Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Wilo se mění – od čerpadel k zákaznickým řešením

V rozhovoru pro TZB-info představuje Jan Cidlinský, ředitel společnosti Wilo CS, změny, které mění nabídku a ovlivňují i vztahy se zákazníky tohoto tradičního dodavatele čerpací techniky.

V polovině roku 2018 byla zahájena úprava vnitřních prostorů české pobočky společnosti Wilo v Čestlicích. Na pozvání vedení firmy jsme se byli za TZB-info podívat, jak vypadalo tehdejší pracovní prostředí, abychom měli srovnání s budoucím. Další pozvání přišlo v lednu 2019. Naše původní představa, že vstoupíme do zcela jiné budovy, se naplnila jen z části. Jistě, leccos bylo změno, ale to hlavní se neodehrává jen v pozici viditelného na první pohled, ale v systému práce. Proč, o jaké změny jde, jak jsou důležité, o tom hovoří Jan Cidlinský, který společnost WILO v České a Slovenské republice vede od 1. ledna 2017.

Josef Hodboď, TZB-info:
Odbornými médii, především zahraničními, proběhly informace o revolučních změnách, které WILO připravuje. O jaké změny se jedná:

Jan Cidlinský, Wilo CS:
Společnost Wilo sídlící v Německu v současnosti pracuje na výstavbě nového kampusu. Záměrně nehovoříme o výrobním areálu. Protože stávající systém výroby založený na historické manufaktuře z devatenáctého století, který postupnými racionalizačními a modernizačními kroky včetně automatizace řady operací dosáhl na svůj vrchol. Proto se mění celý koncept výroby. Většina vedoucích průmyslových podniků se začíná připravovat na éru průmyslu 4.0 a v tomto směru lze o Wilo hovořit jako o průkopníku. Výstavba kampusu započala před dvěma lety a letos v něm bude zahájena výroba. Celý projekt bude dokončen v roce 2022. Odvaha Wilo vsadit na plně digitální řešení všech vazeb je mj. předmětem mezinárodního uznání a Wilo je dáváno jako příklad digitálního leadra a to nejen v našem odvětví.

Obr. 3D animace budovaného kampusu Wilo v Dortmundu
Obr. 3D animace budovaného kampusu Wilo v Dortmundu

Josef Hodboď, TZB-info:
Co je hlavním znakem nového konceptu výroby?

Jan Cidlinský, Wilo CS:
Přecházíme od pojetí montáže na pásu, kde člověk za pracovní směnu dělá jeden typ operace k montáži jednoho čerpadla člověkem. Řadu drobných, monotónních operací přebírají automaty a na člověka zbývá to nejzajímavější, finální montáž čerpadla. Cílem je zvýšit uspokojení z pracovní činnosti. Pro každého je mnohem důležitější a potěšující, když ví, že za směnu smontoval třeba 50 čerpadel pro konkrétního zákazníka, než když kdyby to bylo například 350 anonymních polotovarů. Na první pohled je to těžko pochopitelné, ale jako globální firma si od tohoto procesu slibujeme zásadní zvýšení produktivity. Stávající procesy jsou dnes plně optimalizovány a další posun už prostě není možný. Takže jedinou a zásadní brzdou je motivace lidí. A tu chceme posílit.

Obr. Každý člověk se ve svém zaměstnání musí dobře cítit, protože jinak i přes slušné finanční ohodnocení ztrácí motivaci, říká Jan Cidlinský
Obr. „Každý člověk se ve svém zaměstnání musí dobře cítit, protože jinak i přes slušné finanční ohodnocení ztrácí motivaci,“ říká Jan Cidlinský

Josef Hodboď, TZB-info:
Nebylo by nejjednodušším řešením zvýšit mzdy?

Jan Cidlinský, Wilo CS:
Dostatečná výše mzdy je základem, aby ve Wilo lidé rádi pracovali, ale není pravda, že s růstem mzdy roste stejně rychle i výkon, loajalita k firmě, zaangažovanost na celkové prosperitě firmy. Vedení naší společnosti, i já osobně, věříme, že jen finanční motivace nestačí. Každý člověk se ve svém zaměstnání potřebuje především dobře cítit. Pokud tento pocit nemá, i přes skvělé finanční ohodnocení ztrácí motivaci. Wilo patří od svého založení v roce 1872 stejné rodině. A její členové již po generace uvažují v dlouhodobé perspektivě, i na desítky let dopředu. Za přednost považují, když ve firmě pracují lidé dlouhodobě. Dosažení tohoto cíle jen výší odměny není možné. Lidé potřebují vědomí, že něco tvoří, že jejich práce má smysl a přináší jim uspokojení. Aktuální novinkou z prosince 2018 je, že Dr. Jochen Opländer, akcionář a čestný předseda dozorčí rady WILO SE a zakladatel Nadace Wilo, jmenoval za svého nástupce CEO WILO SE, Olivera Hermese. Ten řídí firmu globálně již od roku 2006, takže tak významného ocenění se dočkal po 12 letech.

Josef Hodboď, TZB-info:
Promítají se všechny revoluční změny i v činnosti české pobočky?

Jan Cidlinský, Wilo CS:
Systém řízení dceřiných společností Wilo, není zcela rigidní. Oproti jiným mezinárodně působícím korporacím máme poměrně dost volnosti v rozhodování. A navíc je to součástí naší firemní kultury. Proto nemusíme automaticky přijímat a realizovat všechna opatření a změny, která probíhají a proběhnou v novém kampusu. Vybrali jsme si jen některé aspekty, které hodnotíme pro naši organizaci jako přínosné. Tento způsob řízení vnímám osobně v korporátním prostředí jako naprosto unikátní.

Dovolte, abych zmínil jeden konkrétní případ, jak jsme zlepšili pracovní prostředí pro naše zaměstnance. Pokud u nás budete na návštěvě delší dobu, tak si asi povšimnete, že někteří lidé si na chvíli změní pracovní polohu ze sezení na stání, nebo naopak. Nové pracovní stoly na všech pracovištích jsou vybaveny motorickým pohonem umožňujícím rychlou změnu pracovní plochy. A proč jsme do stolů investovali? Příčinou civilizační choroby, bolesti zad, je práce u stolu bez pohybu. Takže jsme vytvořili předpoklad k tomu, aby naši lidé mohli svou pracovní polohu změnit. To je jedna ze změn viditelných na první pohled.

Méně viditelné, ale důležité změny probíhají na úrovni digitalizace všech procesů a interní/externí komunikace. A proč do všech těchto věcí investujeme? Chceme docílit plné digitalizace informací a jejich okamžité sdílení s našimi zákazníky a obchodními partnery. Dlouhodobým cílem je pro nás zákaznická loajalita, a na té se musí tvrdě pracovat. Spokojený zaměstnanec, digitální procesy a skvělý zákaznický servis jsou toho jen dobrým základem.

Obr. Pohodlná změna výšky pracovního stolu je jedním ze symbolů zvýšené péče o pracovníky u Wilo. Kamera v popředí snímku patří týmu TZB-info, který na místě natáčel informační video.
Obr. Pohodlná změna výšky pracovního stolu je jedním ze symbolů zvýšené péče o pracovníky u Wilo. Kamera v popředí snímku patří týmu TZB-info, který na místě natáčel informační video.

Josef Hodboď, TZB-info:
Hovoří se o průmyslu 4.0, plné digitalizaci, umělé inteligenci. Jak se to projeví v praxi?

Obr. Čerpadlo Wilo-Stratos MAXO
Obr. Čerpadlo Wilo-Stratos MAXO

Jan Cidlinský, Wilo CS:
Podívejme se třeba na čerpadlo Wilo-Stratos MAXO, které je pionýrem nové generace čerpadel vybavených řídicím systémem s prvky umělé inteligence. Jako novinka, která bude zavedena do výroby, bylo představeno na veletrhu ISH 2017. Vyrobit dokonalou hydraulickou část čerpadla dnes umí několik vedoucích výrobců. Jenže to nestačí. Trh stále více požaduje tzv. zákaznicky orientovaná řešení. Není tajemstvím, že Wilo například vyrábí čerpadlové skupiny pro přední výrobce kotlů. Každý takový výrobek vychází z požadavků zákazníka, konkrétního kotle, a tak se od sebe liší. Úspěch a budoucnost Wilo jsou založena na tom, že technicky nejdokonalejší výrobky musí přesně řešit potřeby zákazníků. Čerpadlo Stratos MAXO bylo vyvinuto jako technicky špičkový výrobek. Pak přišla etapa, kdy se vybraní zákazníci seznamovali s jeho funkcemi, možnostmi, názory zákazníků byly vyhodnocovány a následně byl upravován firmware řídící chod čerpadla. Firmware čerpadla Wilo-Stratos MAXO umí opravdu hodně. Umožňuje nastavení do více zákaznicky orientovaných variant. Částečně to lze srovnat s vývojem v automobilovém průmyslu. Mnoho osobních aut se od sebe liší jen tím, jak je nastaven řídicí software a jaké periférie, čidla, jsou napojeny, a podle svých preferencí si je zákazníci vybírají.

Josef Hodboď, TZB-info:
Je to obecný trend u Wilo?

Jan Cidlinský, Wilo CS:
Ano, to je nyní pro Wilo typický posun. Posun od čistě technického řešení k zákaznickému. Tedy k tomu, že nedodáme jen čerpadlo, ale i jeho řídicí systém na míru. Takže když se bavíme o čerpadle, tak dřív si zákazník kupoval jen čerpadlo, a jinde si pořizoval řídicí a regulační software, aby si vytvořil své zákaznické řešení. My se nyní snažíme nabídnout zákaznické řešení společně s čerpadlem. A to platí obecně na vše, co Wilo nabízí. Chceme ale být 100% profesionální a koncentrovat se na řešení, které jsou naším DNA. Tím chci říct, že jsou aplikace, na které se Wilo soustředí a pak jiné, na které ne. Zásadně u Wilo mluvíme o všem, co se týká vody. Ať je studená, teplá, čistá nebo špinavá.

Obr. Wilo v rámci podpory vývoje například každoročně vyhodnocuje okolo jednoho tisíce tzv. start-upů.
Obr. „Wilo v rámci podpory vývoje například každoročně vyhodnocuje okolo jednoho tisíce tzv. start-upů.

Josef Hodboď, TZB-info:
Změny jak na úrovni společnosti, tak techniky, v současnosti probíhají stále rychleji. Jak se se změnami Wilo vyrovnává?

Jan Cidlinský, Wilo CS:
Wilo v rámci podpory vývoje například každoročně vyhodnocuje celosvětově okolo jednoho tisíce tzv. start-upů, které mají vztah k oblasti jeho zaměření. Řádově do pěti z nich pak investuje s cílem ověřit, zda jde o perspektivní řešení pro budoucnost. Například je zřejmé, že snižování spotřeby tepla pro vytápění snižuje požadavky na cirkulaci otopné vody. Teplovodní soustavy však častěji plní i funkci ochlazování vnitřního prostředí. Rostoucí nedostatek přírodních zásob vody zvyšuje zájem o recyklaci odpadní vody. Se všemi změnami se mění požadavky na čerpací techniku a v pojetí Wilo tedy i na komplexní zákaznické řešení. Před dvaceti lety lidi neměli chytré telefony, dnes s nimi mohou řadu zařízení ovládat a kdo ví, k čemu všemu budou využitelné třeba jen za dalších pět let.

Jde o obrovský posun. Wilo bylo v České i Slovenské republice dlouho tradiční firmou, s tradičním vnímáním nabídky výrobků. Wilo vyrobilo dokonalé čerpadlo a je na dalších účastnících trhu, aby vlastnosti čerpadla co nejlépe využily ve prospěch zákazníků. Tuto cestu nelze změnit ze dne na den, ale velmi aktivně na tom pracujeme. Již dnes je zřejmé, že konzervativních zákazníků ubývá a ti ostatní požadují nejen dokonalý výrobek, ale dokonalé řešení celé aplikace. Mění se i požadavky jednotlivých segmentů, ve kterých se uplatňuje čerpací technika. Proto firma musí dynamicky reagovat na požadavky našich zákazníků. Toto jsme již vepsali do DNA naší společnosti v Čechách a na Slovensku a je to jedna z největších přidaných hodnot pro naše zákazníky. Zkrátka nic není nemožné.

Josef Hodboď, TZB-info:
Souvisí s tím energetická účinnost čerpadel?

Jan Cidlinský, Wilo CS:
Vývoj v oblasti oběhových čerpadel je pěkný příklad přidané hodnoty pro naše zákazníky. Zdokonalení a zlevnění výroby společně s pokrokem v elektronice umožnilo přejít během velmi krátké doby k elektronicky řízeným čerpadlům se spotřebou sníženou a to až o 92 %. Je možné mít elektronicky řízené čerpadlo s konstantními otáčkami a šetřit asi 30 %. Ale proč o tolik? Reálný provoz je proměnlivý, a proto musí být i řízení čerpadla proměnlivé, optimalizované pro určitou aplikaci. Jde tedy o zákaznické řešení. A podle toho, jak je dodavatel schopný vytvořit ovládací programy chodu čerpadla, tak je zákaznické řešení lepší nebo horší. Wilo je průkopníkem v oboru, a proto děláme vše proto, aby naše zákaznická řešení byla nejlepší.

Obr. Hospodaření s odpadní vodou věnujeme nyní zvýšenou pozornost.
Obr. „Hospodaření s odpadní vodou věnujeme nyní zvýšenou pozornost.

Josef Hodboď, TZB-info:
Nejvíce lidí zná značku Wilo zřejmě z malých oběhových čerpadel v otopných soustavách. V jakých segmentech Wilo působí?

Jan Cidlinský, Wilo CS:
V současnosti lze naše působení rozdělit do více segmentů. Jsou to budovy komerčního typu, například hotely, nákupní střediska atp. Dále obytné budovy, především rodinné domy. Potom oblast vodního hospodářství. Jde o aplikace související s odpadní vodou, čerpadly do studen atd. Hospodaření s odpadní vodou věnujeme nyní zvýšenou pozornost. Nechceme pro něj nabízet jen čerpadla, nebo míchadla do čističek, chceme nabízet komplexní zákaznické řešení. To znamená doplnit naše stávající výrobky řadou jiných technologií, a to se již v naší nabídce postupně objevuje.

Poslední, čtvrtý segment, je OEM. Wilo je leadrem v tomto segmentu. Většina světových výrobců kotlů spolupracuje s naší firmou. Z toho plyne i fakt, že v současnosti je nejdůležitějším světovým trhem pro Wilo Čína.

Josef Hodboď, TZB-info:
Povedlo se ve Wilo vždy všechno?

Jan Cidlinský, Wilo CS:
Určitě ne. Jako asi v žádné firmě. Jedno z důležitých historických poučení u Wilo je to, že nabídka technicky a inženýrsky sebelepšího výrobku nemusí vždy skončit podnikatelským úspěchem, pokud na trhu nepanují vhodné podmínky pro jeho uplatnění. Přitom nejde jen o cenu, ale i o směřování názorů ve společnosti, co je a co není progresívní. Ne každé sofistikované řešení je i zákaznicky aplikovatelné. Je nutné vyvíjet zařízení tak, jak je potřebuje zákazník, ale nikoliv jen tak, jak nám říká náš inženýrský úsudek. Tyto dvě dimenze musí být v neustálé rovnováze.

Na závěr bych rád řekl něco k vývoji v České a Slovenské republice. I přes tradiční skeptický československý podhled na dění v politice, v mezilidských vztazích, by se nemělo zapomenout na srovnání, jak se žilo lidem v Československu a jak se nám žije dnes. Posun v naší oblasti je obrovský. Nejen že se významně snížilo zatížení životního prostředí emisemi a odpadní vodou. Ale také se výrazně zvedlo připojení domácností k vodovodu a kanalizaci. Dnes je na vodovody a čističky napojeno téměř devadesát procent lidí. Pro místa, kde to není ekonomicky únosné, jsou k dispozici jiná řešení. Díky tomuto pozitivnímu vývoji za posledních 30 let se z obchodního hlediska náš relevantní trh značně saturoval. Naši zákazníci dnes mají zcela odlišné požadavky než v minulosti. Jsem přesvědčen, že díky naší zákaznické orientaci, otevřenosti ke změnám, práci na systematických řešeních a komplexní nabídce jsme připravení na všechny současné i budoucí výzvy v našem oboru.

Josef Hodboď, TZB-info:
Děkuji za rozhovor.