Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací - odborný kurz

U zkoušení vodovodu a kanalizace existují odlišnosti, různá praxe a mnoho otazníků. Postup by měl být součástí smlouvy nebo v projektové dokumentaci. V září se v Praze a Brně bude konat kurz pro projektanty, techniky i montážní firmy včetně praktických ukázek.

Potrubí pod stropem, administrativní budova, ilustrační obrázek, foto redakce
Potrubí pod stropem, administrativní budova, ilustrační obrázek, foto redakce

Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací


Odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s TZB-info a sekcí Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí.

Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, kde účast je hodnocena 1 kreditním bodem a hodnocena 5 body Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR Technik CTI ČR pro zkoušení vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace č. j.: VK 978-80-2019

3. 9. 2019 Brno / 10. 9. 2019 Praha

Odborný garant: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno
Poděkování společnosti E S L, a.s. za zapůjčení zkušebních panelů

  • 3. září 2019, místo konání Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno
  • 10. září 2019, místo konání ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 41, Praha 6

Zkoušení vnitřní kanalizace
Zkoušení vnitřní kanalizace vodou (zejména svodného potrubí) není problém a je podrobně popsáno v normě pro vnitřní kanalizaci. Zkoušení připojovacího a odpadního potrubí je problematické. V národní normě je stanovena tato zkouška pouze na vyžádání. Pokud ji investor vyžaduje, montážní firma stanoví cenu této zkoušky.

Zkoušení vnitřních vodovodů
Bude rozebrána praxe a předpisy při zkoušení pro nový vnitřní vodovod, rozšíření vnitřního vodovodu, rekonstrukci nebo výměnu části vnitřního vodovodu, opravy vnitřního vodovodu a odlišnosti podle materiálů potrubí. Z důvodů možných odlišností a různé praxe se doporučuje, aby způsob provedení tlakové zkoušky byl uveden ve smlouvě (pokud není podrobný popis provedení tlakové zkoušky uveden v projektové dokumentaci), pouhý odkaz na ČSN není dostačující, aby se zabránilo případným sporům s objednatelem.

PROGRAM KURZU

09:30Prezence účastníků
10:00Zahájení semináře – Ing. Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR / Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a předsedkyně odborné sekce zdravotní a průmyslové instalace STP.
I. BLOK
10:10Zkoušení vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 –Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně, předseda sekce Oborové CTI ČR

Prohlídka potrubí, tlaková zkouška potrubí vodou (zkušební postupy A, B, C podle ČSN EN 806-4), tlaková zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem podle ČSN 75 5409, konečná tlaková zkouška podle ČSN 75 5409, vzorové protokoly o zkouškách a vzor zápisu o prověření zakázaného propojení podle ČSN 75 5409.
10:40Praktické provádění zkoušek – Ing. Zdeněk Žabička

Utěsňovací prvky potrubí pro tlakové zkoušky potrubí, důsledky nesprávného provádění nebo vynechání zkoušky, některé vady, oceňování zkoušky, předávání vnitřního vodovodu.
11:20Praktická ukázka tlakové zkoušky potrubí (vnitřního vodovodu) na panelu společnosti E S L, a.s.
11:30Závěrem dopoledního bloku přidejte do diskuze své zkušenosti
11:45OBČERSTVENÍ
II. BLOK
12:30Zkoušení vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760 –Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně, předseda sekce Oborové CTI ČR

Technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí, zkouška plynotěsnosti nebo vodotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí, tlaková zkouška výtlačných potrubí vodou, vzduchem nebo inertním plynem, vzory zápisů o zkouškách.
13:10Praktické provádění zkoušek – Ing. Zdeněk Žabička

Utěsňovací prvky, zkoušení svodných potrubí, odpadních a připojovacích potrubí, oceňování.
13:50Praktická ukázka tlakové zkoušky potrubí (vnitřního vodovodu) na panelu společnosti E S L, a.s.
14:10Závěrečná diskuze

Obsah tematických bloků je připraven tak, aby posluchačům vytvořil ucelený obraz dané problematiky. Moderovaná diskuse poskytne dostatek času pro zodpovězení dotazů z řad účastníků kurzu. Mezi jednotlivými bloky bude dostatek času pro neformální diskuze a vzájemnou výměnu informací a udržování osobních kontaktů.

Časy přednášek a bloků jsou orientační. Během celého kurzu bude možnost prohlédnout si novinky ze sortimentu prezentujících firem v prostorách přednáškového sálu. Registraci účastníků zajišťuje sekretariát CTI ČR. Při registraci získá účastník rovněž formulář Anketa. Vyplněnou Anketu odevzdejte při převzetí certifikátu CTI ČR.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

  • 3. září 2019, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno
  • 10. září 2019, ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 41, Praha 6
ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZA KURZ:
  • Pro členy CTI ČR …………900,- Kč
  • Pro nečlena CTI ČR ……1 500,- Kč
Platební podmínky:

V ceně účastnického poplatku je zahrnuto občerstvení, odborné přednášky a doprovodné materiály (ISBN 978-8086208-22-0). Ceny za účastnický poplatek jsou uvedeny bez DPH.
V případě neúčasti přihlášeného účastníka nebo jeho náhradníka budou materiály přihlášeným účastníkům zaslány poštou. Na tyto služby Vám bude vystaven daňový doklad po úhradě vložného na účet č. 84907514/0600, uzávěrka je do 20.8.2019. Vložné se nevrací.

Kontakt na pořadatele:
Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.,
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, tel. +420 541 120 565., mobil:+420 730 190 840, cti@cechtop.cz, www.cechtop.cz

Poznámka: Změny v programu jsou vyhrazeny.