 - Pohled skrz okno do sestavené buňky koupelny
před nástupem dokončovacích prací

Koupelna je uvnitř kompletní. Každý dělník má přesné instrukce a systém kontroly kvality odvedené práce. Je možno rychle překontrolovat velké množství koupelen a zjištěné závady včas opravit.


Obr. 7 - Osazené okno z mléčného skla (koupelna pro hotelový pokoj)
 
Obr. 8 - Levá a pravá varianta koupelny, vyvedené instalace do budoucí společné šachty

Hotová zkontrolovaná koupelna je uzavřena a uzamčena provizorními dveřmi z OSB desky a zabalena. Následně se naloží na vlak či nákladní automobily a na stavbě se pomocí jeřábu osadí na potřebné místo. Osazuje se na pryžové podložky. Jediné co je potřeba udělat k jejímu uvedení do provozu, je z vnější strany napojit rozvody elektřiny, vody a kanalizace.

Problémy s jakými se musí výrobce modulových koupelen vypořádat, vycházejí především ze skutečnosti, že se přepravuje hotový výrobek uvnitř obložený keramikou popřípadě s výplněmi otvorů. Tuhost buňky s takto tenkými stěnami nebude nikterak velká, proto je nutné používat tmely, které dovedou přenést tvarové změny podlahy a stěn při přepravě aby nedošlo k popraskání obkladů či skleněných výplní.

 
 
Reklama